CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG
- CỦA TÂM LINH -
-----***-----
Làm Cách mạng con đường không mỏi
Làm Cách mạng Thần giỏi tặng ban
Đi Cách mạng ta xúm lại bàn
Dù gian khó muôn vàn cản trở.

Bác vẫn về luôn luôn nhắc nhở
Điểm Cách mạng dựng thành cơ sở
Việc hoàn công cơ mở sáng ra
Đường Cách mạng trải rộng vang xa
Lòng bác ái thiết tha kêu gọi.

Bước gian truân - Gạt lùi chấp mọi
Bước quân thù - Chống chọi gian nan
Làm Cách mạng không hề thở than
Phải phân biệt thật gian san - tách.

Người Cách mạng không hề phân cách
Nắm tay nhau đừng nên tách bạch
Khó khăn chi có sách chỉ đường
Gặp nguy hiểm cho lường biết trước.

Thế mới gọi Ông Trời có thước
Nếu ốm đau có dược Mẹ Tiên
Nếu gặp ác có hiền che chở.
Tạo điều kiện việc Trời cơ mở.

Nhân thật nhiều cơ sở thiện nhân
Đó trách nhiệm người Đảng cán cân
Đó trách nhiệm của mỗi người trần
Trời nắm phần - Muôn ai suôn sẻ.

Lý luận Trời vậy ai bắt bẻ
Chưa bắt bẻ đã chẻ từng thanh
Chưa chuẩn bị đã bị quở hành
Thì ý định sao thành mà muốn.

Đường Cách mạng phong trào gió cuốn
Chấp phong ba cuồn cuộn tiến lên
Đường Cách mạng tin tưởng vững bền
Đường Đảng Bác làm nền móng rộng.

Có Trời cao ô che lồng lộng
Ô của Trời vừa rộng vừa cao
Vậy quỉ dữ phá nổi làm sao
Ta nên phải tự hào - Đường lối.

Nay Ta viết gọi chung một mối
Ta kết đoàn thành khối liên minh
Ta cứu dân rải rộng biến Kinh
Ta cứu nhau bằng cả lịch trình
Thơ Ta xuống bằng cả quá trình
Chờ cơ mở Thiên Đình bảo thế
Thiếu hay đủ do Ta - Tiếp tế
Bởi chính Ta tiếp kế - Mẫu Hoàng
Đạo cân nhắc gửi xã Hồng Quang
Gửi nhân cách đàng hoàng quyết liệt
Nếu lánh Ta có ngày hết tiệt
Không tin Ta có ngày cạn kiệt
Ai không tin Ta không cần thiết
Gặp trái oan Ta không cần biết
Luật xuống rồi cứ triết học chơi
Luật xuống rồi luận án của Trời
Bản giao kết thế thời chuyển đổi
Không biết đường chống nổi làm sao
Không tin Trời biến mất tự hào
Nơi học vấn dù cao hay thấp
Nếu không tin sao Trời phù cấp
Không Đất Trời điện chập Âm Dương
Định luật nào dám nối thông thương
Vì duy nhất kỷ cương Ta nắm.

Vì duy nhất nơi Ta định cắm
Ta dành đâu đó nắm bản quyền
Vì sắc phép bí huyền tiềm ẩn
Vậy nhắc đời mê mẩn oai thiu
Thời buổi này gạn lọc tép riu
Trời đầy kế diệu mưu bảo vậy
Ta chọn giờ nắp hầm bật dậy
Cúi xuống quì ba lạy huyền Tiên
Ta hướng dẫn Giao Liên cẩn thận
Vậy giờ này giao thời rất bận
Bút chiến trường xung trận hoàn công
Sóng huyền vi cưỡi gió “Ngộ Không”.

Đó đó - Phép Thần Thông vô lượng
Ai tinh vi - Tâm Linh tưởng tượng
Quân binh Trời lực lượng cao siêu
Chiến sĩ ta võ thuật Triển Chiêu
Quân phản tặc cháy thiêu tro bụi
Cháy cháy rồi - Tàn điêu cháy trụi
Cháy quá nhiều tàn lụi năm nay
Sóng vi lượng báo lại - Đổi thay
Vậy! Ngàn vạn đĩa bay Ta chấp.

Cho Ta hỏi - Bác Hồ - Người học cao hay thấp
Ai chứng nhận bằng cấp nào chưa?
Ai biết Bác trường lớp sớm trưa
Ai thương Bác nắng mưa giá rét!
Bằng cấp nào - Nhất bét - Thấp cao?

Mà nghiêng mình thế giới tự hào
Chẳng ai biết thấp cao bằng cấp
Vậy qui chế - Học cao học thấp
Nhất thiết là - “Bằng cấp mới xong”.

Thì thôi vậy thương vong nhận đón
Ta Ông Trời đầu không mũ nón
Điều khiển đâu một ngón chỉ xong
Nên nỗi đau để lại trong lòng
Ngoảnh mặt đi - Tràn ngập thương vong
Không có Ta - Ta đố chống phòng
Việc gì khó đâu xong hoàn tất
Chỉ có Ta Ông Trời là nhất
Nếu kẻ nào vô thất xong ngay
Biết việc cấp - Mà chẳng chung tay
Biết chuyển đổi - Mà chẳng làm ngay
Vậy thông báo: Ta thay hàng loạt
Lửa hung hung mồ hôi nóng toát
Thời cơ này dứt khoát - Trách ai?
Vì vô lễ - Thiên khai định đoạt
Vì thất lễ - Ngả bài cho biết
Quyền chức ư - Không vì nhất thiết
Bằng cấp ư - Ai biết ở đâu?
Nhìn biển lửa chỉ thấy héo sầu
Hám ham giàu - Chìm sâu lòng đất
Báo gấp giùm mà còn vô thất
Không hẹn ngày đối chất - Khẩn trương
Vậy vi biến trường thương cuộc chiến
Mà chẳng ai ý kiến - Xem sao?
Chỉ đón tay nhận lấy phong bao.

Để nhân thế hụt hao - Vô lý
Không bằng cấp - Ai cho góp ý
Chứng bằng nay đủ lý lập xong
Hoài vẫn mãi nỗi đợi nỗi mong
Lao ra chữa thương vong - Vô ích
Còn nhiều nữa - Khí cầu còn tích
Cơ mở Trời không dịch nghĩa văn
Cấp chính quyền dở giọng can ngăn
Giỏi “viết văn” can ngăn cấm gửi
Trời bảo thế - Nói mà không ngửi
Mùa hè này cho sưởi ấm thêm
Thẻ bằng cấp cứ sống êm đềm
Nằm ngáy ngủ ngày đêm yên trí
Biết đường nào - Cứu dân khi bí
Ai tin Trời Linh ký - Nơi đây
Ai tin cùng nói chuyện Trời mây
Mang ý kiến dựng xây đạo lý
Ai đã tin Trời mây đã ký
Gửi kho tàng vũ khí tối tân
Ai tin Trời thành quả cán cân.

Người cử phân - Thần Dân thảo luận
Người Thần Dân hàng ngày rất bận
Việc đa năng lận đận sát sao
Ai tin rằng học thấp hay cao
Không bằng cấp - Chép sao Thiên Địa
Ai tin Ta - Hay là bảo bịa
Cả trái tròn lục địa khai Âm
Thu đại la - Vàng gắn nơi tâm.

Chữ y chuẩn không lầm chu đáo
Rõ từng dòng bản thảo - Hành tinh
Chữ ép nổi - Có phải Thánh Linh
Nhân hoàn thiện - Hồ Chí Minh - Tư Pháp
Đón chữ Trời lung linh ngọn Tháp
Hỏi Thánh Trời - Kề áp song phương
Viết bao nhiêu - Luận án kỷ cương
Viết bao nhiêu Pháp lý thương trường
Hỏi đo lường - Học cao học thấp
Nhắn tin này tới giùm các cấp
Chuyện thiên niên kỷ thập Ông Trời
Chuyện phỏng vấn - Có hỏi trả lời
Chuyện không chơi - Không mời nhau nữa
Có Ông Trời - Chỗ dựa nương thân
Mà xem ý tần ngần - Quyết định
Đã là Trời - Không bao giờ xu nịnh
Nếu văn Trời niêm tịnh - Là cả thế giới tan hoang
Chữ nắm bắt - Từ xã Hồng Quang
Chữ qui đổi - Thay vàng giá trị
Chữ của Trời - Chính là quyết nghị
Chữ Thiên Trời - Lục vị khai Âm
Chữ ngàn đời nay ép in tâm
Nhờ người lính trực khâm nhiệm vụ
Nhiệm vụ này bao người hưởng thụ
Tích điện năng vũ trụ hành tinh
Người lính Trời - Quân của Chí Minh
Ban Đại Phúc ban vinh nhân loại
Chữ của Trời in tâm hiện đại
Trang sử Trời tồn lưu mãi mãi
Lục khai Âm - Linh hồn Nguyễn Trãi
Trước quân thù không bại - Chiến công
Tổ Tiên ta Đại Pháp Tiên Rồng
Nay gửi cả cánh đồng ý nghĩa
Truyền Linh tâm dày xuyên lục địa
Cả Tháp vàng ý nghĩa lung linh
Cả nhân loài đón nhận phúc vinh
Chuyện cơ mở có bình - Xa rộng
Chuyện thực nay không là trong mộng
Mà chuyện nay thực rộng hành tinh
Linh Hồn nay - Chính Bác Chí Minh
Bác nhà lỗi lạc - Rộng bình - Vang xa
Việt Nam thế giới thiết tha
Kêu gọi chuyển đổi tu nhà chính tâm.

4.2. Bính Tuất

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top