In bài này

Hoàng Thiên Long kỉ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác 19 - 05 - 2010

Đĩa 1:

Đĩa 2: