In bài này

Hoàng Thiên Long kỉ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 - 07 - 2009

Đĩa 1:

Đĩa 2:

Đĩa 3: