BÀI KHẤN TẠI HOÀNG THIÊN LONG

Con niệm la vô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương Trời
Mười phương chư Phật
Chư Phật mười phương

Con xin tấu lạy đường Trời, đường Biển, đường Sông, đường Tam Tứ Núi, đường Ông Thiên Đình

Con xin tấu trình tới Đức Vua Cha Ngọc Hoàng hay Đức Lạc Long Quân cũng là lệnh chúng con tôn thờ Trời Đất

Con lạy Mẫu Thiên Hoàng hay Mẹ Âu Cơ cũng là lệnh chúng con tôn thờ Quốc Pháp

Con xin nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị - Là ngọn tháp của Nam Thiên

Con xin Linh Bác - Giáng cả bốn miền Đông, Tây, Nam, Bắc.

Con lạy tất cả các Đại Thần:
Trúc Lâm, Yên Tử, Chùa Đồng, Cửa Ông Móng Cái, Côn Sơn, Kiếp Bạc về đến Thánh Tản Viên Non Tiên và nơi Đức Thánh Cả Tích Hương

Con xin các Thần Thánh năm phương hỗ trợ

Con xin các Ngài áp Linh cài sóng chuyển về lầu Thiên giáng Hoàng Thiên Long - Đất Linh sinh kiệt - Của Bài Hạ - Hồng Quang

Để con tấu trình được như ý nguyện.

Con niệm la vô A Di Đà Phật (3 lần)
----------------------

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top