TIÊN PHONG GIỮ DI SẢN ÔNG CHA
-----***-----
Vì nghĩa lớn an dân mà thầm lặng
Cuộc gian nan từng chặng ghi công
Một trận gió man mát rải đồng
Cuộc chiến này vang dội núi sông
Một biển Trời xa rộng mênh mông
Thu như phép Thần Thông tích lại.
Cuộc chiến thắng huy hoàng tồn tại
Một hùng cường vĩ đại vang xa
Một lời nói vang vọng thiết tha
Thu tất lại trường xa nơi chốn.
Bọn phản quốc tội tày đã cốn
Trong vòng tay hỏi trốn được không
Nếu trốn Trời là nhận phép công
Biển cuồn cuộn gió giông hung dữ
Ngài Quan Âm nổi chữ cho hay
Chữ của nhà không mượn chẳng vay
Gọi nhân thiện chung tay cứu quốc.

Ngài Bạch Y độ trì ban thuốc
Có nghĩa là bắt buộc lệnh tuân
Biết bước vào cuộc chiến gian truân
Mồng 10 tháng 2 cũng giữa mùa xuân
Đầu mồng một có hẹn hai tuần
Đời như ý quây quần sum họp.
Hội bàn đào ý Trời đóng góp
Giữa mùa xuân bàn họp chiến công
Ai có hay cơn gió thổi lồng
Đất Tiên Rồng tự nhiên sáng rạng
Cuộc chiến tranh con đường Cách mạng
Trải bao đời tìm Trạng hôm nay
Trải bao đời nếm thử đắng cay
Nay Bút sách cùng Thầy nổi Trạng
Trạng thời này Trạng Trời Cách mạng
Tiếng lẫy lừng sáng rạng non sông
Lưu truyền vang dòng dõi Tổ Tông
Tích thu lại mênh mông bốn cõi.
Thấy rùng mình nếu đời theo dõi
Vẫn đứng phương quả dọi đỉnh Trời
Vẫn hướng về tất cả muôn nơi
Vẫn vất vả thảnh thơi thanh thản
Vẫn đường Thần nét vàng cơ bản
Việc của Trời ai ngăn ai cản
Việc cứu đời di sản Ông Cha
Vẫn lên tiếng thiết tha bác ái.
Trời vẫn dựa Giao Liên nữ gái
Kẻ dân thường quí phái chi đâu?
Đã từng trải nhuộm bể dâu
Mà không phai bạc - Màu nâu Mẹ hiền
Tiên phong giữ chức đồng điền
Cấp loài lương thực mọi miền Đông Tây
Cả Trời Nam Bắc về đây
Nhất Linh chỉ xuống nơi Thầy đức tâm
Nếu là Bồ Tát Quan Âm
Có ai mơ tưởng hay nhầm đúng sai?
Nếu là cõi Phật đầu thai
Huyền vi bốn cõi Thiên khai độ trì
Tam sơn tứ hải - Nhất gì?
Ắt là Bồ Tát Bạch Y độ thiền
Xưa vẫn đắp tượng chùa chiền
Ngày nay minh chứng tâm hiền cõi sang
Huyền vi cõi ở Văn Lang
Thu Linh bốn cõi nay mang cả về.
Nhân gian thay đổi bộn bề
Tam sơn tứ hải - Cõi thề nhất Linh
Có Linh cũng bởi đất sinh
Có hùng hào kiệt bởi Minh Chí Vàng
Huyền vi trao sóng nhẹ nhàng
Nam Thiên nhất động - Nổi hàng chữ Tiên
Nhẹ nhàng tay bút chép biên
Uy linh Tòa Tháp đạo Thiên khai lời.
Bản sao y - Chữ của Trời
Nét vàng còn đậm chính lời Thánh nhân
Phục thù báo oán báo ân
Nay ra cơ mở vì dân nhân loài
Thấy dân đau đớn quặn quài
Thần nhân lược kế phí hoài ai đâu
Cảnh đời thảm họa thuẫn mâu
Điều tra sứ giả trình tâu tấu về
Nhân gian quằn quại bộn bề
Trình Thiên thấu Địa - Xin về sắc cao
Cảnh tình thiên hạ núng nao
Vì quan “trốn cảnh” xúc trao không hiền
Dựa kề trá bóng vòi tiền
Tố giác chữ nổi - Bốn miền thu Linh
Quan tham trốn cảnh nhà binh
Ẩn thân nấp bóng chùa đình nuôi nhau
Ăn chay lẩn khuất đằng sau
Phật tâm soi ngó quặn đau cõi Trời.
Phán truyền sứ giả về đời
Từng vùng truyền đạt từng nơi tâu về
Sứ giả đóng đủ xiếc hề
Luồn lách dân chúng - Đi về ai hay
Sứ giả cõi Phật tâm chay
Cũng khi đói rách ăn mày ăn xin
Người Trời đúng thực - Ai tin
Lang thang là kẻ ăn xin ăn mày
Hành giả Trời Đất đem đày
Đổi đời thay kiếp làm Thầy nhân gian
Cảnh đời ai trọng nợ nan?
Vu qui phú quí sẻ san - Ai làm?
Lộn quỉ sinh kiếp người tham
Tranh nhau vơ xúc Việt Nam - Nước ngoài
Phân ra không đức chỉ tài
Chiến tranh tâm lý - Mãi dài bao niên.
Mấy đời tìm thấy Giao Liên
Đoan trang thu cực phép Tiên trị vì
Ai gọi phần Đất là nhì
Ngày nay Hòn Đất - Nói gì biết không?
Gật lắc - Ai bảo có - không?
Đáy lòng đo đếm sâu nông - Ngắn dài
Hỏi ai - Phải hỏi tổng đài
Quan Âm liêm chính - Phép Ngài hóa thân
Ẩn mình dựa bóng Thần Dân
Phục thù binh khí - Tối tân cơ Trời
Tôn nghiêm phải chấn chỉnh đời
Cõi không vô cực - Ra lời uy nghiêm
Thần Dân chính thực thanh liêm
Võ văn nhận đủ - Song kiêm vẹn toàn.
Nhan đề - Xin giải chữ “Đoàn”
Phân tích bình luận muôn vàn kết giao
Chữ “Đoàn” thay kiếm thay đao
Chữ “Đoàn” nguyên thủ kết giao tương phùng
Chữ “Tràng” cắt nghĩa cuối cùng
Nối nhau vạn đại tương phùng nắm tay
Chữ Âm nổi viết nghĩa thay
Tu gia chính cảnh chùa này tâm cung
Tâm riêng thờ cảnh Phật chung
Nắm tay đoàn kết ta cùng bảo nhau.
Ở đời có trước có sau
Nắm tay đoàn kết cháo rau nếu là?
Cùng trong dòng máu Mẹ Cha
Ai đau mà chẳng xót xa cõi lòng
Trổ bông lúa phải dưỡng đòng
Có sau có trước cho lòng Đất vui
Oan gia nếu gặp họa xui
Nắm tay đoàn kết bùi ngùi sẻ chia.
Giấy trang giữ mác sạch bìa
Giữ lề trong trắng - Chia lìa Mẹ đau
Căn dặn ăn ở trước sau
Cha Trời Mẹ Địa - Khỏi đau cõi lòng
Thương nhau làm thiện có dòng
Trái tim mạch máu thuận lòng mới thông
Có Trời có Đất tin không?
Có tòa xử án - Bao công chính mình
Tâm cao đạo cả là đình
Có Phật ngự chính tâm mình đâu hơn
Cớ sao? Người giúp ta lại chẳng ơn?
Để cho nhân quả giận hờn siết đau
Nhân quả ăn trước trả sau
Lúc ăn thì sướng - Lúc đau thì buồn
Lúc buồn thì thấy trạo chuồn
Không nhìn thấy đánh mà tuôn lệ trào.
Ai ngăn cản được mưa rào
Mà đã tự đắc tự hào quả công
Không luyện sao lội qua sông
Qua sông vượt bể - Công Ông tháng ngày
Lúc khổ - Mai mỉa bị đày
Gian nan vượt khó - Chính Thầy là Ta
Vòng đời như hạt mưa sa
Trạch nào lên đẻ ngọn đa mà chờ
Sáo nhìn sông nước khóc hờ
Cơn đau dạ đẻ trông chờ ngọn đa
Mong ngày mình gặp lại Ta
Phong lưu phú quí trong nhà tôn vinh.
Có nền độc lập - Là do: Bác Hồ - Chí - Minh
Có Ứng - Cắt nghĩa phải Linh
Có Linh có Ứng - Có bình có thơ
Hỏi ai? Trách nhiệm làm ngơ
Hỏi đâu? Nơi chốn ám mờ lương tâm
Lãnh đạo - Dân phải âm thầm
Bầu lên: Trọng trách - Có nhầm hay chăng?
Có Linh tỏa sáng từ Lăng
Có hiền mát dịu là trăng sáng vàng
Tự nhiên - Chữ nổi Đoàn Tràng
Kinh cầu Pháp cứu - Rõ ràng phải thiêng
Đại Pháp không phục vụ riêng
Hiền từ mát dịu - Thiêng liêng mấy lần
Pháp Kinh phục vụ người cần
Ai gặp oan nghiệt nhỡ nhần cứu thương
Văn Pháp luận án kỷ cương
Về đời nhân nghĩa thương trường bảo an
Văn Tháp phân tỏ thật - gian
Là giặc quyết đuổi - Đánh tan hung thù
Khó khăn từng trải mặc dù
Vượt qua gian khổ - Cần cù mới hay
Tâm người gió động chẳng lay
Ăn mặn nói thật - Tâm chay sáng lòng
Chớ ai để quỉ lộn sòng
Tâm không ngay thực - Bụng vòng lại vo
Việc gì chẳng có nguyên do
Bóc bánh bày tỏ - Bụng no đói lòng
Loanh quanh - quéo quéo - lòng vòng
Đó là bị quỉ lộn sòng trá man
* Nếu muốn phân biệt thật gian
Kim chì dí thử - Cõi an không về
Sinh nhân bối cảnh nặng nề
Đầu rơi máu chảy tràn trề đau thương
Rất nhiều thiên hạ tấm gương
Còn nhiều cuộc chiến tai ương cập kề
Trần gian trái phải bộn bề
Chỉ vì những kẻ “hành nghề” đơn sai
Qui luật - Ăn vẫn phải nhai
Sinh ra nhân quả đức tài song song
Điều thiện nhân quả - Ắt mong
Lương tâm trong sạch - Đừng cong dối lừa
Trước khi - Suy nghĩ đừng bừa
Tự mình dối trá - Bửa lừa chính tâm
Việc Trời phải xuống cân Âm
Muốn có công lý - Phải tâm thật thà
Thờ Cha kính Mẹ trong nhà
Tổ Vải Ông Bà - Chi nhánh lọc phân
Thật thà là chính cán cân
Cõi lòng vững cốt giữ thân cân bằng
Nhân tâm chính quả dạy rằng
Làm thiện việc tốt - Công bằng chính ta
Tự mình bình lọc phân ra
Tâm ai cũng nổi thanh tra lọc trần
Đừng ai tham của tần ngần
Thánh Trời hành quở vị Thần mệnh đau
Làm người ăn ở trước sau
Vui chung đoàn kết cùng nhau mới là
Chính ta tự lọc tách tà
Tự bình - tự lọc phân ra thế nào?
Thương nhau trao tiếng ngọt ngào
Tổ Tiên phù độ - Tự hào cháu con
Thượng Đế ngự ở cung son
Bao la cai quản - Trái tròn đại dương
Bộ máy đầu não Trung ương
Máu huyết truyền mạch thông thương - Con người
* Sinh ra biết khóc biết cười
Có nhân có quả có người nối ngôi.
Dạy đời ăn chín uống sôi
Đừng ai văn vở miệng môi phiền lòng
Sinh nhân làm thiện có dòng
Chung sức chung lòng chia sẻ khó khăn
Đời người nhân quả mệnh căn
Đi tìm điều thiện - Dạy răn nghe lời
Cao sang là chính Ông Trời
Có thế có thời nhân quả - Đổi thay.
Đổi thay chính thực ngày nay
Cuối niên hạn gấp sảy xay lọc sàng
Phân nhân thành quả rõ ràng
Kinh Thiên - Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia
Pháp Kinh điều khiển từ xa
Pháp Linh điều vận tại gia tỏ tường.
Phật Trời - Đầu não Trung ương
Tự tâm bắt sóng tự lường họa tai
Có Thần siêu bóng đóng vai
Vô hình không lộng không ngai - Điều hành
Tại gia đem lại điềm lành
Nếu ai y Pháp - Được giành quả công
Kinh Thiên Đại Pháp Thần Thông
Chứng tỏ nơi thiện Tiên Rồng truyền ban
Đoàn Tràng phép lọc thật gian
Ác giả ác báo - Trá man trả bù
* Đường không - đường bộ phục thù
Bắt giam không trại - Bắt tù không bao
Không gươm - không kiếm lao đao
Ắt là văn võ bậc cao vô hình
Nam Thiên xuất bản tường trình
Nhận lấy mà đọc mà bình xuất ra.
* Đừng nhầm xuất giá bỏ nhà
Dập đầu quì lạy cúng tà ngoại bang
Phật nào? Ngồi dưới xà ngang
Không đi không lại - Tiếng vang sao lừng
Hào quang tỏa sáng một vừng
Vô tri vô giác - Liệu chừng không hay
Là Phật sao mãi ngủ say
Loạn dân loạn nước - Không hay biết gì
Người đời chốn cảnh từ bi
Ẩn mình nấn ná biết gì dở hay
Bày trò tụng niệm - ăn chay
Múa mênh bắt quyết - Quỉ thầy chính y
Dân loạn mà đội mũ ni
Khẽ dịch từng bước từ bi giả hành
Áp Phật kề má ngọn ngành
Mà sao chẳng thấy điềm lành về dân.
Là Phật mang cốt chính thân
Gió Trời điều tiết giải phân nhân hòa
* Lương tâm chính thiện là Tòa
Chớ đừng đen trắng nhập nhòa trá chen
Chẳng phải ngồi đấy mà ghen
Nhưng ốc không lắp vừa ren là thừa
Ai ơi tà lấn lọc lừa
Không biết phân biệt - Ngăn ngừa không nghe
Đừng bày chia cánh chia phe
Mà Trời chân thật quở đè cho đau
Thời gian ngắn hạn mau mau
Thi hành lệnh xuống là đau sập tòa.
Đạo Trời sứ giả phát loa
Âm Dương nổi chữ là quà trao duyên
Lắng nghe tâm Phật thật khuyên
Lời thơ kiếm bạc - Tuyên truyền thời nay
Có Trời có Đất có vần xoay
Vần xoay ắt gọi Trái Đất quay
Quỹ đạo vòng quay phải tới ngày
Tới ngày đỉnh điểm phải đổi thay
Trả nợ cho đời mượn mượn vay
Ắt là nhân quả có nghiệt cay.
Vậy ai quyết chí hãy chung tay
Có kế diệu mưu đủ sách Thầy
Nghiên bút nổi thơ có tỏ bày
Hoàn cầu cơ vận sẽ đổi thay
Báo trước nhân gian cứu cấp ngay
Độc nào giải ấy có cầu may.

0h5’ - 11.2. Bính Tuất.

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top