KINH PHÁP THIÊN TIÊN GIÁNG TRẦN
------*****------
ĐOÀN TRÀNG PHÁP PHẬT TU GIA

La vô thế giới mở mang
Việt Nam thế giới Đoàn Tràng tu gia
La vô thế giới muôn nhà
Thay Kinh Pháp mới thái hòa muôn dân.
Hãy nghe lời Bác gửi ngòi Bút Thiên
Hãy nhìn đỉnh ngọn Thiên Tiên chín Rồng
Một Tòa sắc sắc nơi huyền cửu Ông
Một Tòa bá chủ nơi núi Thần Thông
Tách Trời nẻ đá - Chín Rồng về đây
Toàn năng một khối gửi cây Bút Thần.
Bác là tư vấn ba cõi thủy châm
Nhập Thần biến tướng sáng trần Kinh Thiên
Gửi trần mượn xác Giao Liên
Ngọ Nhâm niên kỷ phép Tiên xuống trần.
Phép xuống công lý muôn dân
Phép xuống làm luật cán cân thăng bằng
Toàn tâm vạn tính toàn năng
Kinh Thiên Pháp sử làm bằng ngày nay
Toàn bộ Kinh Pháp được thay

       Và ngày nay:
       Kinh Thiên khởi tiền xuống hội
       Là một Pháp mới:
       Xuống thay đổi một thiên niên kỷ mới
       Mà hàng bao ngàn đời sao luyện.
       Dược Nam chờ đợi đến ngày nay
       Khi Nhâm Ngọ xuống đường
       Để khai trương luật mới
       Toàn phép Tiên giới
       Gửi lại muôn dân xã tắc Việt Nam.
       Cũng như cộng đồng nhân loại thế giới
       Để khai mở phép mới
       Để phong tỏa đi muôn nơi.

       Vâng! Đúng vậy!

       Ngày nay một thế giới Tâm Linh ra đời
       Đã có đủ lịch trình và
       Đủ lời bình của thiên niên kỷ
       Có đầy đủ phép sắc
       Có năm chìa khóa khai mở
       Đại diện cho Tâm Linh năm nước năm châu
       Giáng hạ cả một Tòa Tháp tối cao của gốc Phật Bồ Đề
       Là nơi huyền bí của sắc không vô thượng.
       Và đã được thế giới Tâm Linh ngày nay khám phá ra
       Để giải trình thuyết duy tâm là có thực
       Và hoàn toàn chính xác
       Đã có giải trình để: Thắng được nền khoa học hiện đại.

       Vậy nên Kinh Thiên:

       Muốn giới thiệu với toàn dân, toàn Đảng Việt Nam ta và toàn nhân loại trên thế giới nói chung.

       Chính Bác đã khẳng định và kết luận:

BỒ ĐỀ GỐC PHẬT Ở VIỆT NAM.

       Hay cũng gọi là ba cấp Phật - Thánh - Tiên.

       Vâng!

       Đại diện cho ba cấp là một Tòa bá chủ tối cao.

       Khi giải hoàn hảo một lịch trình Tâm Linh của đất nước - Hay gọi là thế giới Tâm Linh - Qua những lời bình ta thấy được - Những huyền bí của phép hư không chính là: Tiên - Thánh - Phật.

       Vậy: Tiên - Thánh - Phật là ai?

       * Tiên: Chính là cụ Tiên Ông - Đã hóa thân từ núi Ông - Vực Chùa “Có truyền thuyết” hay cũng chính là Cụ Hồ Chí Minh.

       * Thánh: Chúng ta vẫn thường thấy, nhân dân ta và cả nhân dân trên khắp đại đồng thế giới vẫn gọi Bác là: Một vị Thánh nhân Thiên tài.

          * Vậy Phật là ai? Cũng chính là Bác,

       Mà toàn nhân loại trên thế giới đều tôn sùng gọi Bác là: Đức Ngọc Phật Hồ Chí Minh.

       Vậy thì:

       Tiên - Thánh - Phật đều là một - Và ngày nay Tâm Linh xuống hội cũng đồng nhất ba cấp Thiên - Âm - Dương.

       Vậy!

       Đã là hoàn hảo của một Đất Trời Nam Việt có Tiên - Thánh - Phật - Có:
       Ba Tòa đồng nhất “bá chủ”
       Là một vị Thiên tài - Là vị Thánh nhân
       Đức hiền Ngọc Bảo
       Đã là hoàn hảo - Đã là đầy đủ
       Để chứng minh rằng: Bác Hồ là cả một Tòa Trời - Tòa thiện - Tòa Nhân Hiền Đức Lai.
       Và giờ đây: Chính là một Tòa sắc không vô thượng.
       Phép thân hóa - Kỷ tiếp kỷ
       Từ ngàn đời xưa và cũng sẽ mãi mãi muôn đời sau.

       Và nay: Để khởi tiền cho một thiên niên kỷ mới
       thành công cho đại đồng thế giới nhân loại chúng ta thì: Chính sắc không vô thượng đó đã chuyển hóa Thần Thông muôn sắc gửi về Tòa Dương - Một con đề kỷ cương của thế kỷ 21 này.

       Và: Hôm nay đã là một con đề bá chủ hoàn công của Nhâm Ngọ.

       Vâng!

       Để chứng minh cho sự thực, người thực, việc thực, thật hiện đại vô lượng - Thật siêu hình biến tướng, nội công vận nhập về Tòa Dương - Gửi lại cõi trần một sơ đồ - một kỷ cương - luật pháp của một thiên niên kỷ mới - Thật là huyền diệu cao siêu mà chưa bao giờ có - Chưa bao giờ chứng minh được sự thật như ngày nay.

       Vậy! Giờ đây Bác đã gửi xuống trần gian chúng ta một hành tinh quỹ đạo mới rất thực tế, rất gần gũi, rất đầy đủ lịch trình và lời bình.

       Và hiện tại đã đủ Minh - Pháp - Diệu để làm chứng nhân bằng của lịch trình Nhâm Ngọ 02 - và lời bình thiên niên kỷ 02.

       Vậy nên thuyết duy tâm được ra đời hoàn toàn chính xác - Hoàn toàn thắng khoa học hiện đại cao siêu của tất cả những nền khoa học giỏi trên Việt Nam và trên thế giới.

       Và ngày nay: Bác gửi lời giới thiệu

       Một Pháp Kinh mới

       Hoàn toàn bằng phép Tiên.

       Đó là quà của muôn dân - Bác bảo: Đó là một kho vàng của ba cõi gửi về hạ giới mà cũng là một bầu dược nam cứu thế cho nhân loại.

       * Kinh Thiên là một kỷ Vật Báu được ngâm kỹ - Được luyện lão ở ngàn cõi hư không ba cấp chuyển về - Được mang tên:

ĐOÀN TRÀNG PHÁP PHẬT TU GIA.

       Kinh Thiên mang đầy đủ sắc phép màu nhiệm, để giáo dân đi về một đạo hiền chân chính - Cách mạng vô sản của Bác. Nhưng ẩn sau Kinh Thiên ngàn vạn huyền bí của hư vô - Cầu tài được nhân tài, cầu đức được nhân đức, cầu lộc được nhân lộc. Nếu gây tai được nhân tai. Chính huyền bí là một khối Đại Thần nhân trí - Được kết quyện nhuần nhuyễn - Sao luyện đến toàn năng vạn tính của Dược Nam cứu thế:

“Kinh ban nước phép nở hoa cõi trần”.

       Khi Kinh Thiên dược nam xuống - Nhân Pháp từng nhà: “Sắc đi luồn lách Tổ Tông từng nhà - Luồn vào Thổ Địa tại gia để yểm sắc Long Thần” - có nghĩa:

Dẹp âm ác - Trao thiện
“Thay tâm đổi tính người trần tại gia”.

       Đọc Kinh Thiên như được tưới một dòng nước phép mát tâm can - Gây được thiện cảm thuận hòa - ngấm sâu lòng đạo - Mở mang trí tuệ - Khai trí - Khai nhãn cho con người.

“Đoàn Tràng Pháp Phật tu ngoan
Tự nhiên trí tuệ mở mang trong đầu”.

       Đúng Đoàn Tràng là Thầy bảo ban - Những lời vàng tiếng ngọc của Bác đã đến từng nhà bảo an và bảo ban. Bác luôn luôn bên cạnh chúng ta. Thật là một thiên niên kỷ tuyệt diệu - Vì Đoàn Tràng là vũ khí tối tân để bảo vệ cho muôn nhà trên Việt Nam và cũng như trên thế giới nhân loại này một cách chí công vô tư.

       Nay Kinh suôn sẻ về chơi - Kinh Thiên là Bác - Bác cũng là Kinh Thiên - Thì tại gia mới có Bác về:

Bác về dạy bảo ân cần
Ân ái cho muôn dân, cho muôn con
Kinh Thiên dạy chín bảo mười
Cùng qui Kinh Pháp để đẩy lùi tà gian.
Bác mong toàn dân toàn Đảng yên vui
Mà khi thiện về tức là ác phải lui tìm đường.

       Bác cũng mong cho sự bình yên đến với đồng bào nên Bác khẳng định:

       Nếu thực hiện được như Kinh Pháp thì còn đâu sự nhiễu nhương u mê đen tối. Nên vì lòng thương dân, ước vọng mong muốn đó, Bác biến Bác thành Kinh Pháp - Pháp là pháp luật. Nhưng Bác vẫn sử dụng một cách tế nhị nhẹ nhàng nhất. Lấy nhu để thắng cương mà Bác đã khẳng định là sẽ thắng vì sắc lệnh của Bác là một Đại Thần Tố Linh mang đầy tính thiện. Vậy nên:

       Bác đã để lại cho đồng bào một niềm tin tuyệt đối.

       Bác nói: “Nếu kẻ nào làm càn làm láo thì Sắc Bác sẽ thu - thu bằng hết mà còn bị trừng phạt một cách đích đáng của Linh”.

Ngọ Nhâm quăng xuống cái chài
Những kẻ làm ác vận tai vào mình.

       Sắc của Bác luồn lách bất thình lình nên nhớ coi chừng - Còn nếu ai ngoan thảo thuận tình Bác sẽ phát trao - Bác bù phúc lai.

       Tất cả những điều kiện Bác đã bàn, Bác nói: “Một ngày gần đây trong năm Nhâm này sẽ làm bằng nhân chứng. Bác sẽ đưa Linh sắc tố đến từng tại nhà để truy lọc vào tại gia, để chấm điểm từng nhà, theo dõi tận gốc - gọi là bùa bảo an lọc đức. Bác lấy Âm lái trần - Âm khiển trần, trị trần hay cũng vỗ về trần”. Đó là kỷ cương Bác xuống. Bằng mọi giá - phải xây được chí hướng, tránh lầm xóa sai. Nên Bác mới nói: “Sắc Bác khác nào con dao hai lưỡi, có tài, Bác nhân tài, gây tai nhân tai, gặp ngay tai họa, chứ trần ta có ai mất lòng ai làm gì”. Vì vậy mà ngày nay không còn sự sợ sệt của sự trù oán - khiến cho muôn người được thanh thản, thỏa mãn tâm can.

       Bác khuyên:

Hỡi ai muốn sống đừng lầm
Muốn sang muốn đẹp có tâm với Trời
Còn ai không sống chung đời
Một cỗ sáu ván đang thời đợi bên.

       Và khi đã phải chịu một số phận buồn tủi thì có về Âm cái tương lai cũng mãi mãi khắc tên quỉ tà chứ hồn không được mát mẻ, không thành được Phật Tiên.

       Vậy Bác mong cho muôn dân nước hãy nghe Bác nhận lấy Đoàn Tràng tu gia của Bác mà thực hiện. Để tránh lỗi sửa lầm - Tự lọc - Tự phân - Tự nhân - Tự mở cho chính bản thân mình. Bác thương dân, thương người lao động cùng khổ mà chưa nhận được cái tài.

       Bác nói:

Có đức mà không có tài
Vẫn được suôn sẻ nhà Ngài độ tâm.

       Nếu còn ai cứ cậy mình là tài, là giỏi đi, thế kỷ này không cần đến binh đao súng đạn mà đã có sắc, sắc của Bác đến tận nơi.

“Không đức mà lại có tài
Đường đi thảm họa cái tai vô hình”.

       Hỡi muôn dân hãy tránh xa bờ rác nhơ bẩn của lòng tâm thì Trời luôn ngó xuống vuốt ve những khi mưa nắng chở che và sẽ độ từ long mạch độ lên.

Độ từ long mạch lòng Thần
Độ cho đại phúc toàn dân gia đình.

       Kinh Đoàn Tràng để nuôi thân dưỡng lộc hòa bình trong tâm và hãy cùng chung tay góp sức cùng Bác, cùng lời kêu gọi tâm qui mà Bác gửi xuống.

Hãy chung trí hướng lòng trai
Hãy cùng giúp nước người tài chỉ huy.

       Đó là điều thiện để tránh lâm nguy bằng phương pháp đọc và ngấm, thực hiện theo Kinh Pháp mà việc đời và việc đạo phải song song, phải bằng tâm huyết xuất từ đáy lòng mà ra và hãy soi tấm gương sáng ngọc ngà của Đoàn Tràng của một vị Thần tố bảo, mà Bác đã trang bị toàn năng.

Hãy nhìn ánh sáng tọa đăng
Sáng soi muôn thuở trong Lăng Ba Đình
Tự phân tự lọc chắt tinh
Tự tu - Tự sửa - Tự bình xét ta.

       Đúng vậy! Ta hãy tự bình lấy ta, tự xét lấy ta, tự ta là một cán cân, muôn nhà hợp lại trở thành một cán cân công lý. Ta tự gạt bỏ lỗi lầm thì khác nào Bác ví:

Tự rót chén nước tay pha
Uống sao cho ngấm vị trà thủy thanh
Tu sao cho đạt công danh
Tu sao toại nguyện công thành phép Tiên.

       Toại nguyện với Tiên là toại nguyện với Bác thì lại được hưởng lộc của Bác.
Nghĩ sao làm vậy phép hiền - Tu sao ở thế có Tiên bên mình. Mà phải tu sao cho kết quả, phải đạt được Công Trình, mà phải coi Tòa Trời là lộng, tâm mình phải là tối cao. Đó chính trước nhất mình biết tôn trọng mình thì đó cũng là tôn trọng Trời - mà là Bác.

       Đó chính là điều khát khao mong đợi của Bác - mà khi tính đến nay đã là 33 năm Bác xa vắng - Bác đã để dở dang. Bác có mang hận trong lòng. Vì thế ngày đêm Bác phải binh bày kế diệu để Bác lại trở về xây lại, gây dựng lại cho cõi trần - cho muôn lòng dân đang mong chờ tin Bác. Vậy nên: Lòng Bác vẫn mong - Niên nay Bác xuống làm xong việc Trời - Bác về gắn bó với đời - Bác gửi cây bút nhắn lời Tố Linh.

       Bác bảo công việc nhà Trời là công việc của Bác. Việc Trời là một khối Hồ Chí Minh - muốn nhắn qua Linh Tâm này để sửa sang, tô đẹp cho muôn dân xã tắc - để truyền thơ, truyền bá tư tưởng của Bác.

       Bác mới gửi đó Dân cày truyền thơ. Bác gửi nhưng Bác vẫn biết đây là một tin đột ngột, hững hờ sửng sốt với muôn dân.

Biết trần sửng sốt hững hờ
Xốn xang Bác xuống ai ngờ kỷ nay.

       Đúng vậy! Ai ngờ - ai biết Bác xuống binh bày, để cao ngả một nước cờ đại thắng hoàn công vũ thiện là ngày nay.

Ai biết Linh Bác binh bày
Cờ cao Bác ngả nước này hoàn công
Ai hay những hạt bắp đồng
Lại là chính mẩy nhân Rồng pháp cao.

       Mọi người có thể sửng sốt hững hờ xem có phải bới đào hay tự nhân nẩy mà Linh vào phát trao.

       Không! Không phải bới đào mà là Bác thấy tương lai của hạt mẩy nhân Rồng đã đủ khả năng để nhận thu phát nên Bác mới sử dụng.

       Bác lấy cái bần để cứu cái bần. Vâng! Chỉ có cái bần mới soi hết được lòng bần. Vì cái “bần” của Bác có đầy đủ vạn năng toàn tính, của sắc tố Bác đã trao, Bác đã cấy, Bác đã tin cậy.

       Bác coi đó là một cây gỗ quí vàng tâm hay một bộ ấm trà ly, hay một bộ trầu cơi cũng là một. Đó là sức mạnh của Long Tam mang đầy tính sắc Linh, năng lượng, dược liệu mà cả Tòa Trời đã ngâm và sao kỹ từ bao ngàn đời xưa. Nay chỉ chờ đợi ngày tháng giao biên để nổi trần, cứu cho muôn dân nước. Đó chẳng gọi là Vật Báu sao? Đó chẳng gọi là cẩm nang kho báu là gì?

       Đã là kho báu thì vô tận, trường ca lưu sử ngàn đời, mãi mãi về sau không bao giờ hết.

       Đó chính là tiềm tàng của dân tộc để lại cho ngày nay được sử dụng.

       Bác là điềm Trời gieo lại nhân quả phước lai minh vinh cho muôn thế.

       Vậy Bác đã chứng minh đầy đủ một tấm lòng Thần của Bác đến với muôn dân. Và giờ đây Bác lên tiếng thiết tha để gửi lại đồng bào non nước - toàn dân toàn Đảng ta và toàn nhân loại trên thế giới - một kỷ Vật Báu của Bác với muôn dân.

       Bác gửi lại công trình của Bác - Mong tất cả toàn dân toàn Đảng ta hãy đón nhận lấy và sử dụng để Bác được thỏa lòng khát khao mong muốn.

       Nếu đáp lại được lòng nhân ái của Bác, Bác xin cảm tạ chân thành nhất đến với đồng bào, đến với muôn dân. Đó là biến Kinh Thiên của Bác.

“Hãy tôn trọng Kinh Thiên như tôn trọng Bác
Hãy tôn thờ Kinh Thiên như tôn thờ Bác.”

       Nếu ai làm được điều này, thực hiện nhuần nhuyễn điều này chính là người giúp Bác.
      Vậy một lần nữa Bác tha thiết gửi lời nhân ái xuống tới muôn dân, triệu triệu trái tim hãy vì mình, vì Bác, vì nhân loại cứu lấy nước non, giang sơn xã tắc - Để mang lại một sự bình yên an thái cho nước nhà.

       Vậy Kinh Thiên là quà, Đoàn Tràng Pháp Phật là Hoa, tu gia là mình. Hôm nay Bác xin trao lại tất cả:

Kinh là tất cả lòng Ta
Kinh Thiên nay của Vua Cha Bác Hồ
Kinh Thiên nay thắm sử tô
Kinh nay từ chốn linh mồ chuyển giao
Kinh đi luồn lách ngầm hào
Kinh thay Pháp mới gươm đao trị trần
Kinh Thiên nay bắc đồng cân
Kinh về thay Bác trị trần tu ngoan
Kinh nay Pháp mới hoàn toàn
Kinh nay có phép nhà quan Tòa Trời
Kinh Thiên nay lại về chơi
Dạy toàn nhân loại hướng Trời tu ngoan
Kinh về đón Bác hân hoan
Kinh Thiên thay sử mở màn giúp dân
Kinh nay vô lượng lòng Thần
Kinh về qui Pháp lòng trần Long Hoa
Kinh Thiên chỉ có một Tòa
Tòa Thiên Tòa Địa cũng là một thôi
Kinh Thiên lụy khổ làm tôi
Qui trong Pháp mới đâm chồi nở hoa
Kinh nay qui thiện Phật Đà
Hay gọi Hịch Pháp cũng là Kinh Thiên
Lời nay của Mẫu Thiên Tiên
Trời nay tỏa xuống giữ nguyên một màu
Không để lẫn lộn vàng thau
Không để trần giới giành nhau sửa lời.

       Đúng vậy! Kinh Pháp này là của Mẫu Thiên Tiên là của người Mẹ hiền của cả Trời gieo xuống để giữ lại màu của Mẹ, màu của đức hạnh.

Để: Lật đời sách sử sang trang
Thay Kinh Pháp mới Đoàn Tràng giáo dân.

       Bác chuyển đổi thế kỷ. Bác vận mình hành tinh rung chuyển, nay mới có Đoàn Tràng tu gia, nay Bác mới về được muôn nhà để đem lại thái hòa sắc xuân hạnh phúc cho muôn dân. Để khai mở những tiềm năng trí tuệ và phong tỏa, san sẻ đến với ngàn vạn trái tim.

       Vì thế Bác lại thiết tha khẳng định:

“Nếu ai là một Thần Dân
Đều phải cầu kính Kinh Thần của Ta”.
Đã cầu đến Ta thì:
Đều phải nhuộm phép ngọc ngà
Đều phải đồng tâm lương thiện hải hà lượng cao
Thì Bác mới phát mới trao
Thì mới chuyển hóa tâm giao diệu kỳ.
Có qui thì mới đi đúng đường

       Một kỷ cương mới là:

Nghĩa Trời phải đặt lên trên
Nghĩa đời thực hiện vững bền mai sau.
Các con hãy cùng kêu gọi bảo nhau,
Để cùng xây cùng đắp để đổi màu nước non.
Tất cả phải có lòng trung hiếu sắc son
Toàn dân toàn Đảng làm tròn nhiệm vụ Bác trao.
Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Thì ắt chẳng còn xuân nào vui hơn.
Hãy nhìn gương Bác áo vải vai sờn, đôi dép lốp cao su để ra đi cứu nước đáp ơn lời vàng.
Để ghi lên lịch sử vẻ vang
Hãy thực hiện
Pháp mới Đoàn Tràng tu gia
Mà nay Bác gửi muôn nhà
Một món quà độc lập
Bằng Sắc Linh cấp cấp
Không phân biệt cao thấp.

       Miễn sao theo Bác nối bước đường mòn của Bác đi lên. Trí để vững bền - Làm nên tất cả.

       Đó là đã trả nghĩa ơn công lao của Bác đó. Ngày nay Bác gửi Kho Vàng gọi tên:

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top