In bài này

Hoàng Thiên Long   Đại Phúc Phúc tiếp đoàn Nam Định 28 - 11 - 2011

Đĩa 1:

Đĩa 2: