CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG

 - CỦA TÂM LINH -

 

Làm Cách mạng con đường không mỏi

Làm Cách mạng Thần giỏi tặng ban

Đi Cách mạng ta xúm lại bàn

Dù gian khó muôn vàn cản trở.

 

Bác vẫn về luôn luôn nhắc nhở

Điểm Cách mạng dựng thành cơ sở

Việc hoàn công cơ mở sáng ra

Đường Cách mạng trải rộng vang xa

Lòng bác ái thiết tha kêu gọi.

 

Bước gian truân - Gạt lùi chấp mọi

Bước quân thù - Chống chọi gian nan

Làm Cách mạng không hề thở than

Phải phân biệt thật gian san - tách.

 

Người Cách mạng không hề phân cách

Nắm tay nhau đừng nên tách bạch

Khó khăn chi có sách chỉ đường

Gặp nguy hiểm cho lường biết trước.

 

Thế mới gọi Ông Trời có thước

Nếu ốm đau có dược Mẹ Tiên

Nếu gặp ác có hiền che chở.

Tạo điều kiện việc Trời cơ mở.

 

Nhân thật nhiều cơ sở thiện nhân

Đó trách nhiệm người Đảng cán cân

Đó trách nhiệm của mỗi người trần

Trời nắm phần - Muôn ai suôn sẻ.

 

Lý luận Trời vậy ai bắt bẻ

Chưa bắt bẻ đã chẻ từng thanh

Chưa chuẩn bị đã bị quở hành

Thì ý định sao thành mà muốn.

 

Đường Cách mạng phong trào gió cuốn

Chấp phong ba cuồn cuộn tiến lên

Đường Cách mạng tin tưởng vững bền

Đường Đảng Bác làm nền móng rộng.

 

Có Trời cao ô che lồng lộng

Ô của Trời vừa rộng vừa cao

Vậy quỉ giữ phá nổi làm sao

Ta nên phải tự hào - Đường lối.

 

Nay Ta viết gọi chung một mối

Ta kết đoàn thành khối liên minh

Ta cứu dân rải rộng biến Kinh

Ta cứu nhau bằng cả lịch trình

Thơ Ta xuống bằng cả quá trình

Chờ cơ mở Thiên Đình bảo thế

Thiếu hay đủ do Ta - Tiếp tế

Bởi chính Ta tiếp kế - Mẫu Hoàng

Đạo cân nhắc gửi xã Hồng Quang

Gửi nhân cách đàng hoàng quyết liệt

Nếu lánh Ta có ngày hết tiệt

Không tin Ta có ngày cạn kiệt

Ai không tin Ta không cần thiết

Gặp trái oan Ta không cần biết

Luật xuống rồi cứ triết học chơi

Luật xuống rồi luận án của Trời

Bản giao kết thế thời chuyển đổi

Không biết đường chống nổi làm sao

Không tin Trời biến mất tự hào

Nơi học vấn dù cao hay thấp

Nếu không tin sao Trời phù cấp

Không Đất Trời điện chập âm dương

Định luật nào dám nối thông thương

Vì duy nhất kỷ cương Ta nắm.

 

Vì duy nhất nơi Ta định cắm

Ta giành đâu đó nắm bản quyền

Vì sắc phép bí huyền tiềm ẩn

Vậy nhắc đời mê mẩn oai thiu

Thời buổi này gạn lọc tép diu

Trời đầy kế diệu mưu bảo vậy

Ta chọn giờ nắp hầm bật dậy

Cúi xuống quì ba lạy huyền Tiên

Ta hướng dẫn Giao Liên cẩn thận

Vậy giờ này giao thời rất bận

Bút chiến trường xung trận hoàn công

Sóng huyền vi cưỡi gió “Ngộ Không”.

 

Đó đó - Phép thần thông vô lượng

Ai tinh vi - Tâm Linh tưởng tượng

Quân binh Trời lực lượng cao siêu

Chiến sĩ ta võ thuật Triển Chiêu

Quân phản tặc cháy thiêu tro bụi

Cháy cháy rồi - Tàn điêu cháy chụi

Cháy quá nhiều tàn lụi năm nay

Sóng vi lượng báo lại - đổi thay

Vậy! Ngàn vạn đĩa bay Ta chấp.

 

Cho ta hỏi - Bác Hồ - Người học cao hay thấp

Ai chứng nhận bằng cấp nào chưa?

Ai biết Bác trường lớp sớm trưa

Ai thương Bác nắng mưa giá rét!

Bằng cấp nào - Nhất bét - Thấp cao?

 

Mà nghiêng mình thế giới tự hào

Chẳng ai biết thấp cao bằng cấp

Vậy quy chế - Học cao học thấp

Nhất thiết là - "Bằng cấp mới xong".

 

Thì thôi vậy thương vong nhận đón

Ta Ông Trời đầu không mũ nón

Điều khiển đâu một ngón chỉ xong

Nên nỗi đau để lại trong lòng

Ngoảnh mặt đi - Tràn ngập thương vong

Không có Ta - Ta đố chống phòng

Việc gì khó đâu xong hoàn tất

Chỉ có Ta Ông Trời là nhất

Nếu kẻ nào vô thất xong ngay

Biết việc cấp - Mà chẳng chung tay

Biết chuyển đổi - Mà chẳng làm ngay

Vậy thông báo: Ta thay hàng loạt

Lửa hung hung mồ hôi nóng toát

Thời cơ này dứt khoát - Trách ai?

Vì vô lễ! Thiên khai định đoạt

Vì thất lễ - Ngả bài cho biết

Quyền chức ư - Không vì nhất thiết

Bằng cấp ư - Ai biết ở đâu?

Nhìn biển lửa chỉ thấy héo sầu

Hám ham giầu - Chìm sâu lòng đất

Báo gấp giùm mà còn vô thất

Không hẹn ngày đối chất - Khẩn trương

Vậy vi biến trường thương cuộc chiến

Mà chẳng ai ý kiến - Xem sao?

Chỉ đón tay nhận lấy phong bao.

 

Để nhân thế hụt hao - Vô lý

Không bằng cấp - Ai cho góp ý

Chứng bằng nay đủ lý lập xong

Hoài vẫn mãi nỗi đợi nỗi mong

Lao ra chữa thương vong - Vô ích

Còn nhiều nữa - Khí cầu còn tích

Cơ mở Trời không dịch nghĩa văn

Cấp chính quyền dở giọng can ngăn

Giỏi "viết văn" can ngăn cấm gửi

Trời bảo thế - Nói mà không ngửi

Mùa hè này cho sưởi ấm thêm

Thẻ bằng cấp cứ sống êm đềm

Nằm ngáy ngủ ngày đêm yên trí

Biết đường nào - Cứu dân khi bí

Ai tin Trời Linh ký - Nơi đây

Ai tin cùng nói chuyện Trời Mây

Mang ý kiến dựng xây đạo lý

Ai đã tin Trời Mây đã ký

Gửi kho tàng vũ khí tối tân

Ai tin Trời thành quả cán cân.

 

Người cử phân - Thần Dân thảo luận

Người Thần Dân hàng ngày rất bận

Việc đa năng lận đận sát sao

Ai tin rằng học thấp hay cao

Không bằng cấp - Chép sao Thiên Địa

Ai tin Ta - Hay là bảo bịa

Cả trái tròn lục địa khai Âm

Thu đại la - Vàng gắn nơi tâm.

 

Chữ y chuẩn không lầm chu đáo

Rõ từng dòng bản thảo - Hành tinh

Chữ ép nổi - Có phải Thánh Linh

Nhân hoàn thiện - Hồ Chí Minh - Tư pháp

Đón chữ Trời lung linh ngọn tháp

Hỏi Thánh Trời - Kề áp song phương

Viết bao nhiêu - Luận án kỷ cương

Viết bao nhiêu pháp lý thương trường

Hỏi đo lường - Học cao học thấp

Nhắn tin này tới giùm các cấp

Chuyện thiên niên kỷ thập Ông Trời

Chuyện phỏng vấn - Có hỏi trả lời

Chuyện không chơi - Không mời nhau nữa

Có Ông Trời - Chỗ dựa nương thân

Mà xem ý tần ngần - Quyết định

Đã là Trời - Không bao giờ xu nịnh

Nếu văn Trời niêm tịnh - Là cả thế giới tan hoang

Chữ nắm bắt - Từ xã Hồng Quang

Chữ quy đổi - Thay vàng giá trị

Chữ của Trời - Chính là quyết nghị

Chữ Thiên Trời - Lục vị khai Âm

Chữ ngàn đời nay ép in tâm

Nhờ người lính trực khâm nhiệm vụ

Nhiệm vụ này bao người hưởng thụ

Tích điện năng vũ trụ hành tinh

Người lính Trời - Quân của Chí Minh

Ban đại phúc ban vinh nhân loại

Chữ của Trời in tâm hiện đại

Trang sử Trời tồn lưu mãi mãi

Lục khai Âm - Linh hồn Nguyễn Trãi

Trước quân thù không bại - Chiến công

Tổ Tiên Ta Đại pháp Tiên Rồng

Nay gửi cả cánh đồng ý nghĩa

Truyền Linh tâm dày xuyên lục địa

Cả tháp vàng ý nghĩa lung linh

Cả nhân loài đón nhận phúc vinh

Chuyện cơ mở có bình - Xa rộng

Chuyện thực nay không là trong mộng

Mà chuyện nay thực rộng hành tinh

Linh Hồn nay - Chính Bác Chí - Minh

Bác nhà lỗi lạc - Rộng bình - Vang xa

Việt Nam thế giới thiết tha

Kêu gọi chuyển đổi tu nhà chính tâm.

 
--------------------------------------

 


Scroll to top