NGÀY 27 - 7 - 2007

 

Ngày nay chiến tích oai linh

Ngày nay chiến dịch Hồ Chí Minh tăng cường

Hôm nay trên bục giảng đường

Luyện hồn chiến sỹ chiến trường hôm qua

Thuốc Thần vận chuyển từng toa

Cử nhân chiến sỹ thủ khoa Y Thần

 

27 tháng 7 giành phần

Một nguồn vi sóng tinh thần khai quang

 

Đất nào - chẳng có Thành Hoàng

Địa Linh công thổ Hồng Quang ứng đời

Đất nào chẳng của ông Trời

Đất địa kể cả muôn nơi

Bao la thế giới bầu trời huyền Tiên

Nay có đất nước bình yên

Thống nhất Nam Bắc mọi miền ơn ai

Nếu là Đất Việt đầu thai

Sinh Linh hiện hóa - người tài bước ra

 

Ngày nay thống nhất nước nhà

Ơn người Liệt Sĩ - máu đà hy sinh

Hồng Quang thơ nổi lời bình

Nơi đây thế kỷ công trình Địa Thiên

Tặng người chiến sỹ Giao Liên

Thu Âm từ khắp mọi miền gần xa

Linh hồn gửi tới bài ca

Hòa chung nhịp sống - bánh đà sử quay

 

Bánh xe lịch sử vần xoay

Gọi hồng nhân thiện - cứu thay đồng bào

Âm đứng nổi phát phong trào

Tán Hồn phân luyện thuốc sao cứu người

* Các Anh Hùng xác hóa hồn Trời

Anh Linh siêu thoát - muôn đời cứu dân

Anh hùng siêu bậc chính Thần

Hôm nay 27 tháng 7 cùng dân cứu đời

Tán hồn thuốc luyện đỉnh Trời

Đâu đâu đi khắp muôn nơi - thái bình

 

Tìm nơi mở hội - công trình

Tìm nơi đệ nhất - Thiên Đình ban trao

 

Tìm nơi Thiên định đổi sao

Anh hùng Liệt Sĩ tự hào ngự chung

Nơi ngự chính là Hoàng Cung

Ý tưởng cao đẹp thung dung huy hoàng

Nay Thần Thổ Địa Hồng Quang

Nổi Linh chữ ứng dậy vang hoàn cầu

Địa Linh còn tạm tháp lầu

Mai này mở lớn đứng đầu gia phong

Việc gì lớn nhỏ đều xong

Hồn Âm tán luyện - Sáng trong gương Thần


 

Sắc phong y bản

Muốn biết trước chỉ có Thần

Muốn vững trụ gốc chỉ có dân

Kho sách văn thiên tòa trời

Học tập làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

Tin địa phương

Scroll to top