ĐẠI PHÁP CẦU AN

LỜI NÓI ĐẦU

*

*      *

 

Cuốn Đại Pháp Cầu An để phục vụ nhân loại có -

Tác dụng trong năm Bính Tuất 2006 và thế kỷ 21.

Sách này phục vụ người cần

Sách này phục vụ người trần kỷ nay

Bính Tuất nhiều sự đổi thay

Cho nên xuống gấp sách Thầy Trạng Thiên

Sách này gửi chữ Giao Liên

Sách này chính thực Nguyễn Điền Hồng Quang

Bính Tuất mở cửa xuân sang

Năm nay Bính Tuất chó vàng chiêu binh

Chất xám nghiêng dốc hành tinh,

Năm nay Bính Tuất thình lình lửa rơi

Ấy là nói chuyện bầu trời,

Ấy là nói chuyện thế thời tương lai

Chuyện nay tâm sự ngày mai

Chuyện lạ có thật phép Ngài ban trao

Cũng là câu chuyện bàn giao

Việt Nam nổi trạng tự hào ngàn năm.

Bính Tuất sáng tỏ trăng rằm

Siêu hình, biến tướng Trạng nằm vịnh thơ

Báo dân thay đổi cách thờ

Kẻo mà Thiên định bất ngờ đổi thay

Nếu ai còn nợ nghiệp vay

Hãy về mau gấp gặp Thầy Hoàng Long.

                                                                      Trạng Thiên ký bút gửi lời

 

Vâng!

Một nền khoa học của Tâm Linh

Một nền khoa học của hòa bình

Trạng xuống A Nam xin tấu trình

Trời gửi Vua Nam xuất lời bình

Ngọn bút Nam Thiên ghi lịch trình

Bút Thần ghi lại thật công minh

Vi tính qua dàn máy lọc tinh

Một nền khoa học đại Chí Minh

Hỏi đời có phải có Thánh Linh

Trời đời giao kết nghĩa trung trinh

Gửi tới trần gian biến lịch trình

Mở sách Trời - Xem thấy chung tình

Nghĩa thơ bình trái đất rung rinh

Diễn nghĩa văn Trời đại pháp minh

Mở ra nhân loại sáng thình lình.

 

Hịch Nam Thiên

Theo cây bút thần Việt Nam

Hồ Chí Minh

 

Nên Ta viết!

Không vì quyền chức công danh

Miễn sao quy luật công thành Trời Thiên

Bệnh quỉ phải có phép Tiên

Trần gian muốn đổi bằng tiền đâu ra

Chỉ dùng để cứu nước nhà

Nhất duy để cứu dân ta an lành.

Không vì quyền chức công danh

Chỉ mong nhân loại tất thành đoan trang

Thơ Trời gửi tất lời sang

Thơ Thiên thấu Địa xuất vàng từ kho

Nông sâu có thước Trời dò

Nếu ai tìm bến có đò ghé ngang

Ai muốn tìm hiểu lật trang

Chữ Thần Thiên định Văn Lang kế đời

Đại Thần nổi chữ không chơi

Giáo văn giáo pháp giáo lời đổi thay

Ai người hướng đạo chung tay

Nhân công tính quả từng ngày - Vượt qua

Xuất Linh tạo hóa Vua Bà

Chỉ đạo toàn thiện tu gia - Phát hành

Chuông trời đã điểm sang canh

Ai muốn nhận lộc - Trời giành phần cho

Lộc Trời vận chuyển về kho

Lắng nghe Thánh Phật dặn dò lời sang

Bảo nhau ân ái nhẹ nhàng

Âm phù Dương độ là vàng trao tay.

Scroll to top