ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ

- VẬN NƯỚC - !

 

Nếu chữ Trời cộng sản - Hỏi ai cản ai ngăn

Trước nguy cơ khó khăn - Đừng ai ngăn việc nghĩa

Trước trái tròn lục địa - Nếu bảo bịa tan tành

Nếu các cấp các ngành - Liệu có đành tay bó

Bính Tuất vàng năm chó - Trước ngọn gió không lay

Trước vận Trời đổi thay - Cần làm ngay điều biết.

Cấp cứu là khẩn thiết - Ai nhiệt liệt tán thành

Hỡi các cấp đầu ngành - Chớ bẻ vành mà gẫy

Nếu gầm Trời là bẫy - Nếu vung Trời nắp đậy

Hỏi ai cậy mình to? - Nếu lửa cháy nằm co

Đó là hẹn hò - Ý nghĩa.

Chuyện trái tròn lục địa - Vẫn lia lịa báo về

Vẫn tiến hành chủ đề - Vẫn chuẩn phê luận án

Áp phích Trời đã dán - Mọi phương án không thay

Việc cấp phải làm ngay - Cuộc sảy xay tâm lý

Chữ xuống dàn đủ ý - Trời lập lý đàng hoàng

Ý nghĩa của kho vàng - Một Đại pháp tiềm tàng

Vẫn xếp hàng lên tiếng.

Biết trước là vốn liếng - Đòn từng miếng liên hồi

Bao ví dụ có rồi - Gọi ồi ồi thất vọng

Hỏi cấp nào tôn trọng - Rát cổ họng Đất Trời

Trước thư tín ra mời - Nay chỉ thời thông báo

Nay chỉ còn cảnh cáo - Không chu đáo mặc đời

Việc thay đổi cơ Trời - Biết không thời thực hiện.

Đứng trước ngàn sự kiện - Lập hùng biện đàng hoàng

Chính nơi xã Hồng Quang - Không sẵn sàng đón nhận

Giờ điềm Trời cơ vận - Còn ân hận còn nhiều:

Còn chóng mặt liêu xiêu - Còn tàn điêu trước gió

Chữ nổi nhiều đâu có?

                                        Trước nỗi khó ai lo?

Hỏi nguyên do đương chức - Nguyên cớ nào bắt cức?

Hỏi đúng mức ngăn ngừa - Suy nghĩ đúng hay bừa

Ai cùi dừa quen thói.

Hàng vạn ngàn câu hỏi - Sách mệt mỏi vẫn nằm

Đúng thiện chẳng hỏi thăm -

                                        Vẫn tháng năm nguyên vẹn

Nhiều cấp trần ước hẹn - Chẳng trọn vẹn hứa lời

Trước uy tín của Trời - Không ra lời biến mất.

Vậy bộn bề chồng chất - Vẫn cao ngất ai hay

Xin hỏi ai ngủ say? Để nghiệt cay quá lớn

Sức chịu đựng đủ mớn - Vì nghĩa lớn ra thay

Vì cố tình - Ra tay - Việc làm ngay cần thiết

Phải mượn nhờ bút viết - Từng chi tiết rõ ràng

Xuống Đại Pháp Đoàn Tràng -

                                        “Đơn phát hiện kho vàng”

Nhận rõ ràng không đến!

Nếu đò đầy không bến - Hỏi nơi đến ở đâu?

Trước biển cả sông sâu - Một thuẫn mâu quá lớn

Lè lưỡi Trời phát ớn - Nỗi đau đớn chung riêng

Một gốc Phật mất thiêng - Vì lo riêng cái túi

Hỏi rỗng trong vỏ núi - Như cái túi đựng tiền

Mùa chảy hội chùa chiền - Nơi Phật hiền nổi chữ

Phải viết chữ Quốc Ngữ - Phải giữ mác lề ta

Động nhất đệ Nam ta - Vẫn thiết tha lên tiếng

Đường Âm là đáy giếng - Phát lên tiếng thở than

Một luật pháp trị an - Còn thật gian lẫn lộn

* Chồng chất đầy bề bộn - Vẫn lộn xộn - Tôn nghiêm

Chữ nổi thì bị niêm - Quan thanh liêm biến mất.

Thấy hàng loại vô thất - Sống chồng chất lấn đè

Thò sự thật là đe - Nghe, không nghe ai biết?

Ai không tranh cũng thiệt - Ai không nhanh hết tiệt

Không có tiền là thiệt - Ai thấy Tiên mà biết?

Mượn bút viết nổi Thần - Vì việc quá cấp cần

Không ngại ngần trước khó! - Nhận từ không mà có

Đón chữ từ nơi gió - Hỏi phép có lạ không?

Hỏi có phải huyền công - Phép Thần Thông vô lượng

Nếu đời người mường tượng - Một lực lượng khai Âm

Nhập Thánh thiện tòa tâm - Nơi thôn Lâm Bài Hạ

Hỏi chuyện lạ chưa từng!

Nếu nghe thấy rửng rưng - Tự tay bưng bịt miệng.

Chữ vẫn bay vẫn liệng - Mà cái miệng kín nhời

Vậy phân tích với đời - Ai đương thời trách nhiệm

Nếu chí công cần kiệm - Ai quan niệm ít tiền?

Nơi "Bát cảnh Thiên Tiên" - Nơi tự nhiên hiếm có

Mà ta lại dùng nó - Gỡ bí khó đổi tiền

Vậy lấy tiền hết Tiên - Cảnh tự nhiên biến mất

Còn bao sự chồng chất - Động đệ nhất Nam Thiên

Mất quy luật tự nhiên - Cảnh Tiên hiền đau đớn

Lắc đầu nhìn càng ớn - Nỗi đau đớn đầy vơi

Đi vãng cảnh ngự chơi - Nổi chữ Trời cho biết.

Gửi rõ ràng chi tiết - Mượn bút viết mỏi tay

Nhờ trần giới nói thay - Lời tỏ bày cay đắng

Cõi Tiên hiền lo lắng - Xóa mất trắng linh thiêng

Vì quá nhiều cái riêng - Ngài thiêng liêng biến mất

Nỗi đau Ngài đệ nhất - Trách vô thất bái sùng

Mẫu Hoàng Cung nỗi giận - Nên cảnh đời lận đận

Vì Ngài giận kẻ tham - Dựng tượng Phật giả danh

Động A Nam thiêng hết -

Nếu Phật mà bị chết - Thì dân hết dựa nương

“Phật” chết ai chẳng thương - Luận kỷ cương Trời Đất

Cờ Cách mạng là nhất - Hướng cao trào ta phất

Hồn Linh Trời đệ nhất - Nổi gió phất tung bay

Báo Hồn Nước về thay - Gọi chung tay nghĩa lớn.

Xóa nổi chìm đau đớn - Đò đầy mớn cập bờ

Đúng nghĩa ta tôn thờ - Nổi rừng thơ Cách mạng

Việt Nam hồi tái Trạng - Hồn Cách mạng chính tâm

Phân biệt kỹ kẻo nhầm - Chớ có lầm - Bình mở

Khuyên đừng ai cản trở - Thiên cơ mở đạo Trời

Có hỏi có trả lời - Vận nghiêng Trời dốc xuống

Bình tĩnh đừng luống cuống - Mọi tình huống đàng hoàng

Con người chính là vàng - Thực rõ ràng ai cãi

Vậy: “Người là vàng của là ngãi”

Còn ai cãi nữa không?

Đừng hèn mạt cạn nông - Mà phép công trừng trị.

Xuống đường lối chỉ thị - Có đề nghị đàng hoàng

Có phát hiện kho vàng - Còn rõ ràng bằng chứng

Dấu còn in ép cứng - Mang đối chứng gấp ngay

Kẻo tình thế đổi thay - Nuốt đắng cay ân hận

Vì nỗi buồn vô tận - Sự cảm nhận rõ ràng

Một sự sống đàng hoàng - Một kho vàng vô tận

Vẫn ngày đêm kề cận - Ngài chuyển vận thiêng liêng

Ngài không phục vụ riêng - Nên vàng thiêng bởi thế.

Hết lại về tiếp tế - Kề cận kế Đế Vương

Luận án - Và kỷ cương - Vẫn thông thương chuyển vận

Về nơi Người tiếp nhận - Việc khá bận ngày đêm

Mà vẫn ấm vẫn êm - Dù ngày đêm tiếp nhận

Biết cũng là lận đận - Dặn cẩn thận đàng hoàng

Vì việc không mơ màng - Có Đoàn Tràng rõ nét

Việc Thiên khai có xét - Cầm khóa két trong tay

Vận cơ Trời đổi thay - Là chính nay đệ nhất.

Quyền Trời - Quyền Ông tất - Ngài đệ nhất Hoàng Thiên

Có nhắn dùm Giao Liên - Gọi điềm duyên cung mở

Báo tất nơi cơ sở - Vận cơ mở điềm Trời

Mà chẳng ai ra lời - Vận cơ Trời bảo thế.

Ngài Hoàng Thiên Thượng Đế - Dùng mưu kế tiếp tay

Gửi trần nhắn hộ thay - Việc cần ngay quá lắm

Đừng để Trời lửa tắm - Que định cắm nơi nao

Dù khoa học có cao - Vẫn hụt hao số lớn

Hoàng Đế ngồi đau đớn - Vì nghĩa lớn hỏi ai?

Hỏa hoạn xuống thiên tai - Đời sao tài mà chống

Sinh nhân tồn sự sống - Ai tài chống thiên nhiên

Tại mình để mất Tiên - Luật tự nhiên không tạo.

Hỏi ai người lãnh đạo? Ai mạnh bạo trả lời

Đừng coi nhẹ đùa chơi - Mà ông Trời hành quở

Đừng ai cùn văn vở - Cấp cơ sở thấp cao

Nếu bị Trời khoán khao - Đều hụt hao thiệt hết

Ông Trời hành là hết - Với cái chết giản đơn

Hỏi - Chọn đằng nào hơn? Nổi từng cơn phong bão.

Tin này - Ai động não - Hỏi lãnh đạo thấp cao?

Vì thiên tai hụt hao - Hỏi tránh sao cho lại

Với Trời không bao giờ bại - Vậy đừng ngại bạn nghe

Muốn được sự trở che - Thì hãy nghe khuyến cáo

Cột lửa Trời mà tháo - Cháy cả áo lẫn người

Lúc ấy khóc hay cười - Hỏi muôn người còn biết.

Giờ thì còn mải miết - Mặc ráo riết thông tin

Là Trời mà phải xin - Nơi giữ gìn đáng trách

Lúc cần có người mách - Trao cả sách lẫn người

Nếu ai chẳng thích cười - Thì là người vô dụng

Ai trách Ta: Cứ đụng - Đừng lợi dụng làm ngơ

Nay điềm gở ứng thơ - Mà hững hờ tan mộng

Trời Thiên Đình mà động - Lo cả rộng cả dài

Bị phạm húy đến Ngài - Nổi thiên tai hành quở.

Trách ai? Đời văn vở - Cơm lẫn phở bốc mùi

Đại nghĩa để úi sùi - Bốc oai mùi thiu thối

Ban ngày nhìn như tối - Mùi ôi thối bốc lên

Ô uế cả bề trên - Độ vững bền choáng váng

Bao khẩu hiệu hoành tráng - Thay cự kháng trước Trời

Sắc không nay trả lời - Tất muôn nơi lưu ý

Sách lược - Dùng khi bí - Biết lập lý thông minh

Chất xám của hành tinh - Một hành trình văn hóa

Giờ cũng là muộn quá - Sự lượng xá cơ may

Công lệnh xuống đổi thay - Việc làm ngay để đấy.

Bính Tuất lò máy sấy - Nóng ổ chấy bò ra

Xuống từng đợt từng pha - Có thanh tra báo lại

Biết rồi mà sao dại - Đừng đổ tại thiên nhiên

Trời gửi cả Nguyễn Điền - Nhờ Giao Liên nói hộ

Mà vừa đe vừa rộ - Người mách hộ oan gia

Thì phép Trời đâu tha - Tội gấp ba gấp bốn.

Vòng tay Trời sao trốn - Tội tày cốn sao tha

Phải trị hết quỉ ma - Để dân ta thoát khỏi

* Đặt rất nhiều câu hỏi - Điền không giỏi mà Trời

Chỉ mượn bút mượn lời - Nói hộ Trời lời cấp

Nhắn cấp cao cấp thấp - Rằng chuyện gấp cần ngay

Không chung tay còn đe dọa - Muốn vậy thì nếm họa

Đừng ăn vạ kêu Trời!

Trời giận chẳng trả lời - Là kiếp đời chịu thiệt.

Cũng có nơi hết tiệt - Trời hủy diệt thương vong

Ai ra chắn bình phong? Ai có dòng gia phả?

Phải phân biệt thật giả - Thiêng mồ mả nhà mình

Phải nên ngẫm kỹ bình - Bản tường trình thế kỷ

Xuống văn Ngài thủ thỉ - Xếp sắp chỉ hướng đi

Mà không chịu tâm y - Thì quân khi nếm vậy.

Linh hồn thiêng sống dậy - Dập ba lậy cứu hồi

Có nhân tách nhánh chồi - Mọc xanh đồi thế kỷ

Vẫn miệt mài tỷ mỷ - Vẫn thủ thỉ bảo ban

Vẫn bảo vệ bảo an - Vẫn sẻ san giàu - khó

Bính Tuất năm con chó - Báo trước khó nhiều bề

Mà vẫn cứ lề mề - Tâm chẳng hề thúc dục

Vì luật pháp thủ tục - Qua khâu mục nhiều phần

Nên cái cần xếp lại - Hỏi đó khôn hay dại

Giờ thì đổ tại ai?

Việc Trời đã định khai - Đành ra vai diễn vậy

Chớ nói càn làm bậy - Đừng thể cậy quyền cao

Nếu để dân hụt hao - Thì Trời sao tha thứ

Luận án theo căn cứ - Mồm ngắc ngứ nói chi

Luật pháp chiểu lệnh y - Sẽ thực thi y án

Thôi hết đường oán thán.

Sự chồn chán Trời hành - Hết thiêng lấy đâu lành

Bị ngả cành đốc rễ.

Vậy! Sự tôn nghiêm giữ lễ - Để bê trễ mất thiêng

Nếu ai cũng vì riêng - Thì đâu thiêng hồn nước

Hơn người là biết trước - Vì Hồn nước thiêng liêng

Lẽ sống thực phân miêng - Sống vì riêng phải xóa

Phép Ngài về hiện hóa - Cài then khóa chốt lời

Văn cùng chữ nổi Trời - Đừng nghĩ chơi vớ vẩn

Đừng vì chung mà lẩn - Đừng sống bẩn không ưa

Luật giờ này hiểu chưa? - Gọi không thưa đành vậy.

Hồn thiêng mà sống dậy - Huyền ba lậy phép công

Quyền thu Bắc dẹp Đông - Ví Ngộ Không triển vệ

Hết thời văn trình đệ - Thì mặc kệ chức quyền

Phép trong tay bí huyền - Thỏa lời tuyên phá sản

Gió phong Trời ai cản - Thật đơn giản giây giờ

Chỉ tích tắc tình cờ - Lập ban thờ vô chủ

Thôi thế là đi ngủ - Nằm địa phủ ngục sâu

Sự chờ đợi quá lâu - Đành thuẫn mâu giải quyết

Bốc phét là lý thuyết - Ra nghị quyết không làm

Trí tuệ không hội đàm - Thâm hay tham là thế

Văn Trời đâu phải ế - Cứu tắc bế mà thôi

Nếu quyền chức nước đôi - Giật đổ ngôi đơn giản.

Một trận gió thanh thản - Ai ngăn cản được Trời

Vì thay thế đổi thời - Mới xuống lời chỉ bảo

Lọc hết loại gian giảo - Dùng rổ sảo đậy che

Thời buổi - Cháo lẫn chè - Còn cậy bè cậy phái

Phải còn lẫn lộn trái - Trời xuống lái tách phân

Phân rõ từng thành phần - Dùng cán Thần nổi cốt

Phép hóa thân ẩn lốt - Lọc hồn cốt ẩn trong

Phải gạn thế mới xong - Gọi cân đong thế kỷ.

Tròn sáu giờ cho nghỉ - Rõ tỉ mỉ Chùa Hương

Luận án và kỷ cương - Vẫn tiếp lương hoàn thiện

Muốn song phương toàn diện - Mọi sự kiện đổi thay

Thời gian gấp cần ngay - Cho ngủ ngày chút ít.

Ai say sưa tít mít - Gặp mù mịt mây mờ

Sự Thiên định bất ngờ - Vẫn định giờ chiến thắng

Thiên văn trưa chiều nắng - Chuẩn phần thắng trong tay

Vạn ngàn sự đổi thay - Phải nghiệt cay chắc chắn

Ai than thở dài ngắn - Hồng xanh cắn chát lè

Tiền của lắm phưỡn phè - Đến mùa hè biết nóng

Ngoài dựa Trời trông ngóng - Còn ô bóng nào hơn

Nơi cao nhất phải ơn - Để giận hờn thiệt mạng.

Biết trước chỉ có Trạng - Vất vả đường Cách mạng

Mở sáng rạng núi sông

Quyền Trời tức quyền Ông - Ngang Ngộ Không cưỡi gió

Chứng minh không thành có - Chỉ đón gió mà thành

Vậy chiến thắng ắt giành - Đừng chấp tranh không ổn

Biết điều không mất vốn - Tội tầy cốn ai tha

Chuyện rất gần không xa - Cả bao la thu lại

Không bỏ vốn mà lãi - Đáng sợ hãi ngang Trời

Buôn không vốn vẫn lời - Chỉ ông Trời mới có.

Nếu chữ Trời xếp xó - Đời không ngó mở ra

Là vỏ trái - Chạm va - Nếu nổ ra ai sống?

Phải kết tội là chống - Sẽ chồng đống có nơi

6 giờ 15 phút nói chuyện Trời - Hãy truyền lời xa rộng

Hoàng Đế Nam nhất động - Nhân chia cộng và trừ

Ta nhắn lại qua thư - Đừng chần chừ vì gấp

Báo động đến hỏa cấp - Điềm san lấp cập kề

Đừng chậm chạp lề mề - Là ký phê - Xóa sổ.

Chuyện từ kim về cổ - Ai có sổ ra so

Ai ngủ ngáy o o - Ai đi dò Âm nổi - Ai sắp về trao đổi                

Tin nóng hổi khắp Trời - Có hỏi có trả lời

Chuyện không chơi đùa nữa - Xảy thường tình cơm bữa

Cháy cả Trời sao chữa - Chuyện còn nữa còn dài

Chuyện phát từ tổng đài - Do phép Ngài tiếp điện

Có Giao Liên phát hiện - Mọi sự kiện Đất Trời

Ai cần chỉ tận nơi - Chứ nay không mời nữa

Vì Trời là chỗ dựa - Không nương tựa thì thôi

Thích sùng sục tôi vôi - Tăng hơn sôi nghìn độ.

Biết thì nay bảo hộ - Đừng ai rộ mà phiền

Biết duy nhất chỉ Điền - Thu mọi miền Linh ứng

Ai cần ra đối chứng - Xem họng cứng còn đe

Trời cao có quyền đè - Tự hai xe lao một

Chớ khuyên ai dại dột - Rộ đe Trời là dốt

Gắng mà làm việc tốt - Để hồn cốt độ thương

Đừng cậy thẻ nhiễu nhương - Ghìm kỷ cương dân chết.

 

Nếu trời mà khao thết - Là chữ hết bình thường

Cho biết trước chẳng lường - Thì chiến trường họa sảy

Thích đầu rơi máu chảy - Cho cả thảy nhân loài

Chuyện nước trong nước ngoài - Không phí hoài đâu hết

Chỉ trách đời mê mết - Coi cái chết bình thường

Vì không lường đáng tiếc - Trời chỉ đưa mắt liếc

Là hề xiếc diễn chơi - Tìm hang ổ chuột dơi

Đập tả tơi cho biết - Giờ đến thời luật siết

Không nhất thiết đợi chờ - Không để quỉ ám mờ

Mà lập lờ hôi cạn - Nay đến ngày lọc gạn

Lọc hòn sạn khỏi cơm - Lưới ao sâu - Rãnh nơm

Phường tá ơm sa thải

Nâng cấp mồ Ông Vải - Xung hạn giải tại nhà

Cùng nhau sống thật thà - Xứng là cha quỉ quái.

Lạy cúi quỳ ba vái - Lật từ trái phải về

Giải oan thác nặng nề - Giải độc thề lũ quỉ

Ta đại diện cấp ủy - Hồn phong thủy Đại Thần

Về cứu khổ cứu bần - Bảo hộ dân khi cấp

Gạn hết loại tranh chấp - Gạn từ cao đến thấp

Loại ẩn nấp ở hang - Hun chạy phang đập hết

Bài cuối cùng tổng kết - Bằng khao thết hết niên

Rút: trình độ - Ví tiền - Là tất nhiên cạn kiệt

Cây Bút Trời mài miệt - Xin nhiệt liệt cám ơn

Không tính toán thiệt hơn - Trời cám ơn vô tận

Chờ không giờ mạch giận - Phép trao nhận mật công

Thu tây chuyển về đông - Hồn Tổ Tông trách nhiệm

Bao sắc từ ẩn nhiễm - Nhận trách nhiệm nặng nề

Trước khó khăn không hề - Vẫn nguyện thề chung sức

Vận quân Âm nô nức - Vùng - Áp bức cao trào

Kêu gọi tất đồng bào - Triển khai vào chiến dịch

Trong tháng hai xếp lịch - Ai xê dịch được Trời

Ai tạo hóa thế thời - Đo đầy vơi nhân quả

Nổi sơ đồ gia phả - Truyền sứ giả cấp nhanh

Không cản trở mong manh - Có phòng canh chu đáo.

Lùng bắt kẻ lếu láo - Chặt cái gáo xách về

Máu tràn ngập tràn trề - Đừng lề mề chậm trễ

Tôn gia nghiêm giữ lễ - Có sắc không bảo vệ

Như thường lệ rõ ràng - Lệnh canh gác kho vàng

Lệnh sẵn sàng cứu nước - Hãy lắng nghe từng bước

Có ngả thước có đo - Có phốt pho kề cận

Đúng không giờ mạch giận - Cuộc xung trận bắt đầu

Siết lệnh hầu sắc tỏa - Nhiệt nóng thường gọi hỏa.

Nhận kết quả trong tay - Ghìm thật chặt cấm lay

Mưa lay phay chuẩn bị - Còn bảy phút đề nghị

Sự chuẩn bị sẵn sàng - Thắp lên một tuần nhang

Rồi lại sang viết tiếp - Đúng không giờ lịch thiệp

Một thông điệp bàng hoàng - Lệnh bật nắp kho vàng

Đã sẵn sàng - chính xác - Nhập ứng khẩu đối tác

Độ chính xác uy Linh - Một chất xám hành tinh

Nhập hành trình xuống nốt - Đúng không giờ điểm chốt

Sắc hạ cốt độ bền - Vững móng địa rộng nền

Gọi tận tên càng rõ - Điền chỉ là thằng mõ

Triển vệ võ thuật cao - Không giờ đã bàn giao

                        Nén nhận trao sắc yểm.

 

 

Scroll to top