NGÀY XÁ TỘI 15 THÁNG 7

 

 

        Mười rằm xá tội vong ân

Gọi mời lưu lạc nơi gần nơi xa

        Xưa kia cháo đổ lá đa

Nay: Xin mời về tất nhà ta nơi này

        Trần gian ta đứng bậc Thầy

Ta chính dân cày - Cứu độ chúng sinh

        Hôm nay gọi tất sinh linh

Báo rằng: Động cả Thiên Đình - Động Âm

        Để đuổi Mỹ cút Tầu thâm

Nay bùa gạt hết - Đường ngầm ngoi lên

        Mong dân cố tránh đạn tên

Thực hiện Y Pháp - Độ bền càng cao

        Đinh Hợi thông báo hụt hao

Núi gồng lấp biển - Bồ cào lấp san

        Pháp này là Pháp Bảo An

Giếng Thần phân biệt thật gian quỉ lùi

        Ác nhân gặp gở điềm xui

Y lời Kinh Pháp - Quỉ lùi hố sâu

        Nay cuộn băng trắng ghi thâu

Gần xa lưu lạc đâu đâu mời về

        Xưa: Lá đa, lá mít, lá đề

Nay là thế kỷ thiện về - Giải oan

        Vậy nên - Xóa luật hàng quan

Nay Thần nhân thiện giải oan Linh Hồn

        Ngày nay đức đạo bảo tồn

Thế kỷ 21 - Thế tôn phục thù

        Càn khôn Di Lặc thả thu

Quan Âm Bồ Tát - Hỏa mù tung ra

        Linh bảy là bãi trường sa

Nức lòng thổn thức bài ca - Cứu đời

        Dẫu sao - Cũng bởi tại Trời

Lập nên thế kỷ - Dạy đời qui dân

        Bóng lừa chuyền thẳng sang sân

Thời thời thế thế ta cần đấu tranh

        Việt Nam đạo cả đàn anh

Hoàn cầu thế giới - Ai tranh Linh Thần

        Mười rằm điềm ứng xuống cân

Cho toàn nhân loại - Muôn dân được nhờ

        Pháp đạo - Pháp lý tôn thờ

Hôm nay Thiên Tướng - Hồ sơ nắm rồi

        Giao Liên nhiệm vụ làm tôi

Giao Liên nhiệm vụ cứu hồi nơi oan

Đây chính là:

        Chiến tranh tâm lý cực đoan

Về đây - Giải phóng - Kết đoàn nắm tay

        Thời nào thế ấy đổi thay

Thực lòng ăn mặn - Tâm chay -  Ngay tường.

        Cấp trần gửi tới Trung Ương

Động Âm lục cả phố phường - Về đến nông thôn

        Thu ác vào túi càn khôn

Luyện sao thành thuốc - Linh hồn bảo kê

        Hỡi ơi! Đau đớn thảm thê

Quyết tâm giải quyết - Bộn bề bằng xong

        Mười rằm tháng bảy cân đong

Mười rằm tháng bảy - Sáng trong gương Thần

        Còn ai lơ lửng tần ngần

Cứu ai hoảng loạn tinh thần - Cần nâng.

        Sửa ai - Nét mặt câng câng

Thu lò bát quái - Địa tầng đón xin

        Phô tô in nét bản in

Đã là Trời Đất - Chẳng xin kẻ nào

        Việt Nam - Dân chủ - Tự hào

San lấp không đào - Mà hố tự sâu

        Tìm đây chứ phải tìm đâu

Đừng để cơ sự - Máu ngầu nhân gian

        Sách này là sách bảo an

15 tháng 7 lập đàn chạy chung

        Mong sao xóa hết hạn xung

Chung mối đoàn kết - Ta cùng bảo nhau

        Dù rằng bữa cháo, bữa rau

Bảo nhau đạo hạnh - Cùng màu đức nhân

        Ra tay vì nước vì dân

Hy sinh tất cả - Vì cần bảo an

        Giếng Thần phân biệt thật gian

15 tháng 7 - Lập đàn chạy xong.

 


Scroll to top