Pháp Phật Đoàn Tràng
Bắt đầu chắp bút mở màn lời Ta

 ĐOÀN TRÀNG PHÁP PHẬT TU GIA
PHẦN NIỆM KINH
------*****------

Con niệm la vô A Di Đà Phật (3 lần)

* La vô con niệm Phật Đà
Con nguyện chí hướng thật thà tu ngoan
Con xin lộc phát lộc ban
Con xin Linh Pháp chứa chan đạo nhà.

* La vô cao thượng hải hà
Kinh này Kinh Pháp Long Hoa giáng trần.

* La vô cao độ cứu dân
Con xin nguyện giữ lòng trần tu ngoan
Con xin lộc phát lộc ban
Con xin vô lượng chứa chan cõi trần
Con xin nguyện một Thần Dân
Tâm hoa vũ khí tối tân trừ tà.

* La vô niệm Phật Di Đà
Con niệm đấng bậc Vua Cha giáng trần
Cha xuống cứu khổ cứu ân
Cha xuống làm lệnh Cha cân sa bà
Con nay xin nguyện thật thà
Con xin đáp nghĩa thật đà tu ngoan
Con xin luyện khổ Đoàn Tràng
Bước đường thử thách là vàng kim cương.

* La vô chuyển hóa con đường
Cổng Trời đã mở thông thương bốn bề
Con nguyện giấy rách giữ lề
Còn lấm xin rửa lệch xin kê bằng.

* La vô con nguyện nghiệp căn
Con xin tu sửa ở ăn đường đời
Con xin nguyện ước cùng Trời
Con xin hoan hỷ dưới đời trần ba
Con xin ăn ở thật thà
Con xin qui Đạo đó là Long Hoa.

* La vô con niệm Vua Cha
Long Hoa xuống cứu trần ba xác phàm
Khó khổ xin nguyện đồng cam
Chung tay góp sức Long Tam Hoa này.

* La vô con niệm tâm chay
Ăn mặn nói thật mới dày đức lương
Ngày nay chuyển hóa con đường
Tâm con xin nguyện là trường giáo dân.

* La vô tâm nguyện tùy thân
Con xin mộ Đạo Long Thần tâm Hoa
Tâm vàng là lộng nguy nga
Chỉ nguyện ăn thực nói thà cùng nhau.

* La vô đất nước đổi màu
Tâm con xin nguyện không giàu của chi
Đem lòng giúp nước thực thi
Quyết tâm thực hiện Kinh qui Đoàn Tràng.

* La vô đất nước sang trang
Đổi Kinh Pháp mới Đoàn Tràng tu gia
Nguyện làm gương sáng ngọc ngà
Chống tham chống vọng chống tà nhiễu nhương.

* La vô Trời Đất thông thương
Tâm con nguyện giữ con đường chuyển giao
Tâm con nguyện quyết tâm cao
Tâm con nguyện quyết bước vào Long Hoa.

* La vô đất nước nở Hoa
Bác Hồ giáng thế Vua Cha của trần
Con nguyện giữ đúng lòng Thần
Người dân trung thực nguyện vần Kinh Thiên.

* La vô cầu Mẫu Thiên Tiên
Lời vàng tiếng ngọc nay huyền bí sâu
Lời Bác vô tận trong đầu
Lời Kinh của Mẫu đứng đầu càn khôn.

* La vô Kinh Đạo Tử Tôn
Con xin nguyện giữ con chôn đáy lòng
Con xin là tấm gương trong
Lòng tâm vô tận song song ân đầy.

* La vô Đức Phật cao dày
Đoàn Tràng Pháp Phật đủ đầy phép Tiên
Đoàn Tràng đâu phải mất tiền
Đoàn Tràng đầy đủ phép Tiên nhiệm màu.

* La vô lời kính lời cầu
Hồ Chí Minh giáng thế con hầu Kinh Cha
Hồ Chí Minh giáng thế Long Hoa
Thiêng liêng Đức Phật tại Tòa tại tâm.

* La vô lời kính của dân
Con xin nguyện giữ lòng Thần tối cao
Con xin nguyện ước dạt dào
Con xin lộc Bác phát trao cửu huyền.

* La vô Đức Phật hàn huyên
Con xin nguyện giữ lời nguyền khắc sâu
Tâm Linh bác ái đứng đầu
Con xin nguyện giữ lời cầu Tố Linh.

* La vô lạy Đức Tôn Minh
Long Hoa xuống hội phúc vinh đến nhà
Toàn dân toàn Đảng là hoa
Toàn dân toàn Đảng mọi nhà vui chung.

*La vô con lạy Tiên Cung
Đế Đình Tòa Phật nay chung mọi nhà
Trời cao vô lượng hải hà
Không trung phép tắc Tiên sa giáng trần.

* La vô Pháp Phật cứu bần
Trời Thiên vô thượng nay gần chẳng xa
Không dây Tòa Điện nguy nga
Trao cây Bút phép ngọc ngà kỷ nay.

* La vô con nguyện tâm chay
Ăn mặn nói thật sảy xay lọc sàng
Ngày nay thay đổi rõ ràng
Thay Kinh Pháp mới Đoàn Tràng tu gia.

* La vô Thánh Gióng đằng ngà
Lũy tre nghiêng ngả lòng ta diệt thù
Còn lại chuyển đổi tâm tu
Hào quang rọi ánh thiên thu vĩnh hằng.

* La vô Đức Phật Tôn Ông
Chúng con nguyện chí hướng Tổ Tông Đất Hùng
Phải vì nghĩa lớn việc chung
Long Hoa xuống hội nay cùng tâm qui.

* La vô Pháp Phật Di Đà
Chúng con nguyện cùng Pháp Phật tu gia Đoàn Tràng.

* La vô thế giới mở mang
Nguyện xin góp sức Đoàn Tràng ngày nay.

* La vô Đức Phật cao dày
Con nguyện tu sửa từng ngày không quên.

* La vô Đức Phật vững bền
Chúng con nguyện tâm thật để làm nên sử vàng.

* La vô Đức Phật Đoàn Tràng
Tu gia Pháp giới mới thay Tiên Trời.

* La vô chắp tay con lạy muôn nơi
Đất Trời Nam Việt xuống đời dạy răn.

* La vô tu luyện nhọc nhằn
Thì nay mới có Kinh văn Đoàn Tràng.

* La vô thế giới mở mang
Chúng con xin nguyện sẵn sàng
Làm theo lời bác ái tâm qui.

* La vô Đức Phật Tiên Tri
Có sang có đẹp cũng thì Trời Ta.

* La vô thế giới bài ca
Đoàn Tràng Pháp Phật nhà nhà vui chung.

* La vô cúi đầu con lạy Tiên Cung Đế Đình
Ngày nay có Kinh Pháp mới tấu trình
Cũng là do Bác vận mình hành tinh
Cũng là Bác chuyển quân binh
Thì ngày nay mới có lịch trình dân qui
Chúng con xin niệm xin quì
Xin tấu cho nổi tâm qui lời vàng
Luyện tu ngày tháng Đoàn Tràng
Gia đình đất nước vẻ vang muôn nhà
Nguyện xin ăn ở thật thà
Xây tâm đắp đức là quà Thiên trao
Nguyện cùng chiến sĩ đồng bào
Trình Kinh vô viếng ước ao ngày này
Đoàn Tràng Pháp Phật hôm nay
Chúng con tôn kính là Thầy bảo ban
Đoàn Tràng Pháp Phật tu ngoan
Tự nhiên trí tuệ mở mang trong đầu
Kết duyên bè bạn năm châu
Anh em đoàn kết Á - Âu sum vầy.

Con la vô A Di Đà Phật
Ngày nay sự thật - Bí mật ngàn năm
Nay sáng như trăng rằm - Ngàn năm bất diệt.

Con la vô A Di Đà Phật
Từ nay vĩnh viễn - Nhất thiết tâm qui
Tay chắp gối quì - Xin đi đường lối
Chẳng còn nhiều mối - Như thuở năm xưa.

Con la vô A Di Đà Phật
Ngày nay hoàn tất - Đất nước hoàn công
Thế giới đại đồng - Thần Thông Pháp Phật
Đây là sự thật - Ai đọc Kinh này
Khổ lụy bay đi - Chỉ còn những gì
Tâm qui trong sạch.

Con la vô A Di Đà Phật
Giải tai giải ách - Bách bệnh tiêu tán
Vạn bệnh tiêu trừ - Tâm hồn thái thư
A Di Đà Phật.

Con niệm la vô A Di Đà Phật (3 lần)

Đoàn Tràng Pháp Phật tu gia
Đức Phật tôn qui
Di Lặc Tôn Ông - Hồ Chí Minh cứu thế.

CT: Quốc Gia Âm - Việt Nam
CT. Hồ Chí Minh

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top