In bài này

Hội tu gia TP Hải Phòng họp mặt giao lưu đầu xuân 23 - 02 - 2014

 

Đĩa 1:

Đĩa 2: