TIÊN PHONG GIỮ DI SẢN ÔNG CHA

 

 

Vì nghĩa lớn an dân mà thầm lặng

Cuộc gian nan từng chặng ghi công

Một trận gió man mát rải đồng

Cuộc chiến này vang dội núi sông

Một biển Trời xa rộng mênh mông

Thu như phép Thần Thông tích lại.

Cuộc chiến thắng huy hoàng tồn tại

Một hùng cường vĩ đại vang xa

Một lời nói vang vọng thiết tha

Thu tất lại trường xa nơi chốn.

Bọn phản quốc tội tầy đã cốn

Trong vòng tay hỏi trốn được không?

Nếu trốn Trời là nhận phép công

Biển cuồn cuộn gió giông hung dữ

Ngài Quan Âm nổi chữ cho hay

Chữ của nhà không mượn chẳng vay

Gọi nhân thiện chung tay cứu quốc.

 

Ngài Bạch Y độ trì ban thuốc

Có nghĩa là bắt buộc lệnh tuân

Biết trước vào cuộc chiến gian truân

Mồng 10 tháng 2 cũng giữa mùa xuân

Đầu mồng một có hẹn hai tuần

Đời như ý quây quần xum họp

Hội bàn đào ý Trời đóng góp

Giữa mùa xuân bàn họp chiến công

Ai có hay cơn gió thổi lồng

Đất Tiên Rồng tự nhiên sáng rạng

Cuộc chiến tranh con đường Cách mạng

Trải bao đời tìm Trạng hôm nay

Trải bao đời nếm thử đắng cay

Nay bút sách cùng Thầy nổi Trạng

Trạng thời này Trạng Trời Cách mạng

Tiếng lẫy lừng sáng rạng non sông

Lưu truyền vang dòng dõi Tổ Tông

Tích thu lại mênh mông bốn cõi

Thấy rùng mình nếu đời theo dõi

Vẫn đứng phương quả dọi đỉnh Trời

Vẫn hướng về tất cả muôn nơi

Vẫn vất vả thảnh thơi thanh thản

Vẫn đường Thần nét vàng cơ bản

Việc của Trời ai ngăn ai cản

Việc cứu đời di sản Ông Cha

Vẫn lên tiếng thiết tha bác ái.

Trời vẫn dựa Giao Liên nữ gái

Kẻ dân thường quí phái chi đâu?

Đã từng trải nhuộm bể dâu

Mà không phai bạc - Màu nâu Mẹ hiền

Tiên phong giữ chức đồng điền

Cấp loài lương thực mọi miền Đông Tây

Cả trời Nam Bắc về đây

Nhất Linh chỉ xuống nơi Thầy đức tâm

Nếu là Bồ Tát Quan Âm

Có ai mơ tưởng hay nhầm đúng sai?

Nếu là cõi Phật đầu thai

Huyền vi bốn cõi Thiên khai độ trì

Tam sơn tứ hải - Nhất gì?

Ắt là Bồ Tát Bạch Y độ thiền

Xưa vẫn đắp tượng chùa chiền

Ngày nay minh chứng tâm hiền cõi sang

Huyền vi cõi ở Văn Lang

Thu Linh bốn cõi nay mang cả về.

Nhân gian thay đổi bộn bề

Tam sơn tứ hải - Cõi thề nhất Linh

Có Linh cũng bởi đất sinh

Có hùng hào kiệt bởi minh chí vàng

Huyền vi trao sóng nhẹ nhàng

Nam Thiên nhất động - Nổi hàng chữ Tiên

Nhẹ nhàng tay bút chép biên

Uy linh Tòa Tháp đạo Thiên khai lời.

Bản sao y - Chữ của Trời

Nét vàng còn đậm chính lời Thánh nhân

Phục thù báo oán báo ân

Nay ra cơ mở vì dân nhân loài

Thấy dân đau đớn quặn quài

Thần nhân lược kế phí hoài ai đâu

Cảnh đời thảm họa thuẫn mâu

Điều tra sứ giả trình tâu tấu về

Nhân gian quằn quại bộn bề

Trình Thiên thấu Địa - Xin về sắc cao

Cảnh tình thiên hạ núng nao

Vì quan “trốn cảnh” xúc trao không hiền

Dựa kề trá bóng vòi tiền

Tố giác chữ nổi - Bốn miền thu Linh

Quan tham trốn cảnh nhà binh

Ẩn thân nấp bóng chùa đình nuôi nhau

Ăn chay lẩn khuất đằng sau

Phật tâm soi ngó quặn đau cõi Trời.

Phán truyền sứ giả về đời

Từng vùng truyền đạt từng nơi tâu về

Sứ giả đóng đủ xiếc hề

Luồn lách dân chúng - Đi về ai hay

Sứ giả cõi Phật tâm chay

Cũng khi đói rách ăn mày ăn xin

Người Trời đúng thực - Ai tin

Lang thang là kẻ ăn xin ăn mày

Hành giả Trời Đất đem đầy

Đổi đời thay kiếp làm Thầy nhân gian

Cảnh đời ai trọng nợ nan?

Vu vi phú quý sẻ san - Ai làm?

Lộn quỉ sinh kiếp người tham

Tranh nhau vơ xúc - Việt Nam - Nước ngoài

Phân ra không đức chỉ tài

Chiến tranh tâm lý - Mãi dài bao niên.

Mấy đời tìm thấy Giao Liên

Đoan trang thu cực phép Tiên trị vì

Ai gọi phần đất là nhì

Ngày nay Hòn Đất - Nói gì biết không?

Gật lắc - Ai bảo có không?

Đáy lòng đo đếm sâu nông - Ngắn dài

Hỏi ai - Phải hỏi tổng đài

Quan Âm liêm chính - Phép Ngài hóa thân

Ẩn mình dựa bóng Thần Dân

Phục thù binh khí - Tối tân cơ Trời

Tôn nghiêm phải chấn chỉnh đời

Cõi không vô cực - Ra lời uy nghiêm

Thần Dân chính thực thanh liêm

Võ văn nhận đủ - Song kiêm vẹn toàn.

Nhan đề - Xin giải chữ “Đoàn”

Phân tích bình luận muôn vàn kết giao

Chữ “Đoàn” thay kiếm thay đao

Chữ “Đoàn” nguyên thủ kết giao tương phùng

Chữ “Tràng” cắt nghĩa cuối cùng

Nối nhau vạn đại tương phùng nắm tay

Chữ Âm nổi viết nghĩa thay

Tu gia chính cảnh chùa này tâm cung

Tâm riêng thờ cảnh Phật chung

Nắm tay đoàn kết ta cùng bảo nhau.

Ở đời có trước có sau

Nắm tay đoàn kết cháo rau nếu là?

Cùng trong dòng máu Mẹ Cha

Ai đau mà chẳng xót xa cõi lòng

Trổ bông lúa phải dưỡng đòng

Có sau có trước cho lòng đất vui

Oan gia nếu gặp họa xui

Nắm tay đoàn kết bùi ngùi sẻ chia.

Giấy trang giữ mác sạch bìa

Giữ lề trong trắng - Chia lìa Mẹ đau

Căn dặn ăn ở trước sau

Cha Trời Mẹ Địa - Khỏi đau cõi lòng

Thương nhau làm thiện có dòng

Trái tim mạch máu thuận lòng mới thông

Có Trời có Đất tin không?

Có tòa xử án - Bao Công chính mình

Tâm cao đạo cả là đình

Có Phật ngự chính tâm mình đâu hơn

Cớ sao?

Người giúp ta lại chẳng ơn?

Để cho nhân quả giận hờn siết đau

Nhân quả ăn trước trả sau

Lúc ăn thì sướng - Lúc đau thì buồn

Lúc buồn thì thấy trạo chuồn

Không nhìn thấy đánh mà tuôn lệ trào.

Ai ngăn cản được mưa rào

Mà đã tự đắc tự hào quả công

Không luyện sao lội qua sông

Qua sông vượt bể - Công Ông tháng ngày

Lúc khổ - Mai mỉa bị đày

Gian nan vượt khó - Chính Thầy là Ta

Vòng đời như hạt mưa xa

Trạch nào lên đẻ ngọn đa mà chờ

Sáo nhìn sông nước khóc hờ

Cơn đau dạ đẻ trông chờ ngọn đa

Mong ngày mình gặp lại Ta

Phong lưu phú quý trong nhà tôn vinh.

Có nền độc lập - Là do: Bác Hồ - Chí - Minh

Có ứng - Cắt nghĩa phải Linh

Có Linh có ứng - Có bình có thơ

Hỏi ai - Trách nhiệm làm ngơ

Hỏi đâu nơi chốn ám mờ lương tâm

Lãnh đạo - Dân phải âm thầm

Bầu lên: Trọng trách - Có nhầm hay chăng?

Có Linh tỏa sáng từ lăng

Có hiền mát dịu là trăng sáng vàng

Tự nhiên - Chữ nổi Đoàn Tràng

Kinh cầu Pháp cứu - Rõ ràng phải thiêng

Đại Pháp không phục vụ riêng

Hiền từ mát dịu - Thiêng liêng mấy lần

Pháp Kinh phục vụ người cần

Ai gặp oan nghiệt nhỡ nhần cứu thương

Văn Pháp luận án kỷ cương

Về đời nhân nghĩa thương trường bảo an

Văn Pháp phân tỏ thật - Gian

Là giặc quyết đuổi - Đánh tan hung thù

Khó khăn từng trải mặc dù

Vượt qua gian khổ - Cần cù mới hay

Tâm người gió động chẳng lay

Ăn mặn nói thật - Tâm chay sáng lòng

Chớ ai để quỉ lộn sòng

Tâm không ngay thực - Bụng vòng lại vo

Việc gì chẳng có nguyên do

Bóc bánh bày tỏ - Bụng no đói lòng

Loanh quanh quéo quéo lòng vòng

Đó là bị quỉ lộn sòng trá man

* Nếu muốn phân biệt thật gian

Kim trì dí thử - Cõi an không về

Sinh nhân bối cảnh nặng nề

Đầu rơi máu chảy tràn trề đau thương

Rất nhiều thiên hạ tấm gương

Còn nhiều cuộc chiến tai ương cập kề

Trần gian trái phải bộn bề

Chỉ vì những kẻ “hành nghề” đơn sai

Quy luật - Ăn vẫn phải nhai

Sinh ra nhân quả - Đức tài song song

Điều thiện nhân quả - Ắt mong

Lương tâm trong sạch - Đừng cong dối lừa

Trước khi - Suy nghĩ đừng bừa

Tự mình dối trá - Bửa lừa chính tâm

Việc trời phải xuống cân Âm

Muốn có công lý - Phải tâm thật thà

Thờ Cha kính Mẹ trong nhà

Tổ Vải Ông Bà - Chi nhánh lọc phân

Thật thà là chính cán cân

Cõi lòng vững cốt giữ thân cân bằng

Nhân tâm chính quả dạy rằng

Làm thiện việc tốt - Công bằng chính ta

Tự mình bình lọc phân ra

Tâm ai cũng nổi thanh tra lọc trần

Đừng ai tham của tần ngần

Thánh Trời hành quở vị Thần mệnh đau

Làm người ăn ở trước sau

Vui chung đoàn kết cùng nhau mới là

Chính ta tự lọc tách tà

Tự bình tự lọc phân ra thế nào?

Thương nhau trao tiếng ngọt ngào

Tổ Tiên phù độ - Tự hào cháu con

Thượng Đế ngự ở cung son

Bao la cai quản - Trái tròn đại dương

Bộ máy đầu não Trung ương

Máu huyết truyền mạch thông thương - Con người

* Sinh ra biết khóc biết cười

Có nhân có quả có người nối ngôi.

Dạy đời ăn chín uống sôi

Đừng ai văn vở miệng môi phiền lòng

Sinh nhân làm thiện có dòng

Chung sức chung lòng chia sẻ khó khăn

Đời người nhân quả mệnh căn

Đi tìm điều thiện - Dạy răn nghe lời

Cao sang là chính Ông Trời

Có thế có thời nhân quả - Đổi thay

Đổi thay chính thực ngày nay

Cuối niên hạn gấp sảy xay lọc sàng

Phân nhân thành quả rõ ràng

Kinh Thiên - Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia

Pháp Kinh điều khiển từ xa

Pháp Linh điều vận tại gia tỏ tường.

Phật Trời - Đầu não Trung ương

Tự tâm bắt sóng tự lường họa tai

Có Thần siêu bóng đóng vai

Vô hình không lộng không Ngai - Điều hành

Tại gia đem lại điều lành

Nếu ai y Pháp - Được giành quả công

Kinh Thiên Đại Pháp Thần Thông

Chứng tỏ nơi thiện Tiên Rồng truyền ban

Đoàn Tràng phép lọc thật gian

Ác giả ác báo - Trá man trả bù

* Đường không đường bộ phục thù

Bắt giam không trại bắt tù không bao

Không gươm không kiếm lao đao

Ắt là văn võ bậc cao vô hình

Nam Thiên xuất bản tường trình

Nhận lấy mà đọc mà bình xuất ra.

* Đừng nhầm xuất giá bỏ nhà

Dập đầu quì lạy cúng tà ngoại bang

Phật nào - Ngồi dưới xà ngang

Không đi không lại - Tiếng vang sao lừng

Hào quang tỏa sáng một vừng

Vô tri vô giác - Liệu chừng không hay

Là Phật sao mãi ngủ say

Loạn dân loạn nước - Không hay biết gì

Người đời chốn cảnh từ bi

Ẩn mình nấn ná biết gì dở hay

Bày trò tụng niệm ăn chay

Múa mênh bắt quyết - Quỉ thầy chính y

Dân loạn mà đội mũ ni

Khẽ dịch từng bước từ bi giả hành

Áp Phật kề má ngọn ngành

Mà sao chẳng thấy điềm lành về dân.

Là Phật mang cốt chính thân

Gió Trời điều tiết giải phân nhân hòa

* Lương tâm chính thiện là tòa

Chớ đừng đen trắng nhập nhòa trá chen

Chẳng phải ngồi đấy mà ghen

Nhưng ốc không lắp vừa ren là thừa

Ai ơi tà lấn lọc lừa

Không biết phân biệt - Ngăn ngừa không nghe

Đừng bày chia cánh chia phe

Mà Trời chân thật quở đè cho đau

Thời gian ngắn hạn mau mau

Thi hành lệnh xuống là đau sập tòa

Đạo Trời sứ giả phát loa

Âm Dương nổi chữ là quà trao duyên

Lắng nghe tâm Phật thật khuyên

Lời thơ kiếm bạc- Tuyên truyền thời nay

Có Trời có Đất có vần xoay

Vần xoay ắt gọi Trái Đất quay

Quỹ đạo vòng quay phải tới ngày

Tới ngày đỉnh điểm phải đổi thay

Trả nợ cho đời mượn mượn vay

Ắt là nhân quả có nghiệt cay

Vậy ai quyết chí hãy chung tay

Có kế diệu mưu đủ sách Thầy

Nghiên bút nổi thơ có tỏ bày

Hoàn cầu cơ vận sẽ đổi thay

Báo trước nhân gian cứu cấp ngay

Độc nào giải ấy có cầu may.

*

*       *

 

 

Scroll to top