In bài này

HƯỚNG VỀ 27-7
------***------
Vâng 61 năm - Vẫn thăm viếng mộ
Hồn thiêng phả độ - Ủng hộ nhân dân
Dân gắn hồn Thần - Người trần ai thấy?

Hồn thiêng biết mấy - Hồn thiêng sống dậy
Cúi lạy Linh Hồn
Nối dòng Tử Tôn - Linh Hồn mát mẻ
25 ngày lẻ - Vui vẻ nguyện cầu
Linh xuống đỡ đầu - Sắc màu nổi cốt
27 ngày tốt - Mai mốt chốt then
Ốc vít khớp ren - Lấn chen đẩy loại.

Đẩy khỏi phá hoại - Thải loại gian tà
Tự xin về nhà - Còn lại ta ta
Quỉ ma thu nốt
Ngón rụng từng đốt - Mặt lột quỉ tà
Trên đất lợi hà - Ma già ma trẻ
27 ngày lẻ - Suôn sẻ mọi bề
Lộc rót chuyển về - Mọi bề cấp phát.

------------------------