Hoàng Thiên Long   Đại Phúc Phúc   Ngày quốc tế lao động 01 - 05 - 2011

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long buổi nói chuyện 25 - 05 - 2011 tại đền Đại Phúc Phúc

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long   Buổi nói chuyện 15 - 04 - 2011 tại đền Đại Phúc Phúc

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long - buổi nói chuyện 25 - 03 - 2011

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long buổi nói chuyện 15 - 05 - 2011 tại đền Đại Phúc Phúc

Xem tiếp...

Hoàng Thiên Long  bệnh nhân về chữa bệnh và phát biểu sau 40 năm mới biết nói 22 - 12 - 2011

Xem tiếp...
Scroll to top