BẢO THƯ
CẦU AN - BÍNH TUẤT
PHẦN NIỆM KINH
------***------

Ngày nay Bảo Quốc Thiên khai
Uy linh Tháp Bảo Thiên tài bước ra
Âm hồn kêu gọi thiết tha
Thúc giục dân nước nhà nhà cùng qui.

Lẻ sáu muốn tránh lâm nguy
Ai ai chung hướng lệnh quì trước Linh
Trước Linh Hồn của Chí Minh
Uy nghiêm lộng lẫy Ba Đình thủ đô.

Bầu Trời là một bóng ô
Che người Cách mạng tiền đồ dựng lên
Chùa Hương Bến Đục có tên
Hoàng Thiên Long giáng có nền khai trương
Tòa cao phải có Trung ương
Tháp vàng Bảo Quốc thông thương đất dày.

Có sách thì phải có Thầy
Có quan phải có Dân Cày mới xong
Dạy rằng tâm đạo sáng trong
Sống sao trong sạch đừng vòng lại vo
Sạch trong mới được Trời cho
Hồn Âm siêu bậc sát đo cả rồi.

Tâm Linh thúc gọi liên hồi
Hoàn cầu thế giới sục sôi báo về
Khí Âm xuống rải nặng nề
Không gian tràn ngập rải về thuốc mê
Lòng Trời Sao Chổi quét lê
Hai nghìn lẻ sáu báo về thiết tha
Bầu Trời thiên thạch chạm va
Sao Hỏa nóng bỏng tung ra lửa vàng.
Năm nay Bính Tuất rõ ràng
Cầu An Đại Pháp Đoàn Tràng kèm theo
Văn Thiên xối xả xuống reo
Có độc có giải chở chèo mới nên.

Thuốc thang kèm sát một bên
Cầu đâu được đấy mới nền quả nhân
Vì Trời đã lục khai ân
Sóng cồn đảo lộn để cân kỳ này
Có sách kèm sát theo Thầy
Đủ mưu diệu kế đặt bày cứu dân
Của giả là của phù vân
Sắc Trời dược xuống cứu dân công bằng.

Điện năng phóng tỏa chịt chằng
Bấm nút tín hiệu điện năng báo về
Năm nay thời tiết nặng nề
Bước ra xếp sắp bộn bề cho dân
Chuông Trời hồi điểm vọng ngân
Ai ai chung nghĩa hiếu ân cùng Trời
Âm Dương nhân quả thế thời
Truyền Âm phát sóng dạy lời đẹp sang.

Hoa Trời rộng mở cẩm nang
Chùa Hương Bến Đục kho vàng đồng tâm
Có nơi Bài Hạ thôn Lâm
Hạ Sơn Long Báu không nhầm cứu dân.
Chuông Trời động thổ khai ân
Tiếng vang vọng lại chuông ngân mấy tầng
Mặt Trời Thiên tạo một vầng
Hoa Thiên thơm ngát vô ngần Huệ - Sen
Đã sinh đạo luật cùng ren
Xếp vào khuôn khổ trắng đen không cùng
Chiến tranh khói lửa mịt mùng
Gầm Trời mặt Đất nấu nung sa bà
Việt Nam Đại Pháp chống tà
Phát truyền muôn thế nhà nhà cùng qui
Báo giùm lẻ sáu nan nguy
Ai ai chung hạnh mau qui thời này
Trạng Thiên có sách cùng Thầy
Kế mưu sắp sẵn đặt bày hoàn công
Xuống Trời là tướng Thần Nông
Tam sơn tứ hải nhất Ông phần Điền
Ngày nay địa lý địa liền
Ai về nhận thuốc độc liền giải đi
Ba cõi đồng nhất vu vi
Ba cõi đồng nhất tâm y Phật Trời.

Văn Thiên xối xả buông lời
Cứu nhau thoát khỏi thế thời oan khiên
Ơn Trời hạnh đạo Bút nghiên
Ơn Người cầm bút Thần Tiên báo giùm
Cứu nhau thoát khỏi miệng Hùm
Cứu nhau thoát khỏi tối um mịt mùng
Năm nay có động - lắc rùng
Tách Trời nẻ đá anh hùng bước ra.
Năm nay Thần Lửa thanh tra
Âm Dương hai cực chạm va động đình
Trời thơ - cơ mở xét bình
Thế gian có bản tường trình thiên niên.

Hướng về luật đạo Bút nghiên
Năm nay Bính Tuất trao Tiên nhất Tòa
Bút vàng Kim Ngọc nở Hoa
Bao nhiêu tàu chuyến vận toa thuốc Trời
Thuốc Trời xuống bảo vệ đời
Ai chung gốc hạnh của Trời thời nay
Thì Trời xóa đắng xóa cay
Thì Trời cởi mở cơ may thuận bề
Nếu ai chí hướng thì về
Xắn tay chung gánh bộn bề ngổn ngang
Gầm Trời mặt Đất nóng ran
Thuốc Thần bổ nhiệm Vua ban đến kỳ
Còn ai lơ đãng cố lì
Thì Trời ngoảnh mặt cười khì - cho hay
Công Trình thế kỷ đổi thay
Vậy nên việc gấp cần ngay thực đời
Ai ơi nghe lệnh Đất Trời
Âm Dương lực hút không rời cứu nhau
Bính Tuất không đánh mà đau
Ai buông khăn thả mắt lau thấm tràn
Lắng nghe Cha Mẹ xuống bàn
Bạch Y Bồ Tát Thiên ban - Đất Trời
Ra Kinh Pháp mới - cứu đời
Thiên nhiên qui luật tạo thời cứu tinh
Tòa Trời vận chuyển quân binh
Tách động nẻ đá - Thánh Linh vận về
Còn ai chậm trễ lề mề
Còn ai giở thói hành nghề - bệnh sinh.

Thơ Thiên vận thế hành tinh
Năm nay Bính Tuất rùng mình tách ra
Hướng về ngòi bút Tiên sa
Có Thiên có Địa thoát ra khí Trời
Thơ về dạy bảo cho đời
Thơ nay mới xuống dạo chơi ngự Tòa
Thơ Thiên chắp cánh Thần Hoa
Thơ Tiên tâm mát thái hòa vui chung.

Báo rằng Thiên Địa chuyển rung
Âm Dương tăm tối mịt mùng tránh sao?
Ai ơi Thiên Địa Pháp cao
Lời thơ kiếm bạc phát trao cửu huyền
Kiếm thơ ban lệnh chỉ truyền
Kiếm thơ phá giải - lời nguyền độc nguy
Cho nên thiên hạ gấp qui
Kẻo mà rơm ấp cháy - suy Bính này.

Thơ Thiên mang sách cùng Thầy
Cả Trời gửi gắm Dân Cày Giao Liên
Giao Liên chính thực Điền Viên
Thay niên thời thế kế phiên ra trình
Cầu An chứng quả lời bình
Ông Trời - Bà Đất Thiên Đình phát ban
Động lòng quì xuống xin van
Cho hàn gắn mạch - nợ nan giải cùng
Thơ Thiên xuất thế lời hùng
Trống canh động thổ - người hùng xuất minh
Ai ơi có phải Thánh Linh
Đức Trời Ngọc Phật Chí Minh ban hành
Thơ Linh ai đọc an lành
Thánh Trời ngọc nổi - Phật chơi dạo thiền
Bút này chắp cánh thơ Tiên
Nhiễm độc - giải độc không tiền tâm vui.

Là nhà có nóc có dui
Tất nhiên là phải cái dui chui mè
Quạt Thiên chống nóng mùa hè
Cũng không ngược lại cái mè đè dui.

Nếu ai gặp họa điềm xui
Nếu ai oan thác tùi ngùi về đây
Dựa Trời là dựa Bút cây
Hài hòa ban phát dựng xây chắc bền.

Rộng to vững móng vững nền
Có Trời có Đất bề trên cứu mình
Đức Tôn cao bậc Thiên Đình
Cúi đầu Trạng gửi lời bình Hồn thiêng
Cầu An không phục vụ riêng
Cúi đầu tụng niệm phân miêng chứng lòng
Nhắc ai bụng chớ lòng vòng
Không thang - dù thuốc có phòng vẫn nguy
Thời nào thế ấy tâm qui
Khiêm tốn ta hạ - cúi quì bề trên
Thực tâm Thần Phật kề bên
Sai tâm không ứng phải đền gấp bao
Cân Âm đã có Trời cao
Rơi vào biển lửa - có phao cứu giùm
Đừng để sung trút rụng chùm
Thời thời thế thế miệng Hùm há chơi
Phao Trời thả xuống biển khơi
Năm nay Bính Tuất - ai ơi bíu vào
Giơ tay - Mẹ vớt lên nào
Có Trời có Đất tự hào tất nhiên
Anh hùng thời thế kế phiên
Đoan trang tôn trọng Bút nghiên cứu đời
Bút nay mang sắc của Trời
Bính Tuất cầu gấp cho đời bình an
Giặc nào Trời chẳng đánh tan
Thiên thời Bảo Quốc trị an định kỳ
Thơ Thiên ai sánh ai bì
Cầu An xuống gấp có vì nghĩa chung.

Nếu Trời nổi gió hành hung
Mưa phong bão lửa - Hoàng Cung cứu đời
Đẹp sang cũng bởi nhờ Trời
Ai người phản lại thế thời - gặp nguy
Hãy tôn bậc đức cúi quì
Trúng độc - giải độc lâm nguy có Trời
Con cầu Bồ Tát - Mẹ ơi!
Thuốc nam độc giải xuống Trời cứu nguy
Chính tâm con cúi con quì
Chính đạo chính Pháp con qui chính đường
Xin Cha Mẹ giải cho lường
Để con tránh nạn - chiến trường - cực đoan
Cúi quì xin Mẹ con ngoan
Vui chung là nghĩa kết đoàn cùng dân
Ba tiếng hồi điểm chuông ngân
Cúi quì xin lệnh xử phân công bằng
Ơn nhờ Trời Đất điện năng
Có Trời bảo vệ điện chằng bình an
Tình Mẹ trao xuống chứa chan
Cúi quì lạy Mẹ - xin van mấy lần
Thế thời Cha Mẹ giáng trần
Cúi quì xin lệnh cấp cần cứu con
Cha Mẹ từ ở cung son
Cứu đời từ ở núi non chỉ về.

Sông sâu xin lệnh Thủy Tề
Cho con lấm rửa - lệch kê cho bằng
Bác Hồ hiền dịu tình trăng
Siêu hình hiện đại - nhập thăng cứu đời
Con nay ơn nghĩa công Trời
Chí Minh Ông Thánh đương thời quả nhân
Thánh Trời vì nước vì dân
Cầu An xuống gấp là cần năm nay.

Vì Trời vì Đất đổi thay
Thu Âm chữ nổi là Thầy giảng dân
Cầu An Bính Tuất rộng nhân
Vua Nam Bính Tuất giáng trần Đại Vương
Cầu An pháp lệnh kỷ cương
Là xe cấp cứu - thương trường thời nay
Mỗi người một việc chung tay
Chuyển sang Bính Tuất - cấp ngay - cấp cần.

Âm Dương nổi hội là Thần
Bính Tuất điên đảo - ta cần bảo an
Kinh này hạnh ngộ sẻ san
Nước Thần Tiên phép - Phật ban Thánh phù.

Kinh cầu có phép thả thu
Kinh Thiên cầu nguyện phục thù bao năm
Ngày nay sáng tỏ trăng rằm
Ất Dậu hết hạn - chuyển năm Bính vàng.

Cầu An cùng với Đoàn Tràng
Lửa nóng rơi xuống dịu dàng tâm qui
Cầu An phá nạn lâm nguy
Cho hết tất những tâm quì thực đơn
Cúi đầu tụng niệm con ơn
Cha Trời Mẹ Địa giận hờn buông tha
Sổ Trời thiên định mở ra
Cầu An hiệu nghiệm nhà nhà mát tâm
Cầu An giải độc nguy lâm
Có độc có giải có tâm Trời phù
Hướng tâm lộc phát lộc bù
Như Trời cùng Đất - chẳng trù oán ai.

Cầu An trừ họa thiên tai
Thực đơn Bồ Tát phép Ngài thuốc Tiên
Cúi ơn hồn nước Giao Liên
Cúi ơn Tiên Tổ Trạng Thiên nổi Thần
Cúi ơn Đại Đức - giáng trần
Hôm nay cấp thuốc dành phần Cầu An
Cúi đầu tụng niệm xin van
Cho đời con được bình an yên lành.

Mốc Trời thiên định sang canh
Cầu An độ phúc yên lành toàn gia
Cúi đầu cầu nguyện thiết tha
Con xin cấp cấp trong nhà bình yên
Con xin được phát tâm hiền
Cha Mẹ phù cấp thuốc Tiên dược Trời
Bác Hồ là của muôn nơi
Bác Hồ là cả Tòa Trời tôn vinh
Cúi ơn Tòa Pháp Chí Minh
Con cúi ơn tạ - Thiên Đình Tòa cao
Cầu An hòa nhập tâm giao
Thiên Đình Tòa Phật - Pháp cao ngày này
Cầu An - Đại Pháp chung tay
Luyện tu ba cõi là Thầy Đại Quang.
Cúi quì trước nén hương nhang
Con xin được giải nhẹ nhàng xin qui.

Cầu xin Mẫu Mẹ Thiên Y
Thuốc Thần Mẹ nhỏ - bệnh gì cũng tan
Cúi đầu quì gấp xin van
Bệnh tan họa tránh - nợ nan giải cùng
Con cầu cho cả riêng chung
Cầu An Pháp Phật hưởng cùng nhân gian
Hôm nay Đại Pháp - Cầu An
Trong năm Bính Tuất chứa chan tinh thần.

Tinh thần vì nước vì dân
Vì cả Tòa Pháp tùy thân Bính vàng
Cầu An Đại Pháp Đoàn Tràng
Bệnh gì hiểm họa nhẹ nhàng tan đi
Lần nữa xin Mẹ Thần Y
Thuốc Thần ban phát - bệnh gì cũng tan
Cúi đầu tụng niệm xin van
La vô con niệm Cầu An ngày này.

CT: Quốc Gia Âm - Việt Nam
8h5’ - Ngày 5.1. Bính Tuất

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top