NGÀY 27 - 7 - 2007

 

Ngày nay chiến tích oai linh

Ngày nay chiến dịch Hồ Chí Minh tăng cường

Hôm nay trên bục giảng đường

Luyện hồn chiến sĩ chiến trường hôm qua

Thuốc Thần vận chuyển từng toa

Cử nhân chiến sĩ thủ khoa Y Thần

27 tháng 7 giành phần

Một nguồn vi sóng tinh thần khai quang.

 

Đất nào - Chẳng có Thành Hoàng

Địa Linh công thổ Hồng Quang ứng đời

Đất nào chẳng của Ông Trời

Đất địa kể cả muôn nơi

Bao la thế giới bầu trời huyền Tiên

Nay có đất nước bình yên

Thống nhất Nam Bắc mọi miền ơn ai

Nếu là Đất Việt đầu thai

Sinh Linh hiện hóa - Người tài bước ra.

Ngày nay thống nhất nước nhà

Ơn người Liệt Sĩ - Máu đà hy sinh

Hồng Quang thơ nổi lời bình

Nơi đây thế kỷ công trình Địa Thiên

Tặng người chiến sĩ Giao Liên

Thu Âm từ khắp mọi miền gần xa

Linh Hồn gửi tới bài ca

Hòa chung nhịp sống - Bánh đà sử quay.

Bánh xe lịch sử vần xoay

Gọi Hồn nhân thiện - Cứu thay đồng bào.

Âm ứng nổi phát phong trào

Tán Hồn phân luyện thuốc sao cứu người

* Các Anh Hùng xác hóa hồn Trời

Anh Linh siêu thoát - Muôn đời cứu dân

Anh hùng siêu bậc chính Thần

Hôm nay 27 tháng 7 cùng dân cứu đời

Tán hồn thuốc luyện đỉnh Trời

Đâu đâu đi khắp - Muôn nơi thái bình.

 

Tìm nơi mở hội - Công trình

Tìm nơi đệ nhất - Thiên Đình ban trao

Tìm nơi Thiên định đổi sao

Anh hùng Liệt Sĩ tự hào ngự chung

Nơi ngự chính là Hoàng Cung

Ý tưởng cao đẹp thung dung huy hoàng

Nay Thần Thổ Địa Hồng Quang

Nổi Linh chữ ứng dạy vang hoàn cầu

Địa Linh còn tạm tháp lầu

Mai ngày mở lớn đứng đầu gia phong

Việc gì lớn nhỏ đều xong

Hồn Âm tán luyện - Sáng trong Gương Thần.


 

Sắc phong y bản

Muốn biết trước chỉ có Thần

Muốn vững trụ gốc chỉ có dân.

Scroll to top