In bài này

Chuyên mục này bao gồm các đĩa tiếng được chuyển đổi từ những video Thầy giảng có trên kênh YOUTUBE. Định dạng file audio .mp3. Độc giả có thể nghe trực tiếp qua website hoặc tải về các thiết bị cá nhân một cách dễ dàng.

   - NĂM 2007: 

   - NĂM 2008:

   - NĂM 2009:

   - NĂM 2010: Đang cập nhật

   - NĂM 2011:

   - NĂM 2012:

   - NĂM 2013:

   =======================================================

 

Đang cập nhật........................................

Test: Nghe trực tuyếnTải về tại đây