In bài này

Hoàng Thiên Long   Đại Phúc Phúc   nói chuyện tiếp đoàn Sơn La & Yên Bái 10 - 12 - 2010