THƯ BẢO TÍN QUỐC GIA

 

Trời xuống mưa bay

Đàn chay vẫn lập

 

Quân binh dồn dập - Tấp nập khẩn trương

Ba cõi thông thương - Chiến trường xảy họa

Sổ cầm y bạ - Chuyện lạ xuống Trời

Cung cấp về đời - Bao lời cấp cứu

Tuy không kéo níu - Chữ cứu uy linh

Mở kho sử bình - Tường trình luận án

Áp phích đã dán - Phương án dựng xong

Không lệch chẳng cong - Nội trong Bính Tuất.

Linh xuống nhập xuất - Bính Tuất khai trương

Luận án - Kỷ cương - Trường thương binh khí

Hoàn thiện nhất trí - Khi bí mở ra

Thư tín quốc gia - Quốc pháp gần xa

Thanh tra nổi rõ - Chuẩn bị cuộc đọ - Vặn vọ không còn

Vì cứu nước non - Phải tròn nghĩa vụ.

Kết viên đoàn tụ - Các cụ lão thành

Cao tuổi đầu ngành - Sẽ giành thắng lợi

Vì lâu không đợi - Thấy lợi thì làm

Chữ hám khác ham - Có tham nghĩa trọng

Có Linh bái vọng - Vẫn trọng tôn vinh

Người Đảng quang vinh - Hồ Chí Minh vĩ đại

Chỉ thắng không bại - Chẳng hại chi ai

Xếp sắp đủ vai - Do Ngài ấn định

Chẳng ai xu nịnh - Niêm tịnh mở tung

Vì nghĩa vụ chung - Ta cùng hướng tới

Chuyện lạ việc mới - Ai tới ai lui

Có điện lùi cui - Không xui không ép.

Vẫn ngồi ghi chép - Giữ phép tôn nghiêm

Giờ không phải niêm - Mà nghiêm hoàn chỉnh

Ông huyện bà tỉnh - Lỉnh kỉnh mò về

Đường lối nghiệp nghề - Nét phê phải chuẩn

Nếu còn luẩn quẩn - Hội chuẩn nhắc cân

Hết thời lần khân - Chật sân đông đúc

Họ nhà chữ phúc - Xin chúc chào mừng

Niềm vui chưa từng - Chưa dừng chiến thắng.

Ngày mai có nắng - Lo lắng chi đâu

Biển rộng sông sâu - Mò đâu cũng biết

Bút Thần mải miết - Mài miệt quỳ bò

Lúc đói khi no - Hẹn hò nay trả

Nước cờ Trời ngả - Gia phả Đế Vương

Bốn hướng mười phương - Kỷ cương hội tụ

Bút Thần công cụ - Cột trụ trong tâm

Công việc nhận Âm - Vàng tâm xếp núi

Suốt ngày tóc búi - Có cúi có quì

Độc dược có trùy - Có qui có đổi

Giật mình sao chổi - Vận đổi rẽ ngang

Mở hỏa nóng rang - Lật trang nghiên cứu

Vớt vát bấu bứu - Dắt díu nhau về

Vội hết lề mề  - Tràn chề cấp cấp.

Câu chuyện kỷ thập - Thờ lập hướng đông

Hướng thiện Tổ Tông - Luật Rồng phép nước

Chữ Trời xuống trước - Việc nước lo toan

Giải nghiệp giải oan - Truyền loan xa rộng

Thiên Đình Trời rộng - Óc lộng inh tai

Tướng nữ đầu thai - Thiên khai báo trước.

Có Trạng có rước - Báo trước điềm Trời

* Thiên định ra lời - Không mời khiếu nại

Mọi việc không ngại - Sao lại được Trời

Vất vả - Như chơi - Hắt hơi ra lửa

Sớm muộn soạn sửa - Mở cửa then Trời

Nghe nuốt từng lời - Ông Trời ấn định

Sắc thẻ Âm lĩnh - Bình tĩnh cũng xong

Canh cánh chờ mong - Nơi lòng thanh thản

Trong tay tài sản - Cơ bản hoàn thành

Chiến thắng phải giành - Điềm lành thắng lợi

Vẫn mong vẫn đợi - Có lợi vẫn làm

Không hám vẫn ham - Đồng cam chung gánh

Còn ai né tránh - Họa tránh khỏi sao

Đánh giá thấp cao - Bồ cào vơ vít

Vơ rồi tít mít - Chát chít hở hàn

Thạch Sanh cùng đàn - Giãn hàn tùy chốn

Một lần không tốn - Thì bốn lần sau

Tu gấp bảo nhau - Kẻo đau hơn hoạn

Nghiệp căn cung đoạn - Nổi loạn cõi trần

Biết hối nhỡ nhần - Xin Thần giải hộ.

Liên hoan rầm rộ - Ủng hộ toàn dân

Ai nấy trọng trân - Toàn dân toàn Đảng

Nơi trường pháp giảng - Có Đảng trong lòng

Có dòng lưu sử - Trời bầu Bác cử

Thật thử không còn - Thu cả trái tròn

Thu cả nước non - Sắc son trung hiếu!

Tướng công mệnh chiếu - Thăm phiếu hết thời

Chỉ đạo do Trời - Qui đời một mối

Hỏi ai từ chối - Còn ai chống đối

Bỏ cối không trật - Trốn chạy thành tật

Sự thật chấp hành - Bàn ngả phôi phanh

Ai ganh chả được - Vì ganh đâu có dược

Cá cược cũng xong - Ấn định thương vong

Đóng khong que cắm - Thiên Đình đã ngắm

Địa cắm khai phong - Việc gì cũng xong

Trong vòng pháp luật - Mời Ngài võ thuật

Ngả quật đối phương - Khép án không thương

Từ Trung Ương trở xuống - Bồi dưỡng ăn uống

Cho luống vồng to - Thời buổi ăn no

Ăn cho quỉ rút - Đánh cho ác cút

Lực sút vì Âm - Khuyên chớ nghĩ lầm

Đường ngầm nối điện - Nối bao sự kiện

Lập biện hùng hồn - Đáp án bảo tồn

Linh hồn kết tụ - Vũ khí công cụ

Nghĩa vụ mỗi người - Hương sen Tháp Mười

Tên Người mãi mãi - Điều thiện tồn tại

Còn lại quy chung - Đất nước anh hùng

Hoàng Cung bảo lãnh - Trời là sức mạnh

Tròn vạnh địa cầu - Nơi phép đạo màu

Rồng chầu phú quí - Sách dùng khi bí

Như ví có tiền- Sách lược kèm Tiên

Tất nhiên chuyển đổi - Nhiều tin nóng hổi

Có đổi có trao - Có chào hân hạnh.

Thời tiết hơi lạnh - Sức mạnh tinh thần - Việc mở là cần

Cứu bần nghĩa vụ - Văn chương công cụ

Cột trụ vững vàng - Êm ái nhẹ nhàng

Sẵn sàng tuyên chiến - Chắc chắn tai biến

Cống hiến không thừa - Nếu cản ngăn ngừa

Là chưa chính đáng - Việc Trời mở sáng

Hoành tráng oai phong - Bước tiến thong dong

Thuận dòng gia phả - Có thu có thả

Có ngả nước cờ - Có lực quân cơ

Rừng thơ vũ khí - Thay tiền nằm ví

Khi bí sẵn chờ - Nghĩa lớn tôn thờ

Định giờ ra mắt - Nhớ - Bảo vệ nghiêm ngặt

Đối mặt bất ngờ - Định trước nước cờ

Chờ giờ cơ mở - Nhẹ nhàng Đất thở

Cơ mở vận Trời - Thấu lý đạt lời

Lệnh Trời phải biết - Uy nghiêm nhất thiết

Luật siết oái oăm - Hai giờ đi nằm

Ngày rằm chảy hội - Hướng về nguồn cội

Hà Nội thủ đô - Đường xá ô tô

Cụ Hồ đón rước - Định luật xuống trước

Việc nước báo giùm - Quây quần họp xum

Báo giùm thiên hạ - Hương bay hữu xạ

Chuyện lạ truyền xa - Rộng khắp sa bà

Trong nhà sắp xếp - Gia phong nề nếp

Sắp xếp gọn gàng - Ngồi xếp thành hàng

Nhẹ nhàng hồi hộp - Linh kiện bọc xốp

Từng tốp chụp quang - Vẫn đàn lập chay

Đổi thay phép lạ - Hồng Quang Bài Hạ

Chuyện lạ Việt Nam - Có Hội Long Tam

Việt Nam chỉ đạo - Bước ra mạnh bạo

Lãnh đạo toàn phần - Việc gì cấp cần

Có Thần báo trước - Cứu dân cứu nước

Cần trước dựng xây - Có sách có Thầy

Mưu bày kế đặt - Sách phải quản chặt

Đối mặt giữ gìn - Trao đổi không xin - Giữ gìn sức khỏe.

 

 

 

 

Ghi chú: Lời tái bút hay mở đầu của biến Cầu An đều có giá trị - Lục vị Thiên khai. Để mở ra pháp tài - của Phép Ngài thế kỷ. Gỡ oan tỉ mỉ - được chỉ được ban. Được bàn đường lối - để qui chung về một mối. Sau tối hậu thư - nên khuyên ai đừng chần chừ là thiệt. Mà bị hủy diệt thác oan. Mà hãy ngoan ngoãn tuân thủ theo thư pháp ý tưởng của Điềm Trời. Sóng viết gọi theo lời - truyền đạt tín hiệu của bề trên thượng cấp, xuống đời. Hạ Sơn gọi vội nhân gian ta phải. Và phải gấp nhanh! Để được toại nguyện - Như ý Tất Thành. Mà giành đại thắng. Vậy thì quyền Trời làm mưa nắng. Cướp trắng - công không. Tất cả phải là quyền Ông. Nên mới gửi Pháp xuống kêu gọi: - Phải nhất thiết phục hưng. Và tôn vinh Pháp lý chính đạo - Chính đường - Chính giác - Tu gia. Đó là Pháp lệnh chuyển xuống. Mà nhà nhà phải cần có - Nay Ngài gửi lời qua gió. Nhận từ không mà có. Vậy khác hoàn toàn với khoa học. Phải từ có mới thành - Hãy đưa báo tín hiệu đến các cấp đầu ngành. Gọi là tin cập nhật. Đó hoàn toàn là sự thật ngày nay. Ăn mặn tâm chay là Thầy Thượng Đế - tay không cứu thế. Tiếp tế đàng hoàng. Là chính kho vàng - của Đại Pháp Linh quang. Đã nổi phải vang. Đã vàng phải sáng. Chính là hoành tráng. Xứng đáng Nam Thiên gửi tới Nguyễn Điền. Kế ngôi hiền thế kỷ.

Bác mong !

Mỗi người chúng ta hãy gắng lên một tí

                - Thì sẽ nhanh hoàn thiện

Mỗi gia đình hãy trách nhiệm

                - Đất nước sẽ trở nên toàn diện

 

Hoàng Thiên Long

Giao Liên sao y bản chính

Văn phòng thường trực điện quốc gia âm

Thiên giáng bằng không dây 06

 

Nữ thần Giao Liên

Trạng Thiên gửi lời

Nguyễn Thị Điền

Bài Lâm Hạ - Hồng Quang

Ứng Hòa - Hà Tây.

Scroll to top