THÔNG ĐIỆP CẤP CẤP

-----***-----

2h12’ - 14.6. Tân Sửu

Ngài còn có rất nhiều kho

Vậy các cơ sở - phải tự lo cho mình

Xây từng nền móng công trình

Xây chung Tháp Bảo văn minh đại đồng

Việt Nam chữ S mình Rồng

Hương nội gió lồng - trồng cấy tương lai

Tương lai hoa tốt quả sai

Tương lai hoàn tất - cái tài niềm tin

Tòa Trời thả chữ - nổi in

Dung ngôn - đạo hạnh - giữ gìn thành công

Hãy hiểu luật lệ cho thông

“Màn thưa - Mắt Thánh” -

Chớ căng phông - mà gặp buồn

Chớ mải bán bán buôn buôn

Thế thời thay đổi - mà buồn lắm thay

Chữ nổi mà có thuốc hay

Chữ nổi cứu quốc - có Thầy sắc Linh.

Chính đó! Là Linh Hồn Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Âm phong Anh cả Thiên Đình

Nếu ai không mở - Không bình thiệt nghe!

- Có bình hướng thiện - Phật che

Tránh những oan nạn - đổ đè sắc Âm

Để rồi tránh nạn nguy lâm

Mà nhìn không thấy - sắc ngầm oan gia

Vì ác! Đâu được thứ tha?

Cho nên! Nhất vị - Tu nhà - cầu may

Tư tưởng là phương thuốc hay

Xuống lời ân ái - mà thay y vàng

Đúng rồi ân ái - nhẹ nhàng

Cầu An 5 biến - rõ ràng tiếp Linh

Rõ ràng rành mạch công minh

Thời nào thế ấy - Sách bình báo ra

Báo ra để bảo vệ dân ta

Báo ra để đúng tu nhà hoàn niên

Cầu mong mọi sự bình yên

Ba cõi tư vấn - Tiên hiền kế mưu

Sách Trời dịch sử trường lưu

Thơ Trời - cố vấn dắt dìu - cảnh oan

Mỗi thời! Đều xuống tính toan

Nếu đâu từ chối - dừng khoan - oan về

Khí âm xuống rải nặng nề

Thuốc Thần ban phát - giải mê nỗi lòng

Lời cầu giải họa - ai mong?

Lời cầu giải họa - trong lòng vui thay

Cầu nguyện là phương thuốc hay

Giải oan - giải nghiệp - giải cay đắng lòng

A Nam có thuốc chống phòng

Nguồn Tiên Âu Lạc - Phép trong tâm này

Phật Linh - bố trận binh bày

Gửi chữ - Gửi lượng Dân Cày trần gian

Hãy chia bình Pháp - sẻ san

Đó là lộc phát - lộc ban Âm phù

Đó là chí hướng tâm tu

Nhân quả sát thực - dùng thu ác tà

Việt Nam chữ nghĩa của nhà

Sắc phép chống tà - trừ giặc - trừ gian

Nhân quả trừ cả nợ nan

Cho nên vì thế lời bàn qui chung

Đó là câu chuyện của Hoàng Cung

Trừ họa - bão lửa - mịt mùng thiên tai

Là thông là thoát minh khai

Cho nên vì thế! Ai ai cùng dùng

Trừ khi tiếng nổ đánh đùng

Kinh Thiên trì niệm - ta cùng bảo nhau

Bảo nhau cùng bớt nỗi đau

Sẻ khó chia giàu - đoàn kết Bác vui

Đoàn kết khắc giặc phải lui

Đoàn kết là tâm điểm - giặc lùi tít xa

Trong nhà cầu nguyện là: TU GIA

Ứng biến TU NHÀ - chính thực thời nay

Ba cõi gửi lời nói thay

Cứu nhân độ thế! Một ngày cũng vui

Càng nguyện thì giặc càng lui

Càng nguyện - càng mở - thơm mùi thơ Thiên

Cầu chúc thiên hạ bình yên

Đông, Tây, Nam, Bắc - mọi miền an vui

Giặc nào thì cũng phải lui

Ác nào thì cũng phải lùi - nếu như…

Mỗi chủ nhà là một vị sư

Càng nguyện - càng thấy thái thư trong lòng

Ứng Linh là cả Bộ Quốc Phòng

Đường Âm sao bản - in xong khóa này

Mong sao hiểu luật nghĩa Thầy

Tu gia chính quả - thẳng ngay chính thời

Nếu ai tin chữ Tòa Trời

Y án thông điệp - xin mời: Nguyện tâm.

Linh Bác căn dặn:

Phòng khi mưa gió bão bùng

Hãy tìm Vật Bảo mà dùng che thân.

3h15’ - 14.6. Tân Sửu

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top