In bài này

Điện Hoàng Thiên Long ủng hộ đồng bào lũ lụt xã Quang Minh Tỉnh Quảng Bình

 

 

Đĩa 1:

Đĩa 2: