PHỤC HỒN LIỆT SỸ 27/7

---*---

 

PHẦN NIỆM KINH

 

        Mở Trời Liệt Sĩ bung hoa

Dõi theo nhân loại - Đèn pha rợp đường

        Liệt Sĩ từ các chiến trường

Hành quân trên các nẻo đường về đây

        Hương Hồn theo bóng Trời Mây

Hướng lòng Cách mạng - Dựng xây nên tòa

        27 tháng 7 nhận quà

Tán Hồn Liệt Sĩ bung hoa giáng trần

        Hồn Trời hồn Đất hồn Thần

Là thang thuốc quí - Rất cần ban dân

        Hôm nay ai có người thân

Phục hồn theo tiếng chuông ngân về Tòa

        Hồn Anh, hồn Chị phát quà

Dược nam thuốc bắc - Thái hòa an vui

        Hồn về ép giặc phải lui

Không những còn phải phanh phui mở tòa

        Nổi thơ trao nghĩa trao quà

Giải mê mờ ám - Mù lòa sáng ra

        Xin hồn cân nhắc thứ tha

Kẻo nhân gian nhốn nháo - Xót xa đoạn trường

        Hồn cho biết trước để lường

Tránh tai tránh họa - Ngang đường dọc sông

        Xin hồn tránh họa trên không

Cứu dân dọn bãi - Lập công ngày này

        Xin hồn thấu hiểu dân cày

Đông Tây Nam Bắc - Trình bày tấu lên

        Tấu lên cho thấu bề trên

Bao nhiêu tội ác - Phải đền bấy nhiêu

        27 tháng 7 - Làm lễ cầu siêu

Mở Thần long động - Từng chiêu rung về

        Xin Hồn giải bớt nặng nề

Luyện thành thang thuốc - Ban về gấp ngay

        Lòng Âm chính sách đổi thay

Ơn Hồn dũng cảm - Chung tay cùng làm

        Danh nhân chiến sĩ hội đàm

Tinh thần Cách mạng - Cùng làm đồng tâm

        Hồn đi phong tỏa cõi Âm

Cứu ai hoạn nạn âm thầm khổ đau

        Xin Hồn cứu vớt mau mau

Đừng để gió xoáy - Dân đau trăm chiều

        Cúi đầu ơn tạ bao nhiêu!

Những người chiến sĩ - Sớm chiều luyện binh

        Có Hồn là có công minh

Cân bằng công lý - Vận mình nước non

        Linh Hồn Cách mạng sắc son

Vượt qua biển cả - Núi non thác bờ

        Tôn vinh cao cả tôn thờ

Xin Hồn đưa đón bến bờ thành công

        Yêu sao Tổ quốc thành đồng

Yêu sao đất nước - Gió lồng vi vu

        Hồn ơi! Sắc thả sắc thu

Mà Hồn soi cả - Chu du hoàn cầu

        Có Hồn nổi sắc nổi mầu

Bút nghiên thơ phú - Lời cầu gia phong

        Cầu sao tránh họa thương vong

Cho toàn thế hệ - Nỗi mong nhân loài

        Dù trong hay ở nước ngoài

Mong Hồn kết tụ sóng cài gần xa

        Hỡi! Hồn bay bổng bay la

Vong Linh Cách mạng - Đi xa về gần

        Hồn ơi! Hồn chính Thánh Thần

Hương hoa - Quả ngọt - Dâng phần hồn nay

        Hồn dạy ăn mặn tâm chay

Xin Hồn mang những - Điều may điềm lành

        Kỷ sửu 27 tháng 7 đại thành

Liên đoàn khoa học - Các cấp các ngành dự qui

        Hồn về giáo đạo uy nghi

Quốc Gia Âm Đảng - Ta đi đúng đường

        Việt Nam đạo lý luân thường

Quốc Gia Âm Đảng - Mở đường Thiên khai

        Mở trường nói chuyện tương lai

Mời Hồn nâng đỡ - Ngày mai sáng tòa

        Linh Hồn kết đỗ thủ khoa

Tin này xin gửi dâng hoa - Kính Người

        Hương sen thơm tỏa Tháp Mười

Hương Hồn Liệt Sĩ - Xin Kính Người!

        Hồ - Chí - Minh.

        Bác Hồ là vị Thánh Linh

Là vì sao sáng hành tinh xuống đời

        Phục hồn siêu thoát về Trời

27/7 Kỷ Sửu - Xin thời giải oan.

        Giải oan giải nghiệp tính toan

Mọi bề cân nhắc - Kết đoàn Âm Dương

        Phù cho trần giới thuận đường

Tránh tai - Tránh họa - Biết lường - Thành công

        Việt Nam Tổ quốc thành đồng

Ơn người Liệt Sĩ - Có công với nước nhà

        Người ta thờ phụng hồn ta

Người Nam thờ phụng - Tổ nhà anh linh

        Tôn vinh phụng sự Hồ Chí Minh

Đất nước - Thế giới nghiêng mình xót thương

        Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước - Phải thương nhau cùng

        Gương Thần soi sáng Trời chung

Đại đồng thế giới - Sau cùng hướng đi

        Luyện Hồn là thuốc Thần Y

Cứu muôn bách bệnh - Họa thì tiêu tan

        Hồn thiêng sông núi bảo an

Hai bẩy tháng bẩy vén màn cầu siêu.

 

3 - 6 - KS

16h k10’ 24/7/2009

Scroll to top