ĐẠI LINH SƠN
VIẾNG HỒN LIỆT SĨ 27-7
VÀ DẪN CHUYỆN

------***------

Nhớ ơn Chiến Sĩ hồn thiêng
Phục hồn Chiến Sĩ - Không riêng người nào
Ơn hồn Chiến Sĩ thanh cao
27/7 hùng hào ứng Linh
Hỡi Linh Hồn người Chiến Sĩ quang vinh
Kính Linh Hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ví Người như cả Thiên Đình
Bao hồn Chiến Sĩ chung tình ái ân.

Quân dân tình nghĩa trọng trân
Quân dân cả nước - Có Thần mới nên
27 tháng 7 khắc tên
Anh hùng Liệt Sĩ vững nền độ Âm
Luyện hồn, cô lại ngọc ngâm
Ngày nay chứng chỉ chữ tâm vững Tòa
Khai tâm trí tuệ là hoa
Linh hồn phù trợ là quà Âm nhân
Phục hồn Chiến Sĩ vì dân
Tôn vinh cao đạo Linh Thần cao sang
Xuất từ nguồn nước Văn Lang
Kính tôn Liệt Sĩ vẻ vang ngày này
Ứng Linh xuất gửi lời thay
Ơn Người trải nhuộm đắng cay - Nay đền
Lượng vàng trao gửi tận tên
Mà sao nay thấy vững bền tương lai
Sắc Âm đè nặng hai vai
Trao tất năng lượng, biệt tài cứu ân
Hào hùng Chiến Sĩ chật sân
Thương Người vất vả, tần ngần lắm thay
Tám giờ cúi lập đàn chay
25 âm lịch - Đàn này chứng Âm.

Đại Thần nhân trí trực khâm
Đuổi cho Mỹ cút Tầu thâm tự lùi
Đuổi cho hồn ác tự lui
Cái độc cái ác tự lùi hố sâu.

Thuận tình thế giới năm châu
Đông Tây Nam Bắc - Á Âu tâu về.

Hồn Linh đính nguyện lời thề
Chưa đuổi hết giặc - Chưa về nghỉ ngơi
Trần Âm chưa được thảnh thơi
Thần gương chiếu sáng - Ngời ngời phong quang
Nay Trời Thiên Địa mở toang
Lệnh Thiên ban xuống - Sắc Hoàng thành công
Ơn người Chiến Sĩ thành đồng
A Nam Đại Việt, Tiên Rồng phù duyên
27 gửi sắc chuyên viên
25 tháng 6 Giao Liên cúng Giàng.

Báo nhau không phải mã vàng
Chỉ cần cầu nguyện, Đoàn Tràng Âm vui
Đoàn Tràng cầu nguyện ác lui
Cầu An phả độ Âm vui mát Thần
Có Thần là hướng chỉ dân
Con đường cách mạng - Chính Thần dẫn đi
Dẫn đi cài sắc Bạch Y
Cứu bao bệnh hoạ - Mới thì bình an
Đoàn Tràng thanh lọc thật gian
Linh nay Chúa Núi thượng ngàn hàn huyên
25 Linh áp tuyên truyền
Áp Linh gửi sắc bí huyền việc công
Bí huyền toàn phép Thần Thông
Hoàn cầu Trái Đất - Mênh mông Ông Trời
Tuân lời nên chẳng rong chơi
Nên kho thuốc dược - Chẳng vơi vẫn đầy
Nguyễn Hoàng nay nhận phúc dày
Quả nhân nhân quả - Ứng Thầy dày Âm
Luyện hồn Chiến Sĩ - Ngọc ngâm
Hồn luyện - Tán thuốc Linh Âm tâm Tòa.
Ai về nghe lệnh là quà
Ai nghe tâm mát là hoa nhập Thần
Nhân duyên đây đó Trời phần
Chắp tay quì gối ta cần tôn nghiêm
Cúi quì - Phả độ thanh liêm
Chữ Thần nổi sách - Là điềm hậu vui
Chủ nhang đầu nóc đầu dui
Giáng thơ gửi giải điềm xui dân mừng.
Sơn Lâm Thần thiện - Núi rừng
Vui ngày mồng 9 - Tin mừng đẹp sao
Mồng 9 tháng 7 thanh cao
Mồng 9 tháng 7 tự hào mái Thiên
Thần ơn vất vả Giao Liên
Sơn Thần phả độ - Khuôn viên Hòa Bình
Hòa Bình Tiên mọc Công Trình
Hòa Bình - Phát lộc Cung Đình dựng ngay
Dựng ngay để giải độc cay
Tiên sư cấp sách - Xuất Thầy lương Y
Phả Thần giao động bù trì
Hy sinh tất cả cũng vì tương lai.
Ứng Linh hoàn tất do Ngài
Thế kỷ 21 đề tài bước ra
Lúc này là bãi trường xa
Âm Dương đồng quyết - Đuổi tà ngoại bang
25 văn ứng cúng Giàng
Còn bao lơ lửng - Lọc sàng loại ra
Quỉ đi - Sạch cửa sạch nhà
Lòng ta trong sạch - Không tà bám theo
Linh Hồn Liệt Sĩ vui reo
Linh Hồn đồng khởi hướng theo ngọn cờ.

Lá cờ Tổ Quốc tôn thờ
Tôn vinh Cách mạng từng giờ thiêng liêng
Cách mạng không phục vụ riêng
Bảo nhau - Không lễ láng giềng bạn thân
Bạn thân tình cảm nên gần
Người người nhân thiện ta cần yêu thương
Tình Bác cao đạo tấm gương
Bác như ngọn đuốc - Soi đường đêm đen
Giáo đời - để ác lấn chen
Hãy vì dân nước - Đừng hèn lo riêng
Giáo đời cúi lễ phân miêng
Hồn thiêng sông núi thiêng liêng độ phù
Đừng làm điều ác Hồn thu
Hãy gắng làm thiện - Mặc dù khó khăn
Sinh ra đeo gánh nghiệp căn
Dù sinh nơi chốn đất cằn gắng vươn
Hướng đi Cách mạng làm sườn
Tinh thần Cách mạng tự vươn Âm phù
Sinh nhân kết quả dưỡng tu
Bình minh chiếu rọi phá u ám mờ.
Thế kỷ 21 - Có thay đổi cách thờ
Tôn vinh kính Bác dưới cờ vàng sao
Đó là: Bùa hộ mệnh sắc cao
Phật thương Thánh độ sắc trao về nhà
Việt Nam ta hãy thờ ta
A Nam Đại Việt Vua nhà Quốc Vương
Nước nào chẳng có kỷ cương
Luật gia phép nước thông thương hội kỳ.
Hỏi ai còn thắc mắc gì
Ngoại bang hồn lấn - Suy bì làm sao
Bì sao, sánh nổi sắc cao
Tuốt gươm Thánh sử - Hùng hào Việt Nam
Hồn thiêng sông núi hội đàm
Quyết phá thù địch lòng tham lấn tràn
Thạch Sanh hồn xuống gảy đàn
Tự dưng xảy họa quét càn ác đi.
Người đời lưu sử mãi ghi
Bản quyền xã tắc - Bất di dịch lòng
Hội này Chiến Sĩ mở xong
Cứu tinh tháo ngục - Lưu vong quay về
Ơn Thần phả độ Đục Khê
Tòa sen Hương Tích nổi về phù nay
Ơn Người cầm Bút ghi thay
Giản dị mộc mạc - Dân Cày chép thơ
Nếu ai - Cố ý làm ngơ
Lưu vong mở ngục - Bất ngờ chịu thay
Nhớ rằng: sàng lọc sảy xay
Rõ ràng: Ăn mặn - Tâm chay đúng thời
Định cao - Định thấp do Trời
Chứ đâu có phải - Tự đời mà nên
Có Thần phù trợ mới bền
Nếu không hoảng loạn bắt đền ai đây?

Linh Sơn đón gió Trời Mây
Nổi chữ thanh thản - Gửi cây Bút Thần
Thần Linh nhập sắc gửi dân
Vì nay liên hệ cấp cần cứu nhau
Cứu nhau mục đích tránh đau
Chưa hết hoạn nạn làm giàu phí công.
Sơn Linh ban phép Thần Thông
Gửi qua làn gió phép lồng nghĩa thơ
Sơn Thần gửi gắm hồ sơ
Tán Hồn luyện thuốc không mơ mà thành
Gửi ban văn hóa đầu ngành
Uốn nắn tư tưởng hợp thành mộng duyên.
Kho thuốc bí mật phần nguyên
A Nam Thần Thánh bản quyền thu chi
Nghe Linh vượng tiến bước đi
Bảo hộ vững thổ Thần Y cấp phù
Cách mạng gian khó mặc dù
Cách mạng cũng có Âm phù - Thì mới thành công.
Anh hùng Cách mạng thành đồng
Ơn Linh Âu Lạc - Tiên Rồng bàn giao
Ơn hồn Chiến Sĩ luyện sao
Nhập hồn Chiến Sĩ đi vào lòng dân
Lòng dân Cách mạng có Thần
Việt Nam độc lập ta cần tôn nghiêm
Đất Nam năng lượng song kiêm
Nổi Thần phát Thánh chính điềm qui chung.
Việc Trời mốc định đóng khung
Việt Nam - Thế giới - Qui chung sau này
Điềm Trời nhân quả lạ thay
Sơn Thần gia phả - Mở ngày khai trương
Sơn Thần gia phả mở đường
Bước ra - Dẹp loạn chiến trường bằng Linh
Trần gian mở sách mà bình
Tư nhân đại lộc gia đình trình trên
Tòa Thiên hội nghị bốn bên
Thu lại gia phả nổi lên Sơn Thần
Nổi lên quả thật rất cần
Viếng hồn Liệt Sĩ mát trần muôn nơi
Sơn Thần vang gọi khắp nơi
Vong Linh Chiến Sĩ nhận lời xung phong
Nghĩa vụ đều phải làm xong
Sơn Thần phả độ thuận lòng an dân.
Sắc Linh gửi tất thơ vần
Mong đời giải nghiệp nợ nần cần nhau
Nhanh lên kẻo muộn rất đau
Nhanh lên - Thiên Địa ngả màu phanh phui
Nhanh lên kẻo họa điềm xui
Nhanh lên hãm lại mũi dùi đừng xuyên
Nhanh lên bài ngả - Trời tuyên
Trời là tuyên huấn tuyên truyền lòng dân
Trời Ta là tất lòng Thần
Hồn thiêng Liệt Sĩ nổi trần đấu tranh.
Có Thần ủng hộ mới lành
Không Thần che trở tan tành thịt xương
Vì dân phả độ Thần thương
Mong đời nghiêm luật kỷ cương nước nhà
Mong đời tâm tự tách tà
Tu tâm tích đức giữ nhà là thiêng
Thần Thánh không phải của riêng
Vậy ai cầu nguyện phân miêng đều về
Sơn Thần nối điện - Với Vương Quốc Thủy Tề
Gạn vét lòng đáy mang về trần gian
Hỏi tội những kẻ nợ nan
Thu lại tiền của sẻ san dân nghèo
Sơn Thần mấy núi cũng trèo?
Mấy ngàn chẳng vượt mấy đèo chẳng qua
Y học Thần đỗ thủ khoa
Ban gia Pháp lệnh loa loa Trạng truyền
Loa loa chiếu chỉ lời tuyên
Liều thuốc bí mật nhổ nguyền phạm sai
Pháp lệnh đóng dấu giáp lai
Xếp văn từ ngữ chẳng sai lệch dòng
Pháp lệnh gửi Bộ Quốc Phòng
Huy động lực lượng sắc phong chín Tòa
Sơn Thần đề nghị tặng quà
Mở kho Đại lộc về nhà phát ban
Mở kho giải độc dân an
Kêu gọi Chúa Núi thượng ngàn phát tâm
Mở kho Đại lộc Sơn Lâm
Không giờ bật tiếp nắp hầm dâng lên
Trần gian đã chấm tuổi tên
Sơn Thần phả ngọc đỡ lên mái tầng
Ai muốn xin thuốc tự dâng
Về nhà đã thấy nhẹ bâng - bệnh lùi
Về nhà suôn sẻ niềm vui
Vì tà ngấm thuốc tự lui lúc nào?
Nay Thần y học thấp cao
Tích cực tu luyện thuốc sao chuyển về
Không gian ô uế nặng nề
Quì xuống xin đón thuốc về tại gia
Trời xa nhưng Đất chẳng xa
Khấn Thần Thổ Địa tại nhà uy nghiêm
Thổ Thần Cách mạng thanh liêm
Giữ uy phong cách lệnh nghiêm thế thời
Tâm sự ai chống nổi Trời
Chẳng qua bởi thế bởi thời mà thôi
Giúp dân đâu kể vị ngôi
Là Thần nhân trí đâu ngồi chỉ sai.

Sơn Thần lập địa tầng hai
Cầu thang thuận bước khỏi dài khó lên
Dựng cột câu đối hai bên
Đại Thần phả ngọc - Khắc tên trên Tòa
Trên Tòa khắc cốt thủ khoa
Thu về câu đối thái hòa hai bên
Hậu Cung phát lộc cứ lên
Hải Sơn lâm sản vẫn đền hướng Đông
Thuốc của người Thổ người Mông
Thuốc hồn Liệt Sĩ có công mang về.
Nay ơn Vương Quốc Thủy Tề
Vét âm loạn lạc mang về thu đi
Cám ơn Thần nữ sử ghi
Không ghi sao có Thần Y dược Trời
Biết ơn - Sơn phả ra lời
Sao thuốc hộ vệ - Cả Trời qui Âm
Qui trước những người mang tâm
Di sản quí báu Sơn Lâm phả Thần
Báo nhau chuẩn bị rất gần
Sơn Thần phả độ lộc phần Thần Dân
Xây dựng phải có xuyến ngân
Cho nên kho thuốc cấp cần mở ra
Thuốc quí là có Thần sa
Thuốc thang thang thuốc về nhà bệnh lui
Thuốc hay đến mức quỉ lùi
Quỉ lùi xuống hố mép sùi bọt ra
Bọt sùi vì ngấm Thần sa
Thần sa Thần vẩy
Phép phù thủy đạt ma hết đời.
Bàn giao thuốc quí từ Trời
Chứ như mê mẩn - Dưới đời biết sao
Nếu tâm tự lọc thuốc vào
Nếu tâm sai lệch khác nào rào nhau
Mở tâm mở tính mau mau
Biết san biết sẻ - Biết màu qui chung
Khói mây sơn thuỷ mịt mùng
Thần thu thuốc quí - Điệp trùng bao la
Thu tất sơn hải gần xa
Mang về phát lộc dân ta tức thời
Để ai tự đến không mời
Vì đây là ý Ông Trời Vua Âm
Thu hết hải sản Sơn Lâm
Lấy độc giải độc phép Âm ban truyền
Uy nghiêm là giữ bản quyền
Tôn nghiêm thu hết bí huyền quyền to.

Tích giữ là do Chúa Kho
Xin phép thủ trưởng kho đo mọi bề
Nếu ai muốn thuốc thì về
Có ban tư vấn chuyên đề bề trên
Chiều nay hội nghị bốn bên
Cầu Ngài Vương Quốc thu lên thuốc Thần
Xin thuốc để cứu người trần
Xin thuốc nghiệp chướng nợ nần giải tan.
Đại Pháp - Lý giải Cầu An
Tu gia nhập ý - Đoàn Tràng phát minh
Dựng thờ quyết giữ uy linh
Tinh thần nhân thiện - Hồ Chí Minh tên vàng
Tinh thần vì nước sẵn sàng
Mở kho lưu trữ - Tiềm tàng ngàn xưa.
Hồn thiêng là nắng là mưa
Nhân hòa địa lợi - Để vừa lòng nhau
Người đi trước - Rước người sau
Để Ngài Thiên định đổi màu không oan
Chiến tranh - Vì cực - Vì đoan
Hãy mau mở sách tính toan mọi bề
Nghe Linh - Trách nhiệm - Hãy về
Chỉ cần lơ đãng - Lề mề là nguy.
Phật thật chỉ một nhất duy
Phật giả hành đạo khóa khuy ép tường
Sơn Thần báo trước để lường
Nông thôn thành thị phố phường bệnh nguy
Hãy đến nghe lệnh mà qui
Hãy về sang sửa mà quì tại gia.

Phần Âm còn ta với ta
Tiên Ông mở Pháp - Hoa Đà thuốc Tiên
Thuốc theo dòng chảy bút nghiên
Đạt ma - Phù thủy - Thôi miên thu về
Thu vào thân thể nặng nề
Sơn Thần phả độ - Dẫn về lập chay
Kêu gọi mở thuốc cấp ngay
Xây dựng chẳng phải mượn vay
Thử tâm chút xíu chung tay
Sơn Thần phả độ lập chay thuốc tràn.
Đoàn Tràng cùng với Cầu An
Là kho thuốc quí - Thượng ngàn của Ta
Xây dựng nhận lộc đề đa
Chính Thần phả độ gần xa cấp về
Đại Thần nhân trí Đục Khê
Cây đa bến nước bốn bề phong lưu.
Hóa thân đầy đủ kế mưu
Thay đổi thế kỷ dắt dìu văn chương
Long mạch thuận mở thông thương
Đại Pháp - Thuốc quí chữ Vương hoàn cầu
Đại Pháp nghiệm đủ phép màu
Thu chi năng lượng - Tại lầu Thiên Tiên.
Mười sáu giờ dừng bút chép biên
Cám ơn Thần Bút Phật hiền Như Lai
Như Lai Pháp giới quản cai
Tòa sen Hương Tích phép Ngài độ duyên
Như Lai chứng quả pháp quyền
Như Lai - Bồ Tát - Chỉ truyền mở kho
25 - Tuyên bố lý do
27 tháng 7 mở kho rực Trời
Cầu siêu nghiêng dốc cả Trời
Bao nhiêu thuốc quí - Thế thời dồn toa
Sắc Không thuốc bóp thuốc xoa
Ai về được lĩnh loa loa ban truyền.
Cám ơn chữ nổi chuyên viên
Cám ơn công sức Nguyễn Điền sử lưu
Hoàng Thiên Long sắc phong sắc đủ
Đong từ Địa Phủ đã đủ lượng Âm
Ngọc nổi kỹ ngâm - Vàng tâm xin đón.

6h k15’ - 24.6. Mậu Tý.

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top