Những ca khúc chọn lọc ca ngợi công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại do các nghệ sĩ thể hiện.

http://s91.stream.nixcdn.com/ac4928730720a1dc44689144546be6f7/528381cb/NCTOfficial1/BacHoMotTinhYeuBaoLa-ThuHien_4y4.mp3&autostart=0&autoreplay=0&showtime=1" />

 

 

Scroll to top