VĂN KIỆN MỚI

HỘI THẢO WTO - HỘI NGHỊ APEC

----------*****----------

     Một văn kiện về luật tôn giáo sau Đại hội APEC (Apác) của hội nhập.

     Vậy nếu không nhanh - Để hướng theo chủ đề tìm ra sơ đồ hướng đi của một chân lý thống nhất hòa bình, thì tất cả các lập trình đều bị vô giá trị!!!

    Bởi lẽ lối rẽ hướng đi là quan trọng - Sau khi Ta phát hiện ra hướng thuận của triều đại thì mọi việc tuân thủ đều có thể thuận tiện. Nên mới thường gọi là “cơ vận”.

     Cơ vận - hay vận hội tuyệt đối không để chìm lắng. Mà rồi có ngày tay trắng ngác ngơ - Bốn vó trỏng gọng, trỏng trơ - Mà giấc mơ thành tan mộng - Vì động - Động rất lớn.

    Nên Ngài thế kỷ thường dạy rằng con người chúng ta dù tài giỏi đến bao nhiêu - Trước mắt đều phải thật biết khiêm tốn và tôn trọng mình.

    Vâng đúng vậy - Ngài vực dậy đang xúc tiến mạnh mẽ để vực con người chúng ta chìm trong chiến tranh mà bật dậy.

    Chỉ ba lạy - Chỉ bằng ba lạy cúi xuống thực tâm là động đến lòng Âm - Là nối điện thông thương đường ngầm.

     Đúng! Nhầm biết tỉnh mà phân biệt.

    - Nếu bằng không rất thiệt - Nếu bằng không nhất thiết sẽ bị hủy diệt - Quân phiệt lấn tràn - Bộ lực lượng quân Âm luôn luôn áp chế rải dàn. Nếu mạch không được hàn khi cần thiết - Và nếu mạch hở không may rơi vào mạch của dung nham núi lửa, thì Thần xin hỏi hoàn cầu có bốc nóng lên không?

     Nay Ngài Thế Kỷ lập vội văn kiện để báo cho toàn hội nhập - Của các quốc vương tổng thống - chủ tịch trong hoàn cầu này biết trước mà lường mà tránh được phần nào còn hay phần đó.

     - Tại sao nói vậy?

     Sở dĩ Ngài là một quân chủ át bài, chủ quân lực Đại Pháp để chỉ đạo toàn hoàn cầu năm châu Á, Âu đều phải tuân lệnh.

    - Đây chính là mệnh lệnh xuống báo trước vì Ngài có đầy đủ thước để đo các khoảng không vô hình.

    Ngài có quyền quyết định để -

    Biến không thành có - Biến có thành không

    Ngài có quyền san núi lấp sông - Tạo biển

    Gọi là: Phép nhập của Tổ Tông của Đất Rồng Đại Việt.

    Nên vì thế muốn biết - thì phải hiểu từng chi tiết -

   Nếu - Kẻo mà luật lại siết tự nhiên - Có nghĩa là khoảng không gian bị bức xúc khùng điên.

    Ví dụ: Như hai cơn bão Catina - Nổi khùng ở Mỹ - Rồi Philippin, Indonexia…v.v.v

    Đây chính là chỉ thị - Vậy đề nghị sau hội nghị diễn đàn APEC (APác), phải thực sự nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng về hướng đi theo triều đại của qui luật tôn giáo, để đi đến thống nhất - Đây là điều kiện thuận lợi nhất - để xúc tiến bảo tồn sự thống nhất hòa bình.

    - Điều này có một - không hai, gọi tắt là:

HƯỚNG ĐI CÁCH MẠNG

    Đúng vậy! Vì thế mà Thần - Thánh - Linh đã thúc giục tổng thống Bush (Bút) của nước Cộng Hòa Dân Chủ Mỹ sớm nhất để hội đàm đi đến quyết định bằng xong.

    - Để tránh hàng loạt thương vong, không bị xảy ra đáng tiếc - Mà có thể tránh được - thì buộc ta phải tránh để cứu vớt lấy loài người trên nhân loại.

    - Phải tránh sát sao thật cao - Chớ để tự bị hủy hoại mà khi đã biết lại không làm.

    - Nên khi tổng kết bế mạc hội nghị, Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Nguyễn Minh Triết, nhân danh là một nước đăng cai chủ nhà đã kết luận:

    “Chữ ký hôm nay - Chưa đã phải là xong, mà chữ ký của ngày mai - sau khi đi đến xúc tiến vào công việc từng phần - còn có giá trị vô cùng”.

     Ngài nhận xét: Tổng thống Bush (Bút) phải giật mình vì sự đối xử hòa bình của nhân dân Việt Nam sau khi gặp.

     - Trước những chiến tranh để lại trong quá khứ - Mà ngày nay thực tế trong hiện tại - Đã thấy Việt Nam đầy triển vọng lớn lao.

     - Và Việt Nam còn đầy triển vọng trong tương lai.

     Ngài nhận ra từ nhân cách của mỗi con người Việt Nam, luôn luôn “Ưu việt”, mang tính hòa bình - thèm khát tự do - bảo vệ chủ quyền một cách độc đắc, chắc chắn - Đã hoàn toàn đem lại niềm tin tuyệt đối cho đất nước con người và cho thế giới hội nhập. Là một thành viên thứ 150 của hội nhập Quốc tế.

    - Theo bình luận: Thì con số đầu và con số cuối không có gì đáng băn khoăn hay trăn trở - Nếu một khi ta biết…?

     Vậy khó gì đâu? Ngài Thế Kỷ nhanh chóng chỉ cần vặn ngược lại kim đồng hồ của thế vận cờ tướng là khắc con số cuối lộn lại đứng vị trí đầu tiên.

     Vậy cho Ta hỏi:

     Việc này khó hay dễ?

     Ai trả lời? Liệu có trả lời được không? Còn nếu ai không trả lời được thì Ta trả lời hộ để hoàn tất hồ sơ về văn kiện Đại hội APEC (APác).

   - Phải có luận án chính xác, phải có hướng đi chính xác của APEC (APác) - 2006 thì phải luyện để nổi được giọt máu Đế Đình - Đó là một công trình đầu tiên và duy nhất của thế kỷ cho nhân loại, gọi là:

TÂM LINH HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM

    Đó là hướng đi, cách làm hoàn toàn đúng và chính xác.

    Vậy thì quay lại qui luật và huyết thống nhân quyền của con người phải được tôn trọng và cần thiết - cấp thiết. Khi sống bất cứ dưới chế độ nào hay giai cấp nào - hoàn cảnh nào? Thì điều lệ này đều phải được bảo vệ và bảo tồn cái chủ quyền của chính mình và có quyền bảo vệ chung cho cộng đồng nhân loại - cũng như bảo tồn sinh thái tự nhiên. Có nghĩa là trên thế giới cộng đồng dù là đối nội hay đối ngoại - thì đây cũng là luật định chung.

    - Có nghĩa là: Trên thế giới cộng đồng dù là con người hay vạn vật đều phải tuân thủ theo qui luật tự nhiên. Trong đó có cải tạo một cách hợp lý sao cho thấu lý đạt tình và thật công minh, công bằng - dân chủ tiến tới văn minh.

    Vậy thì quay trở lại luật nhân quyền của con người ta có thể nói: Đây là một pháp luật cao nhất trong thế giới sinh thái tự nhiên sinh ra.

    Vì xét thế giới con người là động vật cao cấp - Đứng bậc nhất - Còn sau có được phân chia thành từng bộ luật khác của quá trình biến đổi của từng nơi, từng nước để áp dụng sao cho thực tế nhất.

     Mà khi có sự thống nhất để quyết định - Tất cả phải bình tĩnh sáng suốt mới có đầy đủ trí tuệ thông minh trong quá trình giải đáp và kết luận.

    Vậy thì nhân quyền để bảo vệ cho giá trị quyền cuộc sống của con người, là dù ở lý luận nào? Pháp luật nào? Thì cũng không được quên và bỏ qua cái đạo đức làm người.

    Nên vẫn thường gọi giữa tình và lý.

    - Đối xử người với người thì là tình nhưng đối với luật pháp giấy tờ thì là lý.

   * Nhưng ta lại phải lý luận rằng có con người thì phải cần có đạo đức, có con người thì mới có luật pháp - Có con người mới có nền khoa học. Vậy thì chỉ có con người mới có đủ lý luận để dẫn đến hợp pháp hóa.

    Nên ta hãy gọi là - Pháp luật và khoa học là của con người - (Người sinh ra nó và tạo ra nó).

    Nên giữa đạo đức - tình - lý, đều phải thuận hòa song song.

   - Nhưng những điều thực trạng vẫn tồn tại hiện nay là chưa giải quyết được một cách nhất quán đúng đắn để dẫn đến đặt niềm tin tương đối và tuyệt đối. Vì thế mà đúng sai vẫn còn lẫn lộn, đè nhau (nghĩa là bên nào mạnh bên đó thắng).

   - Cũng có trường hợp lấy thế lực của công danh quyền chức và đồng tiền để áp chế kẻ yếu - Thế là hoàn toàn trái với qui luật tự nhiên hóa - Vì khi lý giải - Thì quyền chức là gì? Và để làm gì? Đồng tiền là gì? Phải hiểu thật rõ.

   - Vật chất chỉ là những công cụ sử dụng mà đều do ý thức của con người tự xếp sắp biến đổi, trao đổi, biến dạng (chính là công cụ bổ sung).

    Vậy thì: Trong ý thức tự tạo là gì? Ý thức tốt tồn tại là những công cụ sử dụng để đấu tranh đi đến thống nhất hòa bình dân tộc - và đại đồng nên chỉ có Ngài mới biện hộ rằng:

Ngài sẽ biến có thành không - Biến không thành có.

    Đây là lời thống nhất chủ quan mà nói trong thế kỷ 21 này.

   - Vì khi ta đã công nhận và thừa nhận có luật nhân quả - Thì phải công nhận sự xuất phát và đỉnh điểm của nó (đó chính là qui luật tự nhiên).

    Nhưng nếu có tự nhiên hóa đột biến - thì ta cần xem xét để tìm cách hướng đi - giải mã - để cân đối lại. Giữa lợi và hại - Đừng ngại mà thiệt thòi cho cả chung, riêng.

    Vậy thì bất cứ đất nước nào? Con người nào thì đều phải có: Tâm Linh hướng thiện - Vì chỉ có thiện mới trừ được ác - (Thiện về ác lui).

    Đúng vậy nếu đã là luật nhân quả thì chỉ theo chu kỳ vòng quay của quỹ đạo có sẵn, qui luật phải có đổi thay (hay còn gọi là đổi đời). Chứ đừng ai vô lý mà bảo là qui luật không thay đổi là nhầm.

     Chỉ duy nhất có ý tưởng chân lý của nhà “Phật thật” thì không bao giờ thay đổi.

     Nói đến đây và hiện tại ta có thể khẳng định rằng trong các đạo luật của tôn giáo chưa có thể phân biệt được hết trắng - đen, thật - giả.

     Nên đời xưa có câu ví:

“Đâu có Phật - Thì đấy có ma”

    Giữa Thần - Tà còn lẫn lộn, chà trộn, chen lấn lẫn nhau để lợi dụng kiếm sống một cách vô cùng nghệ thuật cao.

     Vậy thì nếu không có sự nhận biết về ngoại cảm thì người đời không thể nào lý giải và phân biệt được giữa Thần - Tà - Đúng sai???

      Chỉ nay mới nương nhờ vào Hồi 2 chính là:

       Linh của Bác Hồ.

      - Tại sao nói hồi 1 và hồi 2?

       Là vì:

       Hồi 1: Là hiện thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh - (Người thực, việc thực).

       Hồi 2: Khi thể xác Bác mất đi nhưng Linh Hồn còn tồn tại mãi mãi để nhập hình biến tướng sao siêu vào những con người có ngoại cảm chính xác chân thành để Người gửi gắm.

      - Đó là sự tin cậy một cách trung thành của nhà ngoại cảm được đặt niềm tin gửi gắm.

     - Vâng chính tôi - Tôi có thấy vất vả, vất vả thực sự nhưng rất tự hào và vô cùng tự hào về chính mình và cho đất nước con người Việt Nam.

      - Lúc này là 5 giờ kém 15’ ngày 30.9. Bính Tuất - Tức là ngày 20/11/2006.

      Tôi vẫn được tin tưởng để được biết.

    * Nhập siêu hình - Biến phép hội nhập một văn kiện toàn quốc - Toàn thế giới. Đường Âm cũng họp hội nghị WTO - APEC (Apác) của 150 nước.

     Linh của Ngài Thế Kỷ có khẳng định sự quyết định về riêng - chung là:

Âm có lái trần - Thì dân mới an nước mới thịnh
Âm có lái trần - Thì mới quyết định được toàn năng.

    - Sau sẽ có rất nhiều chứng bằng đã nằm trong nghị luận hội thảo đường Âm để quyết định, có ra trần - sáng suốt ngày nay.

   - Chính Linh Hồn của Bác Hồ là Thầy về để hội nhập - thảo luận ra các chủ trương luận cương đáp án của hôm nay và mai sau.

     Để 150 pháp lệnh kỷ cương được xuất ra trình bản báo cáo. Để gỡ tháo tất những mối rối ren mà trắng đen còn nhòa nhợm.

     Phải có ánh nắng - Phải ra ánh sáng chứ không được sống mãi trong ớm. Đó là quyết định của thảo luận hội thảo WTO, hội nhập lần này.

     5h k 5’ - 30.9. Bính Tuất

     Lời tái bút:

    Đây là hội thảo nghị luận chính xác về đường Âm. Mà Âm đã lái trần là sự quyết định và khẳng định: Thành!

    Việt Nam nếu biết sử dụng nhân tài, tương lai sẽ là một nước đứng đầu về đường chỉ đạo và lãnh đạo - Chỉ tiêu đâu phải cần tướng mạo - Nhưng vẫn hội nhập chỉ đạo hoàn toàn chính xác đến tuyệt đối trong tọa độ cốt... không.

Đó là quyền của Thánh Ông! Đó là sức gồng lở núi.

Dù là chỉ suốt ngày tóc búi mà núi biển lấp san.

Chân lý bảo an - Thật gian phân tách.

Việc nay cần cấp bách -

Phải mở sách của Đại Pháp Hồ Chí Minh.

Chính là điều Tiên chỉ từ Thiên Đình,

Cũng chính là lời bình của non nước.

Sẽ phải đón rước - Việc nước mới thành

Thiên nhiên bớt quở hành -

Thanh danh về với nhân loại.

Tin nhắn:

Việt Nam chớ mải đối ngoại -

Mà không phân loại nội thành

Là thiên nhiên lại tiếp quở hành -

Vì cá đã nằm trong sanh.

Chỉ việc phi hành là thơm nức

Đã là Trời thì dư sức - Đừng để bắt cức lẫn nhau,

Trời đè là đau - Trước sau sẽ phải tuân lệnh.

Đó là mệnh lệnh - Không được kệnh bên nào,

Thì khắc: Không phải bới đào

Mà tự nhiên Ngọc gia phả sẽ nổi

Dạy:

Chớ có ăn xổi mà chổi quét đi.

Con chị con dì, cần ghi tích lại

Con khôn con dại - Xem lợi hại chỗ nào?

Không cần thấp cao - Chỉ một phút là bồ cào san lấp,

Nếu biết cần - Sẽ được cấp

Cao thấp không cần địa vị công danh.

- Khuyên: Chớ có chấp tranh mà thiệt mạng.

Đây là Việt Nam đã nổi hồi Linh Trạng -

Cách mạng Cụ Hồ

Lịch sử đáng tô - Cụ Hồ nổi chữ

Người Việt Nam - Bác căn dặn:

Phải thờ và sử dụng chữ Quốc Ngữ.

Chữ nay nổi từ biệt thự chín tòa

Quyết định cho hội Long Hoa

Linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bước ra lãnh đạo.

6hk25’ - 30.9. Bính Tuất

 

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top