ĐẠI PHÁP CẦU AN
LỜI NÓI ĐẦU
------*****------

     Cuốn Đại Pháp Cầu An để phục vụ nhân loại - Có tác dụng trong năm Bính Tuất 2006 và thế kỷ 21.

Sách này phục vụ người cần
Sách này phục vụ người trần kỷ nay
Bính Tuất nhiều sự đổi thay
Cho nên xuống gấp sách Thầy Trạng Thiên
Sách này gửi chữ Giao Liên
Sách này chính thực Nguyễn Điền - Hồng Quang.
Bính Tuất mở cửa xuân sang
Năm nay Bính Tuất chó vàng chiêu binh
Chất xám nghiêng dốc hành tinh
Năm nay Bính Tuất thình lình lửa rơi
Ấy là nói chuyện bầu Trời,
Ấy là nói chuyện thế thời tương lai
Chuyện nay tâm sự ngày mai
Chuyện lạ có thật phép Ngài ban trao
Cũng là câu chuyện bàn giao
Việt Nam nổi Trạng tự hào ngàn năm.
Bính Tuất sáng tỏ trăng rằm
Siêu hình, biến tướng Trạng nằm vịnh thơ
Báo dân thay đổi cách thờ
Kẻo mà Thiên định bất ngờ đổi thay
Nếu ai còn nợ nghiệp vay
Hãy về mau gấp gặp Thầy Hoàng Long.

Trạng Thiên ký bút gửi lời

Vâng!
Một nền khoa học của Tâm Linh
Một nền khoa học của hòa bình
Trạng xuống A Nam xin tấu trình
Trời gửi Vua Nam xuất lời bình
Ngọn Bút Nam Thiên ghi lịch trình
Bút Thần ghi lại thật công minh
Vi tính qua dàn máy lọc tinh
Một nền khoa học Đại Chí Minh
Hỏi đời có phải có Thánh Linh
Trời đời giao kết nghĩa trung trinh
Gửi tới trần gian biến lịch trình
Mở sách Trời - Xem thấy chung tình
Nghĩa thơ bình trái đất rung rinh
Diễn nghĩa văn Trời Đại Pháp Minh
Mở ra nhân loại sáng thình lình.

Hịch Nam Thiên
Theo cây Bút Thần Việt Nam
Hồ Chí Minh

Nên Ta viết!
Không vì quyền chức công danh
Miễn sao qui luật công thành Trời Thiên
Bệnh quỉ phải có phép Tiên
Trần gian muốn đổi bằng tiền đâu ra
Chỉ dùng để cứu nước nhà
Nhất duy để cứu dân ta an lành.
Không vì quyền chức công danh
Chỉ mong nhân loại tất thành đoan trang
Thơ Trời gửi tất lời sang
Thơ Thiên thấu Địa xuất vàng từ kho
Nông sâu có thước Trời dò
Nếu ai tìm bến có đò ghé ngang
Ai muốn tìm hiểu lật trang
Chữ Thần Thiên định Văn Lang kế đời.
Đại Thần nổi chữ không chơi
Giáo văn - Giáo Pháp - Giáo lời đổi thay
Ai người hướng đạo chung tay
Nhân công tính quả từng ngày - Vượt qua
Xuất Linh tạo hóa Vua Bà
Chỉ đạo toàn thiện tu gia - Phát hành.
Chuông Trời đã điểm sang canh
Ai muốn nhận lộc - Trời dành phần cho
Lộc Trời vận chuyển về kho
Lắng nghe Thánh Phật dặn dò lời sang
Bảo nhau ân ái nhẹ nhàng
Âm phù Dương độ là vàng trao tay.

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top