THƯ BẢO TÍN QUỐC GIA

 

Trời xuống mưa bay

Đàn chay vẫn lập

 

Quan binh dồn dập - Tấp nập khẩn trương

Ba cõi thông thương - Chiến trường sảy họa

Sổ cầm y bạ - Chuyện là xuống Trời

Cung cấp về đời - Bao lời cấp cứu

Tuy không kéo níu - Chữ cứu uy linh

Mở kho sử bình - Tường trình luận án

Áp phích đã dán - Phương án dựng song

Không lệch chẳng cong - Nội trong Bính Tuất

Linh xuống nhập xuất - Bính Tuất khai trương

Luận án - Kỷ cương - Trường thương binh khí

Hoàn thiện nhất trí - Khi bí mở ra

Thư tín quốc gia - Quốc pháp gần xa

Thanh tra nổi rõ -

Chuẩn bị cuộc đọ - Vặn vọ không còn

Vì cứu nước non - Phải tròn nghĩa vụ

Kết viên đoàn tụ - Các cụ lão thành

Cao tuổi đầu ngành - Sẽ giành thắng lợi

Vì lâu không đợi - Thấy lợi thì làm

Chữ hám khác ham - Có tham nghĩa trọng

Có Linh bái vọng - Vẫn trọng tôn vinh

Người Đảng quang vinh - Hồ Chí Minh vĩ đại

Chỉ thắng không bại - Chẳng hại chi ai

Xếp sắp đủ vai - Do Ngài ấn định

Chẳng ai xu nịnh - Niêm tịnh mở tung

Vì nghĩa vụ chung - Ta cùng hướng tới

Chuyện lạ việc mới - Ai tới ai lui

Có điện lùi cui - Không sui không ép

Vẫn ngồi ghi chép - Giữ phép tôn nghiêm

Giờ không phải niêm - Mà nghiêm hoàn chỉnh

Ông huyện bà tỉnh - Lỉnh kỉnh mò về

Đường lối nghiệp nghề - Nét phê phải chuẩn

Nếu còn luẩn quẩn - Hội chuẩn nhắc cân

Hết thời lần khân - Chật sân đông đúc

Họ nhà chữ phúc - Xin chúc chào mừng

Niềm vui chưa từng - Chưa dừng chiến thắng

Ngày mai có nắng - Lo lắng chi đâu

Biển rộng sông sâu - Mò đâu cũng biết

Bút Thần mải miết - Mài miệt quỳ bò

Lúc đói khi no - Hẹn hò nay trả

Nước cờ Trời ngả - Gia phả Đế Vương

Bốn hướng mười phương - Kỷ cương hội tụ

Bút Thần công cụ - Cột trụ trong tâm

Công việc nhận Âm - Vàng tâm xếp núi

Suốt ngày tóc búi - Có cúi có quì

Độc dược có trùy - Có qui có đổi

Giật mình sao chổi - Vận đổi rẽ ngang

Mở hỏa nóng rang - Lật trang nghiên cứu

Vớt vát bấu bứu - Dắt díu nhau về

Vội hết lề mề  - Tràn chề cấp cấp

Câu chuyện kỷ thập - Thờ lập hướng đông

Hướng thiện Tổ Tông - Luật Rồng phép nước

Chữ Trời xuống trước - Việc nước lo toan

Giải nghiệp giải oan - Truyền loan xa rộng

Thiên Đình Trời rộng - Óc lộng inh tai

Tướng nữ đầu thai - Thiên khai báo trước

Có Trạng có rước - Báo trước điềm Trời

* Thiên định ra lời - Không mời khiếu nại

Mọi việc không ngại - Sao lại được Trời

Vất vả như chơi - Hắt hơi ra lửa

Sớm muộn soạn sửa - Mở cửa then Trời

Nghe nuốt từng lời - Ông Trời ấn định

Sắc thẻ Âm lĩnh - Bình tĩnh cũng song

Canh cánh chờ mong - Nơi lòng thanh thản

Trong tay tài sản - Cơ bản hoàn thành

Chiến thắng phải giành - Điểm lành thắng lợi

Vẫn mong vẫn đợi - Có lợi vẫn làm

Không hám vẫn ham - Đồng cam chung gánh

Còn ai né tránh - Họa tránh khỏi sao

Đánh giá thấp cao - Bồ cào vơ vít

Vơ vít tít mít - Chát chít hở hàn

Thạch Sanh cùng đàn - Giãn hàn tùy chốn

Một lần không tốn - Thì bốn lần sau

Tu gấp bảo nhau - Kẻo đau hơn hoạn

Nghiệp căn cung đoạn - Xin Thần giải hộ

Liên hoan rầm rộ - Ủng hộ toàn dân

Ai nấy trọng chân - Toàn dân toàn Đảng

Nơi trường pháp giảng - Có Đảng trong lòng

Có dòng lưu sử

Trời bầu Bác cử - Thật thử không còn

Thu cả trái tròn - Thu cả nước non

Sắc son trung hiếu !

Tướng công mệnh chiến - Thăm phiếu hết thời

Chỉ đạo doTrời - Quy đời một mối

Hỏi ai từ chối - Còn ai chống đối

Bỏ cối không chật - Trốn chạy thành tật

Sự thật chấp hành - Bàn ngả phôi phanh

Ai ganh chả được - Vì ganh đâu có được

Cá cược cũng xong

Ấn định thương vong - Đóng khong que cắm

Thiên Đình đã ngắm - Địa cắm khai phong

Việc gì cũng xong - Trong vòng pháp luật

Mời Ngài võ thuật - Ngỏ quật đối phương

Khép án không thương - Từ Trung ương trở xuống

Bồi dưỡng ăn uống - Cho luống vồng to

Thời buổi ăn no - Ăn cho quỉ rút

Đánh cho ác cút - Lực sút vì Âm

Khuyên chớ nghĩ lầm - Đường ngầm nối điện

Nối bao sự kiện - Lập biện hùng hồn

Đáp án bảo tồn - Linh hồn kết tụ

Vũ khí công cụ - Nghĩa vụ mỗi người

Hương sen Tháp Mười - Tên người mãi mãi

Điều thiện tồn tại - Còn lại quy chung

Đất nước anh hùng - Hoàng Cung bảo lãnh

Trời là sức mạnh - Tròn vạnh địa cầu

Nơi phép đạo màu - Rồng chầu phú quý

Sách dùng khi bí - Như ví có tiền

Sách lược kèm Tiên - Tất nhiên chuyển đổi

Nhiều tin nóng hổi

Có đổi có trao - Có chào hân hạnh

Thời tiết hơi lạnh - Sức mạnh tinh thần

Việc mở là cần - Cứu bần nghĩa vụ

Văn chương công cụ - Cột trụ vững vàng

Êm ái nhẹ nhàng - Sẵn sàng tuyên chiến

Chắc chắn tai biến - Cống hiến không thừa

Nếu cản ngăn ngừa - Là chưa chính đáng

Việc Trời mở sáng - Hoàng tráng oai phong

Bước tiến thong dong - Thuận dòng gia phả

Có thư có thả - Có ngả nước cờ

Có lực quân cơ - Rừng thơ vũ khí

Thay tiền nằm ví - Khi bí sẵn chờ

Nghĩa vụ tôn thờ - Định giờ ra mắt

Nhớ bảo vệ nghiêm ngặt - Đối mặt bất ngờ

Định trước nước cờ - Chờ giờ cơ mở

Nhẹ nhàng Đất thở - Cơ mở vận Trời

Thấu lý đạt lời - Lệnh Trời phải biết

Uy nghiêm nhất thiết - Luật xiết oái oăm

Hai giờ đi nằm - Ngày rằm chảy hội

Hướng về nguồn cội - Hà Nội thủ đô

Đường xã ô tô - Cụ Hồ đón rước

Định luật xuống trước - Việc nước báo dùm

Quây quần họp xum - Báo dùm thiên hạ

Hương bay hữu xạ - Chuyện lạ truyền xa

Rộng khắp sa bà - Trong nhà sắp xếp

Gia phong nề nếp - Sắp xếp gọn gàng

Ngồi xếp thành hàng - Nhẹ nhàng hồi hộp

Linh kiện bọc xốp - Từng tốt chụp quang

Vẫn đàn lập chay - Đổi thay phép lạ

Hồng Quang Bài Hạ - Chuyện lạ Việt Nam

Có Hội Long Tam - Việt Nam chỉ đạo

Bước ra mạnh bạo - Lãnh đạo toàn phần

Việc gì cấp cần - Có Thần báo trước

Cứu dân cứu nước - Cần trước dựng xây

Có sách có Thầy - Mưu bày kế đặt

Sách phải quản chặt - Đối mặt giữ gìn

Trao đổi không xin - Giữ gìn sức khỏe

 

 

 

 

Ghi chú: Lời tái bút hay mở đầu của biến Cầu An đều có giá trị - Lục vị Thiên khai. Để mở ra pháp tài - của Phép Ngài thế kỷ. Gỡ oan tỉ mỉ - được chỉ được ban. Được bàn đường lối - để qui chung về một mốt. Sau tối hậu thư - nên khuyên ai đừng chần chừ là thiệt. Mà bị hủy diệt thác oan. Mà hãy ngoan ngoãn tuân thủ theo thư pháp ý tưởng của Điềm Trời. Sóng viết dọi theo lời - truyền đạt tín hiệu của bề trên thượng cấp, xuống đời. Hạ Sơn gọi vội nhân gian ta phải. Và phải gấp nhanh ! Để được toại nguyện - như ý Tất Thành. Mà giành đại thắng. Vậy thì quyền Trời làm mưa nắng, cướp trắng càng không. Tất cả phải là quyền Ông. Nên mới gửi. Pháp xuống kêu gọi: - Phải nhất thiết phục hưng. Và tôn vinh pháp lý chính đạo - Chính đường - Chính giác - Tu gia. Đó là Pháp lệnh chuyển xuống. Mà nhà nhà phải cần có - Nay Ngài gửi lời qua gió. Nhận từ không mà có. Vậy khác hoàn toàn với khoc học. Phái từ có mới thành - Hãy đưa tín hiệu đến các cấp đầu ngành, gọi là tin cập nhật. Đó hoàn tòa là sự thật ngày  nay. Ăn mặn tâm chay là Thầy Thượng Đế - tay không cứu thế. Tiếp tế đàng hoàng. Là chính kho vàng - Của Đại Pháp Linh quang. Đã nổi phải vang đã vàng phải sáng. Chính là hoàng tráng. Xứng đáng Nam Thiên gửi tới Nguyễn Điền. Kế ngôi hiền thế kỷ.

Bác mong !

Mỗi người chúng ta hãy gắng lên một tí

                - Thì sẽ nhanh hoàn thiện

Mỗi gia đình hãy trách nhiệm

                - Thì đất nước sẽ trở nên toàn diện

 

Hoàng Thiên Long

Giao Liên sao y bản chính

Văn phòng thường trực điện quốc gia âm

Thiên giáng bằng không dây 06

 

Nữ thần Giao Liên

Trạng Thiên gửi lời

Nguyễn Thị Điền

Bài Lâm Hạ - Hồng Quang

Ứng Hòa - Hà Tây

Kho sách văn thiên tòa trời

Học tập làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

Tin địa phương

Scroll to top