In bài này

Hoàng Thiên Long   kỉ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 - 07 - 2010

Đĩa 1:

Đĩa 2: