NAM TÀO -

                    CHUYỂN SAO

             --------------*****---------------

 

           Hồn nước chính là hồn thơ

Sao y chính bản - Sách chờ mở ra,

          Sách nay sao bản chính nhà

Con đường hướng thiện - Thật thà kỷ niên

          Hồn nước gửi gắm Giao Liên.

Hồn thơ kế tục luân phiên thế thời

          Hồn nước là chính hồn Trời,

Nên nay thơ mới ra lời dạy nhau

          Dạy nhau ăn ở trước sau

Dạy nhau chia khó sẻ giàu nghĩa san

          Dạy nhau chung hướng bảo an

Giàu tình nhân ái - Chứa chan tinh thần

Khuyên nhau điều cấp điều cần.

Miễn sao tránh nạn - Tinh thần nâng cao

Niên nay kỳ hội bàn giao

Bính Tuất - Đỉnh điểm - Cao trào đấu tranh,

Báo nhau phải cấp vội nhanh

Thiên nhiên cứ quở cứ hành lành sao?

Có tin - Đổi sổ Nam Tào

Cho nên vì thế - Bồ cào tự san

Có hay Thiên Địa quét càn

Có tránh - Lốc xoáy điêu tàn hay không?

Chữ Trời không nổi mất công.

Cho nên sức mạnh tức - Gồng núi lên

Cho nên xem xét độ bền

Nếu có sụt sập - Bắt đền ai đây?

Hỏi ai bền bỉ đắp xây?

Hỏi đâu dựng địa - Vững Thầy sắc không

Hỏi đâu - sản xuất phép công

Tìm kẻ quên lãng Tổ Tông - Luật về.

Lúc này chồng chất bộn bề,

Kỷ cương xuất phát chủ đề đổi thay

Lúc này cần cấp làm ngay,

Cho nên vì thế đặt bày mưu cao

Nam Tào chỉ định chuyển sao

Cho nên bình địa - Thành ao thành hồ,

Sách là bản vẽ sơ đồ

Kinh sách dùng để la vô nguyện cầu,

Đội lốt là hết nhiệm màu

Tiếc thay tóc mọc - Trên đầu cạo đi.

Nếu là Tiên Nữ Bạch Y

Cứu đâu khỏi đấy - Bệnh thì tiêu tan.

Nếu được màu nhiệm Phật ban,

Con đường chính đạo - Thật gian phân tường

Là Phật - Đâu phải chết đường?

Biết trước họa hiểm - Không lường trước đi,

Vậy thì giả thật - Phải thi,

Chớ đừng lẫn lộn hoài nghi đau lòng.

Sách bút giấy trắng cùng phòng

Xem pháo - Đại bác lên nòng ai cao.

Đánh giặc chẳng súng chẳng đao

Người đó mới được tự hào tương lai,

Chứ không dựa cái lộng ngai

Nấp bóng Thần Phật tự hào quyền to.

Tài đức so sánh sánh so

Tu mà không tỉnh - Như đò thủng chôn.

Có vỏ mà chẳng có hồn

Tương lai không có liệu tồn mãi không?

Ai khen mượn xác bóng lồng?

Lãng quên gốc Tổ Tiên Rồng - Bước ra

Bước ra - Nhầm tưởng xuất ra

Cho nên xuất giá - Bỏ nhà luật cao,

Chính vì thất bản - Chép sao

Cho nên cứ phải ngoái đào vào dân

Cho nên đến điểm phải cần.

Thật thật giả giả - phải cần tách ngay

Cho nên mới gọi đổi thay?

Xưa nay ai bảo dân cày hơn quan

Xưa nay ai bảo không oan?

Chỉ vì không biết kết đoàn - Mà thờ lắm vị ngôi

Nếu chỉ kiếm gạo đổ nồi.

Bỏ qua nghĩa lớn - Buông trôi nghĩa đời

Nếu mà phân tích không Trời,

Những cơn mưa nắng - Hỏi thời ai che?

Nếu Thần Thánh dạy không nghe

Nơi cầu nơi kính - Trở che ai phù?

Những khi thiếu hụt ai bù?

Có Trời có Đất lù lù - Bảo không

Vì: Vô ơn - Bạc nghĩa - Bất công

Cho nên vì thế - Phép Ông sát hành.

Cho nên cưa gốc ngả cành,

Mà xem ai nấy vẫn đành bỏ qua

* Cho nên vì thế chạm va

* Cho nên vì thế san nhà phát cây.

Có nơi - Khí quyển phủ dầy

Có nơi nắng lửa không mây che đầu.

Ức ai toan cảnh héo sầu

Oan gia trái cảnh - Cạo đầu bước ra

Đâu có Phật - Thì đó có ma

Đã ai phân biệt - Thần tà - Đúng sai?

Trắng đen lẫn lộn vẫn cài,

Cho nên sinh cảnh xiếc hài không lương.

Đấu tranh để xuất chữ Vương

Quân Âm chuyển thế - Xuống đường báo công,

Quân Âm - Xuất từ cốt không

Chỉ cơn gió thoảng giải đồng có ngay,

Kỷ niên hai chữ đổi thay

Biết trước - Chính thực là thầy biết sau.

Nếu mà không cấp vội mau

Đương nhiên thế giới - Còn đau còn nhiều.

Nếu biết - Như gió gặp diều

Bằng không - Như nước thủy triều rút nhanh

Vì cá đã nằm trong sanh

Đập thêm tí tỏi - Phi hành mỡ thơm

Ai sống chẳng nhờ gạo cơm

Đừng để phí gạo tá ơm lọt vào

Vậy thì phân biệt thấp cao

Thật thật giả giả - Đã nào - Ai hay?

Mê man nửa ngủ nửa say

Cho nên vì thế - mới đày dân ngoan.

Bây giờ Trời xuống tính toan

Nâng cấp bằng hết kẻ oan người hiền

Cho nên rút mệnh kẻ điên.

Ngày nay thuốc giải - Chính Tiên nhất tòa.

Nếu không có hội Long Hoa

Làm sao giải phóng nước nhà toàn dân?

Nếu chậm giải quyết điều cần

Thì sao Âm lái - Có Thần hộ duyên

Bây giờ sách vẫn nằm nguyên,

Nhưng Linh vẫn ứng - Tuyên truyền rộng xa

Vì nay ích lợi tu nhà

Mới chính nền tảng gần xa tầm nhìn.

Nếu còn chống đối không tin

Thì Trời đâu phải - Cầu xin kẻ nào?

Dở hay - Ai biết thấp cao?

Chỉ có Nam Tào sổ - Sổ xét soi.

Bùa tà - Tầm sét đã moi.

Điêu thuyền Cốt Nữ đã ngoi nộp mình

Văn Thiên không thiếu tường trình

Không mở sách bình cao thấp thiệt thân.

Vậy thì nếu cổ còn gân

Ai người trách nghiệm còn phần giữ không?

Nếu dân phải nhập phép công

Là nơi chốn Tổ cốt không - Tiếp đùa

Với Trời sao sánh mà đùa

Với Thần với Thánh ai mua bằng tiền?

Không tiền nhưng vẫn có Tiên

Không Tiên - Tiền có đâu yên cuộc đời.

Cho nên ai sánh đọ Trời

Nếu biết lưu ý - Thế thời thương cho,

Còn ai bị đậy bẹ mo

Có ban kiểm toán - Lý do cho tường

Trời giận đổ mẻ chan tương

Khoai tây khoai sọ - Chặt xương bỏ hầm,

Bỏ hầm. Củi trấu ninh âm

Khoai tây, khoai sọ xương hầm nhừ ngon

Nào ai hay biết già non.

Không nhìn không ngó - Méo tròn biết chi?

Hỏi đâu kêu cứu - Mũ ni?

Hay đợi tố cáo mới thì phanh phôi?

Hỡi ai chữ Đảng làm tôi,

Ai người trách nhiệm - Đứng ngồi hay đi?

Điều oan dân nước ai ghi?

Tôn vinh đống thịt từ bi giả hành

Muốn cho dân nước điềm lành

Vậy cấp lãnh đạo đầu ngành ra tay.

Âm lái - Vậy trần làm ngay

Đừng để thần nổi chữ cay - Là buồn,

Khuyên chớ mải chợ bán buôn

Là Thần dùi thủng - Phải buồn tuồn ra,

Trái Đất thiên thạch chạm va

Sập sụt sao tránh - Ai tha mạng người?

Mồng 10 Bính Tuất tháng mười

Hoàng Thiên rộng mở tiếng cười vọng xa.

Miền Nam Thần Thánh gọi ra

            Bắc Nam sum họp một nhà vui chung

Tháng mười lệnh của Hoàng Cung

            Đông Tây Nam Bắc lệnh cùng xuất quân

Âm lái trần nhất chỉ tuân

Đông Tây Nam Bắc - xuất quân về trình.

Văn Thiên Đại Pháp mở bình

Việt Nam tường trình thế giới năm châu

Tường trình Hội nghị Á Âu

Quy về một mối - Rồng chầu mặt gương.

Thảo thư pháp lý kỷ cương

Luật án đường lối chủ trương thế thời.

Trời xuống quyết định không mời,

Văn chương pháp lý không chơi - Ai đùa

Đọ sao - Mà thắng với thua

Biết điều bỏ cái ngang cua đường bò

Đọ Trời - Ai sánh mà so

Không Linh tiếp ứng - Sao mò lối đi

Trời trách khi biết cố đì

- Nên:

Con chị con dì - Thách thức - Lửa rơi

Lửa rơi lại đổ tại Trời

Chín kiếp mười đời - Ai kính Tổ Tiên?

Không kính thì sao được yên

Cứ ngồi “Nhắm mắt ngồi thiền” ai cho

* Phật giả là đắp tượng to

Bé to dồn tất một kho Đất Trời

Vì Phật đâu biết ra lời,

Vì Phật không biết đi chơi - Dẹp tà

- Lúc này thật - Giả - Tà - Ma

Hay hay dở dở còn trà trộn nhau,

Muốn phân rõ rệt hai màu

Thì phải đánh loại vàng thau riêng đường.

* Việt Nam gốc Tổ - Chữ Vương

Chữ Vương - chữ Tướng - Đồng tương chữ Trời

Việt Nam có chữ thế thời

Thì ta phải luận có Trời đổi sao

Chữ ra bình thấp - Bình cao

Chữ Tiên duy tính tự hào trước dân.

- Chữ Trời bắt cán đồng cân

Đông Tây, Nam Bắc cử phân mang về

Gửi nơi - Bến nước Đục Khê

Tam Sơn - Tứ Hải - Chủ đề xuất Vương.

Quyết định đường lối chủ trương

Thuận bề tam giới thông thương - Tìm về.

Bắt đầu tỉnh ngộ xóa mê

Vì ngôi Sao Hỏa kéo lê lửa vàng

        Bính Tuất - Thiếp gặp được chàng

Lưu Ly - Yến tiệc - Thiên Đàng mở kho

Ai hỏi thì bảo Trời cho

Vì Trời mới có đủ kho lượng vàng

Vàng Trời vàng đẹp vàng sang

Xuất từ kho báu tiềm tàng sử lưu

Là Trời phải đủ kế mưu

Mang hoàn sách dược dắt dìu đấu tranh

Đương nhiên - Thắng bại phân dành

Bính Tuất là thật mong manh điều gì?

Đánh giặc nghiêm cấm từ bi

Không văn - Không võ - Lấy gì xuất quân.

Thế thời - Đất vận - Dân tuần

Tay không - Văn võ xuất quân lên đường.

Việt Nam - Có tướng có Vương

Đã là định luật bốn phương thu về,

Giải quyết mọi việc bộn bề

Không cần cao thấp - Chủ đề cứu nhau.

 


Scroll to top