BAN THỜ NGƯỜI ĐẠI VIỆT

 

HƯỚNG ĐI CÁCH MẠNGAi đi chiến dịch Tâm Linh

Dép cao su túi vải - Hồ Chí Minh theo Ngài

Hồ Chí Minh - Là vừng sao Thiên Tử Thiên Tài

Tâm Linh Cách mạng - Thiên khai mở lời

Vâng!

Cách mạng Quốc gia Âm mở lời là Trời khai Địa, vậy nói đến Âm là nói đến sắc Linh, mà sắc Linh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là ví tựa như cả Thiên Đình tổng thể ví như cả năm châu bốn bể. Chuyện kể về sắc Pháp Kinh: Pháp Kinh thường để cho người đời cầu nguyện và tụng niệm.

Nên câu hỏi đặt ra: Tụng Kinh để làm gì?

Vậy:

Tụng Kinh là để mục đích thu phục tất các Linh hồn quy về một hướng, để giải nghiệp án chướng. Mà các kiếp trước vẫn bám theo. Nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo và xóa gieo neo vận hạn, xóa đi bao tai nạn của hòn đạn mũi tên.

Đưa cuộc sống vững và bền, đó là nền tảng của tương lai.

Muốn có được điều đó đều phải do phép Ngài mở đề tài rồi mới sáng.

Tiếp:

Muốn biết trước chỉ có Thần

Muốn vững trụ chỉ có dân

Vậy  nay:

Con đường Cách mạng - Của Tâm Linh

Con đường Cách mạng - Của hòa bình

Phải lý luận ra thấu lý tình

Mở sách thời đại thấu Trời Linh

Mở sách hoàn tất tư tưởng Hồ Chí Minh

Vâng đúng vậy!

Chỉ có con đường Cách mạng

Và chỉ có con đường của Bác

Mới có thể hoàn tất trong mọi lĩnh vực

Của sự cộng đồng kinh tế - Chính trị xã hội

Vậy thì buộc phải hướng tới một nền

Tôn giáo văn minh hiện đại

Nó rất cần thiết cho sự tồn tại và còn

Là sự quyết định để đi đến thống nhất

Vậy trước nhất ta phải hiểu được:

 Tôn Giáo là gì?

- Tôn giáo hai chữ thôi nhưng là một sự thống nhất quần thể.

Có thể nói là một nền văn hóa được tôn vinh bổ nhiệm cho thời đại.

- Là một chiều dài chiều rộng - cao - sâu mà được cộng đồng tôn vinh khi có hướng đi tốt đẹp văn minh, đem lại một chân lý bất hủ cho một thế giới cộng đồng của toàn nhân loại.

Đó là một hướng đi tôn trọng có mang tính giáo dục thuyết phục cao.

Vâng!

Có lẽ vậy mà nay cũng trên mảnh đất Linh của Hà Nội.

Xuất lời vang dội để kêu gọi - Người người - Nhà nhà hãy thực hiện theo một đường Linh đúng đắn - đường Linh chính tâm - chính giác - chính quả luân thường. Theo quy luật phát triển tự nhiên.

Hãy tu tại gia

Hãy thờ Tổ Tiên ta

Hãy tôn kính đạo nhà

Hãy cùng lối sống thật thà, để giải mã tất những án nghiệp chướng mà còn vướng trên nhân gian ta bà.

Cho nên vì thế!

Cách mạng lòng ta Cách mạng  nhà

Có làm được thế mới vững đà

Phải nói đây không vì sở thích

Mà đây là vì sự tích giáp lai

Đã xuống Trời vị cốt đầu thai

Có hóa hình đóng các loại vai

Do sự bố trí của Ngài

Nay xuất tướng một đề tài thế kỷ

Biết! khi suy có thịnh kế ngôi

“Chứ phù hương giả sao ngồi giữa ban

Đạo giả ngồi giữa để bàn

Thì khắc tụt hậu lụi tàn tương lai

Đã là Thiên định Thiên khai

Phải có chiếu chỉ đầu thai cốt Rồng

Đương nhiên phải có vợ chồng

Biết gạt cái giả bóng lồng đơn sai”.

Đây mới chính là sắc Phật đầu thai

Mới đúng thế kỷ phép Ngài đầu tư

Đã là vị lão Tiên sư

Trên đầu đủ tóc cũng như bình thường

Không biết - Đại lão chỉ đường

Luật gia phép nước luân thường chính ngôi

Theo Đảng Cách mạng chỉ được phép làm tôi

Phải nắm bắt được cơ vận Trời Đất ra sao?

Ngày nay dân tình lại quá hụt hao

Hỏi ra chưa biết lối nào - Là hướng đi?

Vậy thì ngồi đó làm chi?

Hay cùng sách bút ra thi?

Liệu hay có biết chi chi tỏ tường?

Mượn sách hàng xóm dựa nương

Khi bị đòi lại còn đường nữa không?

Vậy nên hãy hiểu cho thông

Mặt trời rực rỡ Phương Đông

Ban mai lóng lánh - Cánh đồng lúa nương

Việt Nam chữ Đại - Thế Vương

Luật Âm đầy đủ kỷ cương trước tòa

Là Rồng miệng ngọc phun hoa

Trạng truyền Âm phát loa loa cứu đời

Có lẽ tất cả ý Trời

Ngày nay thảm họa dưới đời lâm nguy

Vế Âm ai biết - Thịnh suy bên nào?

Thở than Đất thấp Trời cao

Ứng Linh từ thiện bước vào cứu nhau

Vâng chính vì - Thế gian xảy họa lâm nguy

“ Nay thơ xuất ứng - Gọi qui nhân loài

Gọi tất nước trong nước ngoài

Đều chung Trời Đất - phí hoài gì ai?

Giầu nghèo ai tránh họa tai?

Nay Thần Thổ Địa kê khai mục phần

Nếu ai cố ý vô Thần

Mở văn - Bình sách - Ta cần giao lưu.

Trạng Thiên chắp chữ hoàn mưu,

Mang tình bác ái dắt dìu muôn dân

Đừng ai trăn trở vô Thần

Thời nay Thiên định - Yểm phần khổ đau ”

Vâng chính vì thế Trời quyết định

Mở đạo phân rành để đưa nhân dân,

Nhân loại đi đến điềm lành tự do

Đến công bằng - Công lý ấm no an lành

Vậy thì chiến thắng phải giành

Nay tư tưởng của Bác muốn thành -

Phải ở muôn dân

Đoàn Tràng là hướng thiện của Thần

Đó là đà đệm cho muôn dân hướng về.

Giáo trình phương án chủ đề

Linh Bác phóng tỏa - Giải mê Thần tà.

Lập lên chính ủy thờ Ta

Giáo dân tôn kính Tổ nhà gốc Vua

Nay cũng thông báo - Đã nhạt lá bùa thời xưa

Thiên văn địa lý nắng mưa

Cố gắng hoàn tất ngăn ngừa họa tai.

Đó là sách lược Thiên Tài bung ra,

Bung ra Cách mạng lòng ta.

Phát tán Cách mạng muôn nhà lòng dân,

Mỗi người mang biết bao Thần?

Chứ như con mắt người trần biết chi?

Làm Âm sao chẳng biết gì?

Phong ba bão táp biết đi hướng nào?

Đó là những câu hỏi đặt ra -

Chúng ta hãy trả lời Ngài

Nên hãy - Mở ra mà biết đề tài

Mở ra phép ứng của Ngài Văn Thiên.

Muốn cho dân thịnh nước yên,

Cấp ngay mở sách Thánh hiền luật ban

Cấp ngay mở sách cùng bàn,

Đừng để Sông Cái đập tràn vỡ bung.

Nay là câu chuyện Hoàng Cung,

Hãy nên cần biết để cùng mở ra,

“Thứ nhất tu ở tại gia

Sau là tu chợ - thứ ba mới tu chùa”

Sao lại lộn ngược a dua,

Đã là sắc sắc bán mua bằng thừa.

Ai tham đều bị Trời lừa

Coi chừng mắt Thánh màn thưa thấm gì?

Là Phật phải đúng sắc y,

Phá tan bao bệnh - Quỉ thì tự lui.

Chứ đâu nhem nhuốc úi sùi linh tinh

Ngày nay ta ơn - Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Một người anh cả Thiên Đình giải mê.

Nước lớn Người làm con đê,

Khi chặt Người làm con kê,

Khó khăn Người đứng. Mọi bề che dân

Tôn vinh - Người chính vị Thần

Loạn nước Người đến cứu bần thoát ra,

Xác thân Người đã đi xa,

Linh Thần Người đến - Từng nhà lo toan.

Mong sao dân thịnh tránh oan

Sách này Bác gọi - Người ngoan nghe Thần

Quyết tâm cứu giải người cần

Mở đạo là phải sáng trần lộ phô

Bác về xây dựng cơ đồ,

Dân là lòng Bác Thủ đô vững thành

Vâng! Đó chính là ánh sáng niềm tin của Đảng, của Bác đã đem lại cuộc sống ấm no, an lành - thanh danh trí tuệ.

                         Ấy thế mà - Tại sao?

                         Còn lý do gì mà vẫn băn khoăn do dự?

                         Nên Ngài ứng! “bệnh quỷ phải trừ bằng Tiên”

                         Đuổi hết xâm lược mới yên nước nhà

      Việt Nam ta phải thờ ta

 Hồn Thiêng tán luyện - Tổ nhà có Linh

 Hồn Thiêng bá chủ tôn vinh

      Yêu chuộng thế giới hòa bình tự do

      Hồ Chủ Tịch đã đem lại áo ấm cơm no

      Tại sao văn vở - Lý do không thờ

 Khuyên dân hãy tỉnh mê mờ

                Vua Nam Đại Việt - Ta thờ chính ngôi

      Ươm hạt mầm nẩy từ phôi

      Sông Ngân hải lượng đắp bồi phù sa,

      Thờ Ta cung cách thờ Cha

      Chính ngôi - Chính phẩm giữa nhà là thiêng

      Vì Hồn đâu phải của riêng

      Của chung nhân loại phân miêng cách thờ

                 Có nổi chữ mới ứng thơ - Có nổi mới có hồ sơ

                 Khuyên đời chớ có mê mờ mất Linh.

                 Nay sự tôn vinh - Chủ Tịch Hồ Chí Minh

                 Ví cao như cả Thiên Đình

                 Ngày nay Bác xuống - Để xây dựng công trình

                 Thì trần ba mới có lý tình hôm nay

                 Linh Bác gửi Điền nói thay,

                 Đại diện tiếng nói dân cày.

                 Ai người biết trước là thầy biết sau.

                 Gắng lên sẽ hiểu cùng nhau,

                 Quyết tâm sẻ khó chia giàu bằng san

                 Hồn thiêng chỉ núi mây tan,

                 Chỉ vào hồn giặc lụi tàn mất đi

                 Bác là cao học ngành y,

                 Hồn thiêng cấp thuốc bệnh gì chẳng lui.

                 Vậy nên! …

                 Sự giác ngộ chuyển Tâm,

                 Chính là chuyển lòng Âm,

                 Mà ngọc ngâm nhả miệng

                 Bác Hồ là của lòng ta

                 Bác Hồ là của muôn nhà lòng dân

                 Bác là vị thuốc Thánh Thần - Thế kỷ 21

                 Bác giáng trần dân mới được an

                         Tiếp:

                 Người Việt thờ người Việt            

                 Là phải thờ chính ngôi,

                 Người Việt dứt khoát

                 Không ngồi cạnh bên,

                 Việt Nam muốn ngẩng mặt lên

                 Hướng về Đảng Bác mới bền dài lâu

                 Hỏi đây chứ phải hỏi đâu?

                 Kinh tế, chính trị - Muốn giầu đẹp sang?

                 Phải kính nguồn cội Văn Lang,

                 Chính ngôi chính giữa đẹp vàng cờ sao.

                 Kính tôn - Phải chính ngôi cao

                 Mới đáng ngẩng mặt - Tự hào hôm nay

                 Vì Âm lòng đất đổi thay

                 Mới có nổi chữ - Dựng Thầy giáo dân

                 Tổ Tiên căn dặn người thân:

                 Nếu ai là một Thần Dân

                 Đấu tranh tư tưởng - Phải cần đổi thay

                 Tự mình phải cải cách ngay,

                 Gia đình - Tự lập tự thay cách thờ

                 Nếu ai còn lú mê mờ

                 Mà không thay đổi - Cách thờ ngày nay,

                 Thì Thần hiện hóa đổi thay

                 Thế kỷ 21 - Có sách - Có Thầy

                 Miễn lý do - Văn vở trình bày

                 Vì Âm phần - Chính sách pháp luật đã thay.

                 Ai không nghe - Nếu gặp đắng cay

                 Thời gian định hạn - Có trình bày bằng không.

                 Vì Âm phần chỉ đạo -

                 Toàn bằng phép Thần Thông

                 Chứng tâm hành đạo - Chứ không riêng lời,

                 Âm Linh nổi chữ - Là do Ông Trời

                 Vì có thay đổi thế thời - Để cứu nan nguy.

                        Vậy khuyên - Đồng thuận mà quy

Kẻo không - Gặp họa nan nguy khó lường.

          Nếu ai nghe Pháp về trường

Học luật Pháp mới - Tỏ tường mà hay.

          Học rồi - Biết mới chung tay

Sớm đi - Đừng muộn đổi thay cách thờ

          Vì sao đổi mệnh bất ngờ

Thương miền hạ giới - Dại khờ lắm oan

          Vậy thì Thần thiện tính toan,

Tìm cách mưu kế hoàn toàn lắng lo.

          Nếu ai tôn trọng Trời to

Thì tu phải tỉnh như đò bền chôn

          * Lúc nào - Ai biết dại khôn?

Vào Lăng mới biết hoàng hôn buổi chiều

          Bình minh rạng sáng bao nhiêu

Đừng nên nghiêng hướng buổi chiều mất đi

          Một Trời lịch sử đáng ghi

Thế kỷ 21 khả thi rất nhiều

          Hoàng hôn chỉ có buổi chiều

Vậy nay hướng đạo vận điều bình minh

          Xuất Thần vận Thánh ứng Linh

Chất xám dốc cả hành tinh nghiêng Trời

          Dốc xuống để cứu muôn nơi

Đây chính vận hội cả trời cao sang

Vậy! Cách thờ :

          Của Đại Việt Văn Lang

Mở toàn kho báu ngọc vàng kim cương

          Đất Rồng cổ Việt sáng gương

Song song hoàn tất mở đường quốc an

          Giàu nghèo hội mở bằng san

Lộc Thiên trỏ Địa phát ban vô trừng.

          Suối Thiên vô tận không ngừng

Con đường Cách mạng đã từng đấu tranh,

          Đấu tranh - Mục đích phân giành.

Đấu tranh - Đem lại điềm lành an dân

          Cuộc này mở hội rộng nhân.

Kèm theo sắc sắc - Bắc cân thái hòa

          Hội này Bác xuống trao quà

Bác mở Pháp luật phiên tòa xử sai,

          Xử sai toàn phép thiên tai

Xử sai công lý Thiên Tài thanh danh

          Hội này Bác gọi cấp nhanh

Nào ai hay biết dữ lành ra sao?

          Kêu oan thường gọi Trời cao

Có ai hay biết - Trời vào lòng dân?

          Lòng dân tự mở rộng nhân

Nêu cao ý chí tinh thần lạc quan

          Tinh thần trừ giải - Nghiệp oan

Tinh thần nâng cấp - Hoàn toàn nghiệm Linh

Chỉ có CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

          Đứng cao như vị Thiên Đình

Bóng tỏa sao sáng Anh Linh - Hội này

          Vì thế! Bút chắp nói thay

Vì thế! Trao cả sách Thầy Nam bang

          Cả Trời gửi gắm lời sang

Âm dương đồng thuận - Mở vàng từng kho

          Chẳng gì bằng: "Độc lập tự do".

Còn gì hơn nữa - Ấm no an lành

          Nếu Âm phá ngục mới thành,

Vậy thì - Đã phá - Ta giành hôm nay.

          Trải qua ngàn lượt đắng cay

Phá ngục - Hoàn tất hội này đoan trang

          Vâng - Ai cần thuốc cùng thang

Hãy dâng công đức là vàng yểm tâm

          Vàng này chính hiệu vàng Âm

Luyện sao đã kỹ - Từng ngâm mấy đời.

          Vàng này chính hiệu vàng Trời

Mở kho xuất thế - Đúng thời Gia Tiên

          Việc gì? Bởi lẽ tự nhiên,

Tự nhiên nổi chữ - Giao Liên đồng hành

          Đồng hành - Thật giả phân giành

Để thật gạt giả - Tan tành nát băm

          Đợi ngày - Đợi tháng - Đợi năm

Xác đi - Hồn vẫn - Đến thăm từng nhà

          Đại Việt phụng sự thờ Ta

Khai quang Tiên Tổ - Về nhà cháu con,

          Vũ trụ nối điện cung son

Ái oan trừ giải - Phúc tròn tái lai.

          Tổ Tiên đâu cứ ngồi ngai

Xuất thân nhập Địa - Đầu thai kiếp này

          Hồi sinh dựng địa xuất Thầy

Nếu ai tìm hiểu - Kiếp này kế ngôi

          Dù kế cũng chỉ làm tôi

Vậy ai phân biệt - Chính ngôi thế nào?

          Kêu gọi cả nước đồng bào

Giải trừ án nghiệp - Đi vào tu gia

          Chính là thờ Mẹ kính Cha

Là thờ gốc Tổ đạo nhà Việt Nam

          Bình ra hai chữ Long Tam

Là Rồng ba vị hội đàm nhất y

          Đồng nhất - Pháp luật thực thi

Giao Liên - Thư ký - Chép ghi hội này

          Ai tôn biết trước - Gọi Thầy

Ai khôn - Ai dại một ngày biết sau

          Vậy nên đồng thuận mau mau

Phát huy kinh tế - Làm giàu doanh nhân.

          Muốn đấu: bóng phải dàn sân

Muốn thắng - Không thể bằng cân

Vậy muốn biết trước - Hỏi Thổ Thần

Hay muốn vững trụ - Phải hỏi dân

Thế rồi lúc ấy hãy bằng cân

          Của giả chỉ là phù vân

Nếu vàng chính hiệu - Mở Thần - xem hay

          Bởi suy thì thịnh mới thay

Hỏi Lượng Gia Cát mưu Thầy cao sâu?

          Tìm đây! Vất vả tìm đâu?

          Tự mình nghi vực trong đầu?

Không không sắc sắc - Nhiệm màu ai ban?

          Nếu giả lẫn trộn dối gian

Thì sao màu nhiệm điềm an - Ban về

          Từng cơ hỏa hoạn nặng nề

Kèo nèo ai buộc - Móc mề lộn ra?

          Cả gần vơ lẫn cả xa

Sai sai đúng đúng trẻ già tâm mê

          Y ngồi giao bán dưa lê

Gia cảnh rêu mốc - Bộn bề nào hay?

          Đến ngày luật pháp đổi thay

Phải là ăn mặn - Tâm chay thật lòng.

          Chớ nên để quỉ lộn sòng

Miệng thật mà bụng vo vòng - Sao thiêng?

Láng giềng thì - Thờ phụng phân miêng,

Tiên Tổ ngồi cạnh - Hỏi thiêng chỗ nào?

          Tép tôm tác động lao sao,

Khôn thiêng ai oán - Bước vào bùn đen.

          - Bắt ốc mà khớp cùng ren,

Bõ công vất vả lò rèn luyện tôi

          Tổ Tiên - Đại Việt - Chính ngôi

Quốc kỳ ảnh Bác - Giữa ngồi trang nghiêm.

          Bác Người văn võ song kiêm

Bác về mở hội - Là điềm thiện trao

          In hình bóng Bác tòa cao

Lung linh Tổ quốc - Ngôi sao giữa Trời

          Sao Trời soi sáng cho đời

Bác y chính thực - Người Trời kính tôn

          Bác là Trời Đất càn khôn,

Xác đi mãi mãi - Linh hồn thiêng liêng.

          Nào ai bảo Bác của riêng?

Nào ai? Kính Bác thiêng liêng mấy tầng.

          Vì sao Thiên Tử một vầng,

Bác ngự nơi ấy - Chín tầng bệ mây

          Hôm nay Bác lại về đây

Công lao của Bác - Thật đầy gian nan.

          Bác là sắc phép Cầu an

Lắng nghe lời Bác - Đẩy gian ác tà,

          Hãy lắng nghe Bác tu nhà

Lấy đức tâm điểm đẩy tà loại gian

          Bác chính là biến Cầu An

Ai cầu nguyện Bác - Chứa chan an lành.

          Lấy tâm đuổi quỉ tranh giành,

Lấy đức trọng nghĩa - Mới thành công tu

          Luyện đời vất vả công phu,

Oan gia tại nghiệp - Mặc dù khó khăn

          Biết khi - Nhiều lúc trở trăn.

Gắng lên chút nữa - Nghiệp căn giải trừ

          Khuyên ai? Khi biết ngần ngừ,

Chữ tai gắn họa - Giải trừ khó khăn

          Tự mình trừ giải nghiệp căn

Nếu vươn - trên mảnh đất cằn mà cao?

          Vươn lên nhìn thẳng ngôi sao

Tự mình ngẫm lại - Công lao Bác Hồ

          Bác ơi! Bác tựa bóng ô

Bác ơi! Có Bác sơ đồ nổi Linh

          Bác ơi! Cao cả Chí Minh

Bác đi - Thế giới nghiêng mình xót xa

          Những lời tưởng niệm thiết tha

Có Bác - Mới có nước nhà hôm nay.

          Chúng ta dựa Bác là Thầy,

Việt Nam có Bác - Một ngày nên khôn.

          Thiêng liêng mãi mãi Linh hồn

Bác về - Thế giới bảo tồn an vui

          Thờ Bác - Quỉ quái tự lui

Thấy cờ Tổ quốc - Quỉ lùi vùi sâu

          Dép cao su áo vải màu nâu

Mang tình Đất Mẹ - Phủ màu chàm xanh

          Kẻ ác sao thể chấp tranh

          Quỉ quái không thể tranh giành

Trừ được quái ác - Điềm lành mở ra.

          Lòng Âm Vương Quốc của Ta

Vui thay hoan hỷ - Nhà nhà kính tôn.

          Nhà ta - Hình Bác bùa chôn

Vàng sao cờ đỏ - là Hồn núi sông.

          Giống dòng Đại Đức Tôn Ông

Mà ai cũng gọi - Sắc không có gì

          Không có mà đủ Thần Y

Giải mệnh - Cứu bệnh có gì lạ thay

          Nhà nhà tự giải đắng cay

Chính là tôn Bác - Kính Thầy Vua Nam

          Mở ra hai chữ Long Tam

Nhất Linh - Trí tuệ - Việt Nam đây rồi

          Khai Linh trí tuệ nhất ngôi

Chớ đừng tôn Bác - Để ngồi cạnh bên

          Chôn chặt lòng đáy chắc bền

Tự do độc lập - Là nền quả tu

          Hết ngày khó nhọc công phu

Phật thương - Bác độ - Tới ngày tái lai

          Bảo nhau chân chính - Ai ai!

Bõ công sắc Phật đầu thai - Kiếp người

          Non sông mở hội tiếng cười

Con đường chân chính - Người người hướng theo

          Cách mạng tháng 8 thu reo

Hoan hô - Cái khổ - Cái nghèo tan đi

          Hướng về sắc sắc Thần y

Con đường chân lý - Ai thì không theo?

          Chân lý xóa đói giảm nghèo

Cách mạng “Từ ấy” Ta theo đến cùng

          Bước chân người lính điệp trùng

Trừ gian dẹp loạn - Anh hùng bước ra

          “Trâu ta ăn cỏ đồng ta.

Ta về ta tắm ao nhà vẫn hơn”

           Hướng về đạo Tổ lòng ơn

Non nhạt - Mới có Thái Sơn ngày này

          Phải chăng biết trước là Thầy

Mặc dù chân lấm - Dân cày vẫn vui

          Dùng độc trị độc tà lui

Đừng ai thấy khó - Ngậm ngùi lui xa

          Lùi xa chính là qủi ma

Nếu cùng con Mẹ - con Cha - nghĩ gì?

          Vậy ai vỗ ngực mời thi...

Tranh nhau cãi vã - Lợi gì cho dân?

          Cái thiện cần mở rộng nhân

Cái ác ôm lấy - Cực thân một mình

          Mà còn cực cả gia đình.

Vua Nam lập bảng tường trình - Mình ghi

          Mặc ai mê mẩn ngờ nghi

Có Trời trừng trị - Kẻ thì bất nhân

          Nếu tâm hướng đạo vì dân

Tu tỉnh giải nghiệp - Vậy cần gì đâu?

          Ngón tay chỉ thẳng vào đầu

Thiêng liêng chẳng thấy - Chữ cầu - Chữ tiêu.

          Ai thích nước lọ cơm niêu,

Ông Trời thanh thản - Cũng chiều ý thôi

          Mất cha mất mẹ - Mồ côi

Bạch xà hổ lửa một đôi - Chầu vào

          Hung hung nổi máu hồng bào

Tâm tà lộn quỉ - Tự rào - Phật ra

          Vì Phật không ngự cùng ma

Phật đi - Đâu có về nhà - Kẻ sai

          Hãy chờ ngẫm lấy nay mai

Một luồng khí độc thiên tai - Ai tường?

          Ai cho biết trước mà lường sao?

Tai bay vạ gió bất thường lường sao

          Bắc thang mà hỏi trời cao?

Ông Trời đi vắng - Ai vào đỡ nâng?

          Khuyên ai - Nét mặt câng câng,

Mà Thần mưa gió nhấc bâng không còn.

          Muốn tu nhân quả phúc tròn

Thử lên thử xuống - Miếng đòn phải đau.

          Vậy thì dù trước hay sau

Nhập quỉ tách quỉ - Trước sau mới thành

          Quyền trời ép mỡ trong sành

Lột ra loại quỉ ba vành phải đau

          Thôi thì tách biệt vàng thau

Lộc ai tự hưởng - Tranh nhau bằng thừa.

          Đừng ai bánh đúc cùi dừa

Ai tranh là bị Trời lừa loại ra

          Xưa Trời thả quỉ thả ma

Đến ngày đòi lại - Rút ra nha đầu,

          Nha đầu hốt của tham giầu

Khoe khoang mênh múa phép màu hầu cao.

          Nam Tào chuyển sổ thay sao

Hết thời giả tạo nghêu ngao dối lừa

          Triệt hết những kẻ làm bừa

Nhập hình trá bóng - Để lừa dân mê

          Thế gian đầy đọa thảm thê

Lột thẻ - Tất kẻ hành nghề - Hại nhau

          Lệnh xuống qui đổi mau mau.

Ngân hà tháo cống - Không khau ngập tràn

          Thiên nhiên tự sát - Lụi tàn

Chỉ người biết trước mới bàn việc công

          Hướng đạo - Thờ về vừng Đông.

Hương hồn Tiên Tổ núi sông

          Hướng về luật đạo Tổ Tông

          Thấy toàn phép lạ Thần Thông.

Cha xuống đồng Điền phát Thần Nông

          Hiểu nhau chữ có - Có từ không.

Đừng tranh nhau chữ của Ông

Đừng lập mưu mẹo - Gọi Lý Thông.

Đâu sai cài đặt - Chặt Thần công

Nghĩa lý chi chi - Hỡi màn phông?

Nếu nếu khi khi gặp gió dông

Hết tiệt tiền tiên sạch bách lông.

Tu tu tỉnh tỉnh có mà không

Ngẫm ngẫm ra ra Rắn tưởng Rồng

Người thật ngẫm ra đúng quỉ lồng

Người thật tâm tà - Nặc nặc sồng.

Tu tu tịnh tịnh - Trắng tay không

Chém cha loài quỉ - Sống cạn nông.

Chữ hám chữ ham bỏ Tổ Tông

Cho nên cuối cuộc - Bị mất công

Đành vậy biết sao? Lộn cầu vồng.

Hóa ra sinh mệnh lốt tiểu đồng

Vì thế cho nên lột tồng ngồng.

Bé tí tì teo - Thích thổi phồng

Số chín tháng bảy biết ngày mồng

Mùa nước dâng cao - Trứng nở Rồng

Hãy nhìn vũ bão - Phép Thần Thông.

Hãy nhìn Thần Núi kết Thần Sông

Múa gậy quăng xa phép của Ông.

Ngày ấy ra đi có Thần Đồng

Mẫu Thiên số hệ gắn mặn nồng

Thổ Thần Thổ Địa nơi xóm Rồng.

Sát nhập Thần Linh - Vái Thổ Công

Xin lệnh đổ mái tháo bạt phông

Gió giật bão phong còn mưa không?

Sinh Linh khao khát đến chật đông

Chẳng cứ người Mường, Mán, Thổ, Mông.

Canh giữ lề đường gậy tầm vông

Vậy xin tế chủ với Thần Công

Chín quả Thanh Long tế lễ Rồng

Ngày ấy ra đi cả vợ chồng

Bảo vệ hai bên có tiểu đồng

 

Vâng! Khi Thần Núi chuyển mình

Thì Đất Linh khai mạch

Có Thần Thổ Trạch - Đi sát hạch muôn nơi

Thấy! Từng mảnh Trời rơi

Hay Trời hắt hơi - Mà đòi gặp họa?

Ông Trời thì đâu thèm dọa

Cũng đâu đày đọa - Mà họa quá chừng?

Xin họa giảm dừng - Trời đừng gieo họa

Vì nay đã quá - Mãn khóa hết niên

Chuyển hội tu Tiên - Mới được bình yên tam giới

Khi thấy trần đời ngơ ngới

Vì các cuộc đào xới của thiên nhiên

Giải độc - Phải cầu đến Tiên

Mà phải tìm đến nơi Giao Liên -

Thì may chăng mới bình yên gia quyến.

Đã bị chia cắt rất nhiều vĩ tuyến

Đi lọc tuyển từng nơi - Núi chuyển mây Trời

Là đời mắc họa - Từng cuộc đầy đọa

Từng cuộc thảm họa - Các Thần hiện hóa

Để xóa ác - Sai - Thần nổi thiên tai

Hiện hình các vai - Tái lai phép Phật

Chỉ để nguyên thật - Đánh bật điều sai

Đó lệnh của Ngài - Ai tài ra chống

Kiểm dòng huyết thống - Ai chống lệnh Trời

Thần cũng xin mời - Về nơi quy định

Về nơi niêm tịnh - Ấn định đã xong.

Lãnh thổ khai long - Cân đong mực chuẩn

99 vòng dây cuốn - Trần Quốc Tuấn uy linh

Mở Pháp Phật Hồ Chí Minh

Động cả hành tinh Đế Đình

Có thơ - Phải có người bình.

Có nhân gian phải có công trình

Có tư tưởng Bác Hồ - Phải có công minh

Đã học tập phải có văn minh

Đã xuất ứng - Là phải có Linh.

Vậy hiểu sao cả Trái Đất đang vận mình

Để cải cách - Xây dựng lại đại công trình.

Xin nguồn lượng - Chất xám hành tinh

Xin được trừ họa - Cầu phúc - Ban vinh

Lời xin sao cho thấu lý đạt tình

Mà lời xin sao? - Cho thật văn minh

Thì có lẽ chất xám Thiên Đình về ban.

          Cuộc đời cầu nguyện điều an

Long mạch khi hở được hàn mới yên

          Bệnh quỉ - Phải trừ bằng Tiên

Nếu ai muốn cậy bằng tiền đâu xong

          Hóa thân - Cõi Phật đau lòng

Ai mang Trời Phật - Bán rong lấy tiền?

          Mà tiền sao mua nổi Tiên?

Cho nên lắm cảnh oan khiên gập ghềnh

          Chỗ thì trôi nổi trương phềnh

Chỗ thì sụt lở bấp bênh hố hầm

          Ai nghe! Trời lở ầm ầm

Ai hay rạn nứt suối ngầm khúc đau

          Trần gian nước mắt tràn lau

Vì sai cơ chế - Làm giàu phí công

          Trần gian quên lãng Tổ Tông

Nổi hồn Linh cốt - Mà không biết gì?

 

          Mặc cho Đất hở Đất phì

          Thuốc tràn mạch ứ Thiên Y

Sông Ngân khắc vỡ - Lý gì lại thua?

          Đồng tiền phân bạc - Bán mua

Chém cha - Chém chả - Họa đùa mắc oan.

          Làm gì - Chẳng phải tính toán?

          Tiệc nào chẳng gọi - Liên hoan

Tìm đâu? Thấy thuốc giải oan cho mình

          Tìm đâu? Thấy thuốc công minh

Khi ấy - Trời Đất - Vận mình đổi thay

          Thời nào? Ý định - Sách Thầy

Thời ấy - Có thế - Trình bày cứu nhau

          Thế thời - Sách lược trước sau

Tôn nghiêm tướng lĩnh - Đổi màu nhân gian.

          Thời nào? Thế ấy Cầu An

Quyền Trời quyền Đất - Bằng san ngục hình

          Sai đúng cũng bởi như mình

Tự xét phân lọc - Tự bình mở ra

          Đúng sai - Cũng bởi tự ta

Tu chùa so sánh - Tu nhà - Đâu cao?

          Thực tình sách vở chép sao

Sai đúng ẩn nấp - Đã nào ai hay?

          Chỉ thấy mài miệt mê say

Thiên Đình trỏ xuống - Kiểm Thầy đúng sai?

          Lọc ra giả dối là ai?

Thật thật giả giả - Giữa ngai ai ngồi?

          Hóa ra bằng cái mũ nồi

Thật vừa đứng dậy - Chen ngồi hóa trang

          Xem xét có phải ngoại bang.

Ngồi tranh ban giữa - Vẻ vang sao còn?

Vì niên vì hạn - Nên phải ngậm bòn hòn

          Cũng vì công lệnh trái tròn

Xem giả lãnh đạo - Nhặt bòn - Trái sai?

          Hồi niên - Có Phật tái lai

Mở ra phong vũ thiên tai họa về.

          Thử xem cốt giả - Quyền thề

Bình an không có - Nặng nề thuốc đâu?

          Sắc thật - Chìm nổi bể dâu

Gạt cơn nguy hại đứng đầu - Che dân

          Hóa hình Bồ Tát bằng cân

Chữ tâm chữ đức - Chữ nhân - Sân giàn

          Thử qua từng cuộc quét càn

Lọc qua từng phím dây đàn - Thạch Sanh

Có thế mới phân lọc - Bọn lưu manh

Chuyên sống vơ vít - Khoán tốc độ thật nhanh

          Ham hám quyền chức - Công danh

Đua nhau thu lợi - Chiếm giành bất nhân

          Thích thờ của giả phù vân

Chứng tâm không thật - Thì Thần nào thiêng

          Người thật - Sao lại ăn kiêng?

Thờ giả - ăn thật - Hỏi phân miêng chỗ nào?

          Nịnh nhau - Khúm lúm ngọt ngào

Ghét nhau thì - Băm chém ngoáy đào bét bung

          Người trèo ngọn - Kẻ ngồi gốc rung

Nhân gian bi bét - Lung tung mọi bề.

          Chỗ thì lửa cháy thảm thê

Nơi thì - Nước lũ tràn trề không hay

          Chúa kho - Trao đổi mượn vay

Lừa toàn đồ giả bán thay bạc tiền.

          Vung ra lợi dụng chùa chiền

Trao giả - Lấy thật - Bằng tiền đồng ngân

          Vậy thì ta tự lọc phân

Cái giả là cái bất nhân thời này.

          Cái thật - Chẳng gì đổi thay

Đã ban đã phát sao lại mượn vay?

Xương thật - Thịt thật - Sao lại phải chay?

Vậy!

Lệnh cấp bách - Rà soát lại sổ ngay!

Nhà Phật thật - Chẳng bao giờ - Cho chúng sinh vay

Chính vì thế - Phật phải hóa thân lộn ăn mày

Phật thả - Tra xuống - Kiếp nghiệp đày

Điên điên dại dại - Ngàn đắng cay

Răn dạy người đời chỉ tâm chay

Khuyên bảo con cháu - Những điều hay

Chớ khinh kẻ mọn cùng ăn mày

Nếu ví như Ta - Cũng bị đày

Nếu ví như Ta - Người gánh thay?

Hỏi rằng phúc độ - Còn cơ may?

Khuyên dạy con cháu chớ ăn chay

Sống thật ở thật sẽ gặp may.

Đó lời tâm nguyện - Chính thời nay

Đó lời tâm huyết phật thời nay

Mục đích - Ngàn vạn xóa đắng cay

Có nghĩa thời này sắc đổi thay

Đảo lộn cung Trời - Hiện đắng cay

Đảo số tái lai - Trả trả vay

Đó lệnh khẩn cấp - Đang làm ngay

Xuất hiện nhân gian - Có có Thầy

Dù có phải chăng - Nếu dân cày

Lãnh đạo - Ai ai miễn trình bày

Âm dương đồng nhất - Cử người thay

Hòa bình thế giới vận cầu may

Cốt Phật hóa thân - Lộn gửi Thầy

Tìm cả nhân gian - Một dân cày

Lý do không lệ - Miễn trình bày

Lệnh bốn phương - Cấp lệnh nay

Đế Đình hộ vệ - Xuống chung tay

Lục cung Âm Phủ tuốt gươm ngay

Trần gian nhân thế - Bảo vệ Thầy

Lý do văn vở - Miễn trình bày

Kêu gọi Mường, Mán - Thổ Mông hỡi Nùng, Tày

Thuốc hay chuyển đến - Long mạch này

Đường bộ - Thủy - Không - Nhập định Thầy

Nhờ lượng đức tâm vận cầu may

Giải lượng Âm Dương - Ngàn đắng cay

Giải nghiệp giải oan - Đời xót vay

Thế giới lâm nguy thế giới này

Tìm được người kế - Mới đổi thay

Tìm ác Sơn Tinh lục nhỏ xay

Lục tìm Âm ác lũ giả chay.

Hộ mệnh - Bùa riêng phủ ớt cay

Nên! Rát mặt nóng lưng cả bụng Thầy

Phồng rộp đôi khi cả mặt mày.

 

Tiếp:

Nam bang phiền toái là như thế

Xin lệnh - Cấp ngay - Nguồn y tế

Xin lệnh - Năm châu cùng bốn bể.

Dấu vết ngoại bang vì còn để

Bệnh tật nổi lên đầy sự thể

Xin thuốc - Quán triệt không vì nể,

Xin lệnh Đức Hoàng - Về cứu tế

Khi suy - Vậy thịnh kế!

 

Đúng vậy:

        Hướng đạo ngày  nay là sự thể

        Hướng đạo đã ra là triệt để.

       Vâng đúng! Vậy dứt khoát bằng mọi giá, nhà Ngài không những bắt buộc mà còn quán triệt một cách nghiêm lệnh.

       Vì Ngài có quyền đảo mệnh nếu ai không chịu nghe lời hoặc chống lại. Nếu đâu? Nơi nào? Chống lại là chỉ có tổn hại và thương vong.

      Phải tự biết trên đời này tài mấy, to mấy cũng chẳng chống lại được gió phong. Vậy! Hãy mong dân hồi tỉnh. Những hồi chuông cảnh báo để thỉnh đến Thượng Thiên. Đều cầu nguyện bình yên cho tam giới. Đó là điều Phật Thánh đang mong đợi, sự ích lợi đặt lên hàng đầu.

Phải có đủ phép màu - Thì lầu mới vững

Nay khuôn viên đã dựng

Chừng chựng cao lầu - Tứ mã theo hầu,

Lời cầu Linh ứng - Lời cầu phật chứng

Mới xứng đương thời - Vì đúng ý Trời

Người đời hưởng lộc - Cây bình địa mộc

Nẩy lộc sai hoa - Đã đỗ thủ khoa

Từng toa vận tốc - Tự lòng đôn đốc

Tính mốc từng ngày

Vận chuyển về Thầy cơ may vận đến

Khi đò về gặp bến - Thì ai đến chẳng vui.

Vì vận lùi ác quái -

Giờ thì chẳng có gì phải phiền toái

Nắng quái ai nhìn

Rồi ai chưa tin cũng sẽ phải tin

Vì ai cũng muốn giữ gìn tính mạng

Con người vẫn dựa vào sức đề kháng

Đó là điều chính đáng vô cùng

Nay trên đất nước anh hùng chúng ta phải cùng nhau gìn giữ lấy bản quyền, giang sơn xã tắc. Thì buộc phải cùng nhau trừ giặc, chứ đừng bỏ mặc mà gọi là vô tâm.

Đã gọi là giặc âm - Thì tâm phải gạt

Mềm lạt gạt nhanh

Chiến thắng phải giành - Thanh danh phải giữ

Đó là lời danh dự của - Thánh - Phật - Tiên

Dân hãy tu hiền - Giữ đức.


 

Scroll to top