LỄ VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

(Bản cáo trạng Q.G.Â)

 

          Một trời rực lửa – Võ Nguyên

Than ôi! Đất Việt lời nguyền khắc sâu

          Than ôi! Ai oán bể sầu

Than ôi! Vị tướng đứng đầu ra đi!

          Cốt hồn là vị Thiên Y

Tối cao tối mật – Có gì? Ai hay?

          Than ôi! Thao thức đêm nay

Nuốt lệ - Chìm hẳn đắng cay mấy lần.

Cố Đại Tướng ơi! Xác đã thoát Trần

Lúc này dân nước – Rất cần tối cao

          Phải chăng đến điểm bàn giao

Động cành lay gốc – Lao xao bến bờ

          Khóc Cụ không bật tiếng hờ

Nỗi mong nỗi nhớ - Nỗi chờ bao la.

          Cố niên trăm tuổi linh ba

Nỗi đau trăm họ muôn nhà xiết bao

          Phải chăng hẹn điểm bàn giao

Thái Sơn ngọn núi – Phủ bao mây hồng

          Gió hanh thấy dải cánh đồng

Cao ngọn Hinh Bồng – Cũng mủi xót thay.

          Than ôi! Trăm đắng ngàn cay

Một Trời lịch sử - Dáng Thầy bút Thiên

          Bác nay gửi bút Nguyễn Điền

Than lời vĩnh biệt – Về Thiên độ trần

          Bác báo công việc cấp cần

Đón hồn chú Giáp – Xứng Thần Việt Nam

          Vĩnh biệt! Cùng Bác hội đàm

Tinh thần bất khuất – Việt Nam kiên cường

          Linh hồn tiếp tục lên đường

Dẹp lũ phản nước – Nhiễu nhương mấy lần.

          Chú ơi! Bác bảo – Sáng trần

Chú cùng theo Bác – Vị Thần tố Linh

Con đường của Bác – Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vị trí Anh cả Thiên Đình tòa cao

          Cũng là đến điểm bàn giao

Bác về đón chú tự hào trường lưu

          Cũng là Trời sắp kế mưu

Sau này thế giới – Phong lưu đại đồng.

          Bác – Chú – Là cốt Tiên Rồng

Hai hai nhưng một bóng lồng – Sẻ hai

          Bác – Chú đâu có ngồi ngai?

Một đời cống hiến – Sức trai một lòng

          Bác – Chú con cháu Đại Long

Số mười cơn bão cuồng phong đón về.

          Ra đi nhất quyết thề

Linh hồn siêu tựa – Ngự về cứu dân

          Cách cứu Thần thoại thanh tân

Một Trời Nam Việt – Phân thân cứu đời.

          Chú Giáp! Bác đón về Trời

Đường trần kính chuyển – Âm mời tọa Thiên

          Chú Giáp – Bát cảnh Thiên Tiên

Bác giao ngọn bút – Nguyễn Điền miền quê

          Bác xây – Bác Chú đi về

Chỉ đạo – Dẹp hết nặng nề phần Âm.

          Biết trần lưu luyến âm thầm

Nhưng đúng ngày tháng – Không nhầm lệch sai

          Đến ngày mở sáng Thiên khai

Đủ ngày đủ tháng – Xuất vai Âm trình

          Một Trời thấu lý đạt tình

Một trời nhân quả - Công minh lối này

          Võ Nguyên – Cao đấng bậc Thầy

Yểm Linh chìm ẩn dân cày – Ghi thơ

          Hương tích xưa có rừng mơ

Nay cổng Hương Tích – Rừng thơ viếng Người.

          Than ôi! Chấn động tháng 10

Tính âm tháng 9 – Đúng Người ra đi

          Hồn ơi! Tán luyện Thiên Y

Ai cầu nguyện khấn – Thuốc gì Người ban

          Đêm nay thăm viếng – Trời bàn

Thái Sơn minh động – Xuống bàn xôn xang

          Hoàn cầu lừng tiếng hô vang

Yểm linh cài vị - Đoàn Tràng Thiên Tiên

          Chữ Trời vô lượng vô biên

Linh hồn vượt thượng – Thánh Tiên về Trời

          Đường Âm đủ pháp lý mời

Nhập Linh giáng hạ - Về Trời niên nay

          Sống trần chẳng thể nào thay

Đố ai bí quyết một ngày – Như y.

          Than ôi – Đại Tướng ra đi

Trần gian không biết lấy gì? Đền ơn

          Công Người tựa núi Thái Sơn

Ra đi dân nước tủi hờn xiết bao?

          Cả đêm trong bóng thức thao

Viết nên lịch sử - Tự hào núi sông

          Tự hào huyền cốt Tổ Tông

Sinh ra – Chính hiệu con Rồng cháu Tiên

          Định mệnh không phải ngồi thiền

Xác trần yên giấc – Hồn Tiên trên Trời

          Đau thắt vạn vạn muôn nơi

Đau từ đáy đất – Đỉnh Trời cao cao

          Chỉ vì năm tháng bàn giao

Vĩnh biệt Vinh biệt – Xin chào cõi dương.

          Đêm nay Bác giáng luận cương

Linh hồn Bác đón – Chỉ đường cùng đi …

          Than ôi! Luyến tiếc cũng thì …

Vĩnh biệt – (1h44’)

                          Vĩnh biệt – Xác đi – Hồn về …

          Dừng bút lại thấy nặng nề

Cắn bút mà thấy tràn trề nỗi đau.

Đúng – Người đi trước – Rước người sau

Nhân gian sẽ thấy đổi màu – Biến thiên

          Giáng lời gửi tiếp Nguyễn Điền

Đông – Tây – Nam – Bắc – Mọi miền Âm qui

          Âm qui – Con cháu buộc quì

Hướng về Tổ Quốc – Gấp qui tới ngày

Không đột ngột mà vẫn tiếc thay

          Ngàn thu – Yên giấc ngủ say

Bao la bốn cõi – Hồn này cứu tinh

          Vẫn là lặng lẽ một mình

Đặt bút mới có lịch trình – Long qui

          Đặt bút là ác phải suy

Binh đao vũ lực – Nào gì có đâu?

          Mò kim tận đáy biển sâu

Thiên Thánh Phật giáng – Từng câu đáp lời

          Xem ra muôn sự tại Trời

Nhưng mà thành sự - Tự đời mới nên

          Quả nhân trao phúc đắc bền

Linh hồn nhắn gửi làm nên chuyến này

          Biến thiên chỉ - Đánh giặc ngày

Cho nên mưu kế - Bác bày bằng xong

          Linh xuống khai địa khai long

Đỉnh Trời đáy đất – Khai lòng vì dân

          Uy lực thời thế bằng cân

Hợp thành hội tụ - Hay phân thân do Trời.

          Vận nay là thế là thời

Công lao – Như biển cả - Như Trời phương đông

          Ngập bờ Vũ Đại mênh mông

Ơn cây cổ thụ - Ai trồng mà nên?

          Vẫn là đoàn kết chắc bền

Khắc nhập khắc nhập – Tuổi tên về Trời

          Cuối nữa vĩnh biệt Người ơi

Mạnh như siêu bão – Cả Trời tiễn đưa

          Than ôi! Xuất kiệt có thừa

Dọn bãi là chính – Gió mưa cơn bão số 10

Xin vĩnh biệt Người!!!

                          Xin vĩnh biệt Người!!!

                                          Xin vĩnh biệt Người!!!

Scroll to top