ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ
- VẬN NƯỚC -
------***------
Nếu chữ Trời cộng sản - Hỏi ai cản ai ngăn
Trước nguy cơ khó khăn - Đừng ai ngăn việc nghĩa
Trước trái tròn lục địa - Nếu bảo bịa tan tành
Nếu các cấp các ngành - Liệu có đành tay bó
Bính Tuất vàng năm chó - Trước ngọn gió không lay
Trước vận Trời đổi thay - Cần làm ngay điều biết.
Cấp cứu là khẩn thiết - Ai nhiệt liệt tán thành
Hỡi các cấp đầu ngành - Chớ bẻ vành mà gẫy
Nếu gầm Trời là bẫy - Nếu vung Trời nắp đậy
Hỏi ai cậy mình to? - Nếu lửa cháy nằm co
Đó hẹn hò - Ý nghĩa.
Chuyện trái tròn lục địa - Vẫn lia lịa báo về
Vẫn tiến hành chủ đề - Vẫn chuẩn phê luận án
Áp phích Trời đã dán - Mọi phương án không thay
Việc cấp phải làm ngay - Cuộc sảy xay tâm lý
Chữ xuống dàn đủ ý - Trời lập lý đàng hoàng
Ý nghĩa của kho vàng - Một Đại Pháp tiềm tàng
Vẫn xếp hàng lên tiếng.
Biết trước là vốn liếng - Đòn từng miếng liên hồi
Bao ví dụ có rồi - Gọi ồi ồi thất vọng
Hỏi cấp nào tôn trọng - Rát cổ họng Đất Trời
Trước thư tín ra mời - Nay chỉ thời thông báo
Nay chỉ còn cảnh cáo - Không chu đáo mặc đời
Việc thay đổi cơ Trời - Biết không thời thực hiện.
Đứng trước ngàn sự kiện - Lập hùng biện đàng hoàng
Chính nơi xã Hồng Quang - Không sẵn sàng đón nhận
Giờ điềm Trời cơ vận - Còn ân hận còn nhiều:
Còn chóng mặt liêu xiêu - Còn tàn điêu trước gió
Chữ nổi nhiều đâu có? - Trước nỗi khó ai lo?
Hỏi nguyên do đương chức - Nguyên cớ nào bắt cức?
Hỏi đúng mức ngăn ngừa - Suy nghĩ đúng hay bừa
Ai cùi dừa quen thói.
Hàng vạn ngàn câu hỏi - Sách mệt mỏi vẫn nằm
Đúng thiện chẳng hỏi thăm -
Vẫn tháng năm nguyên vẹn
Nhiều cấp trần ước hẹn - Chẳng trọn vẹn hứa lời
Trước uy tín của Trời - Không ra lời biến mất.
Vậy bộn bề chồng chất - Vẫn cao ngất ai hay
Xin hỏi ai ngủ say? - Để nghiệt cay quá lớn
Sức chịu đựng đủ mớn - Vì nghĩa lớn ra thay
Vì cố tình ra tay - Việc làm ngay cần thiết
Phải mượn nhờ Bút viết - Từng chi tiết rõ ràng
Xuống Đại Pháp Đoàn Tràng -
“Đơn phát hiện kho vàng”
Nhận rõ ràng không đến!
Nếu đò đầy không bến - Hỏi nơi đến ở đâu?
Trước biển cả sông sâu - Một thuẫn mâu quá lớn
Lè lưỡi Trời phát ớn - Nỗi đau đớn chung riêng
Một gốc Phật mất thiêng - Vì lo riêng cái túi
Hỏi rỗng trong vỏ núi - Như cái túi đựng tiền
Mùa chảy hội chùa chiền - Nơi Phật hiền nổi chữ
Phải viết chữ Quốc Ngữ - Phải giữ mác lề ta
Động nhất đệ Nam ta - Vẫn thiết tha lên tiếng
Đường Âm là đáy giếng - Phát lên tiếng thở than
Một luật pháp trị an - Còn thật gian lẫn lộn
* Chồng chất đầy bề bộn - Vẫn lộn xộn tôn nghiêm
Chữ nổi thì bị niêm - Quan thanh liêm biến mất.
Thấy hàng loạt vô thất - Sống chồng chất lấn đè
Thò sự thật là đe - Nghe, không nghe ai biết?
Ai không tranh cũng thiệt - Ai không nhanh hết tiệt
Không có tiền là thiệt - Ai thấy Tiên mà biết?
Mượn bút viết nổi Thần - Vì việc quá cấp cần
Không ngại ngần trước khó! - Nhận từ không mà có
Đón chữ từ nơi gió - Hỏi phép có lạ không?
Hỏi có phải huyền công - Phép Thần Thông vô lượng.
Nếu đời người mường tượng - Một lực lượng khai Âm
Nhập Thánh thiện Tòa tâm - Nơi thôn Lâm Bài Hạ
Hỏi chuyện lạ chưa từng?
Nếu nghe thấy rửng rưng - Tự tay bưng bịt miệng.
Chữ vẫn bay vẫn liệng - Mà cái miệng kín nhời
Vậy phân tích với đời - Ai đương thời trách nhiệm
Nếu chí công cần kiệm - Ai quan niệm ít tiền?
Nơi “Bát cảnh Thiên Tiên” - Nơi tự nhiên hiếm có
Mà ta lại dùng nó - Gỡ bí khó đổi tiền
Vậy lấy tiền hết Tiên - Cảnh tự nhiên biến mất
Còn bao sự chồng chất - Động đệ nhất Nam Thiên
Mất qui luật tự nhiên - Cảnh Tiên hiền đau đớn
Lắc đầu nhìn càng ớn - Nỗi đau đớn đầy vơi
Đi vãng cảnh ngự chơi - Nổi chữ Trời cho biết.
Gửi rõ ràng chi tiết - Mượn bút viết mỏi tay
Nhờ trần giới nói thay - Lời tỏ bày cay đắng
Cõi Tiên hiền lo lắng - Xóa mất trắng Linh thiêng
Vì quá nhiều cái riêng - Ngài thiêng liêng biến mất.
Nỗi đau Ngài đệ nhất - Trách vô thất bái sùng
Mẫu Hoàng Cung nổi giận - Nên cảnh đời lận đận
Vì Ngài giận kẻ tham - Dựng tượng Phật giả danh
Động A Nam thiêng hết.
Nếu Phật mà bị chết - Thì dân hết dựa nương
“Phật” chết ai chẳng thương - Luận kỷ cương Trời Đất
Cờ Cách mạng là nhất - Hướng cao trào Ta phất
Hồn Linh Trời đệ nhất - Nổi gió phất tung bay
Báo Hồn Nước về thay - Gọi chung tay nghĩa lớn.
Xóa nổi chìm đau đớn - Đò đầy mớn cập bờ
Đúng nghĩa ta tôn thờ - Nổi rừng thơ Cách mạng
Việt Nam hồi tái Trạng - Hồn Cách mạng chính tâm
Phân biệt kỹ kẻo nhầm - Chớ có lầm - Bình mở.
Khuyên đừng ai cản trở - Thiên cơ mở đạo Trời
Có hỏi có trả lời - Vận nghiêng Trời dốc xuống
Bình tĩnh đừng luống cuống - Mọi tình huống đàng hoàng
Con người chính là vàng - Thực rõ ràng ai cãi
Vậy: “Người là vàng của là ngãi”
Còn ai cãi nữa không?
Đừng hèn mạt cạn nông - Mà phép công trừng trị.
Xuống đường lối chỉ thị - Có đề nghị đàng hoàng
Có phát hiện kho vàng - Còn rõ ràng bằng chứng
Dấu còn in ép cứng - Mang đối chứng gấp ngay
Kẻo tình thế đổi thay - Nuốt đắng cay ân hận
Vì nỗi buồn vô tận - Sự cảm nhận rõ ràng
Một sự sống đàng hoàng - Một kho vàng vô tận
Vẫn ngày đêm kề cận - Ngài chuyển vận thiêng liêng
Ngài không phục vụ riêng - Nên vàng thiêng bởi thế.
Hết lại về tiếp tế - Kề cận kế Đế Vương
Luận án - Và kỷ cương - Vẫn thông thương chuyển vận
Về nơi người tiếp nhận - Việc khá bận ngày đêm
Mà vẫn ấm vẫn êm - Dù ngày đêm tiếp nhận
Biết cũng là lận đận - Dặn cẩn thận đàng hoàng
Vì việc không mơ màng - Có Đoàn Tràng rõ nét
Việc Thiên khai có xét - Cầm khóa két trong tay
Vận cơ Trời đổi thay - Là chính nay đệ nhất.
Quyền Trời - Quyền Ông tất - Ngài đệ nhất Hoàng Thiên
Có nhắn giùm Giao Liên - Gọi điềm duyên cung mở
Báo tất nơi cơ sở - Vận cơ mở điềm Trời
Mà chẳng ai ra lời - Vận cơ Trời bảo thế.
Ngài Hoàng Thiên Thượng Đế - Dùng mưu kế tiếp tay
Gửi trần nhắn hộ thay - Việc cần ngay quá lắm
Đừng để Trời lửa tắm - Que định cắm nơi nao
Dù khoa học có cao - Vẫn hụt hao số lớn
Hoàng Đế ngồi đau đớn - Vì nghĩa lớn hỏi ai?
Hỏa hoạn xuống thiên tai - Đời sao tài mà chống
Sinh nhân tồn sự sống - Ai tài chống thiên nhiên
Tại mình để mất Tiên - Luật tự nhiên không tạo.
Hỏi ai người lãnh đạo? Ai mạnh bạo trả lời
Đừng coi nhẹ đùa chơi - Mà Ông Trời hành quở
Đừng ai cùn văn vở - Cấp cơ sở thấp cao
Nếu bị Trời khoán khao - Đều hụt hao thiệt hết
Ông Trời hành là hết - Với cái chết giản đơn
Hỏi - Chọn đằng nào hơn? Nổi từng cơn phong bão.
Tin này - Ai động não - Hỏi lãnh đạo thấp cao?
Vì thiên tai hụt hao - Hỏi tránh sao cho lại
Với Trời không bao giờ bại - Vậy đừng ngại bạn nghe
Muốn được sự chở che - Thì hãy nghe khuyến cáo
Cột lửa Trời mà tháo - Cháy cả áo lẫn người
Lúc ấy khóc hay cười - Hỏi muôn người còn biết.
Giờ thì còn mải miết - Mặc ráo riết thông tin
Là Trời mà phải xin - Nơi giữ gìn đáng trách
Lúc cần có người mách - Trao cả sách lẫn người
Nếu ai chẳng thích cười - Thì là người vô dụng
Ai trách Ta: Cứ đụng - Đừng lợi dụng làm ngơ
Nay điềm gở ứng thơ - Mà hững hờ tan mộng
Trời Thiên Đình mà động - Lo cả rộng cả dài
Bị phạm húy đến Ngài - Nổi thiên tai hành quở.
Trách ai? Đời văn vở - Cơm lẫn phở bốc mùi
Đại nghĩa để úi sùi - Bốc oai mùi thiu thối
Ban ngày nhìn như tối - Mùi ôi thối bốc lên
Ô uế cả bề trên - Độ vững bền choáng váng
Bao khẩu hiệu hoành tráng - Thay cự kháng trước Trời
Sắc Không nay trả lời - Tất muôn nơi lưu ý
Sách lược - Dùng khi bí - Biết lập lý thông minh
Chất xám của hành tinh - Một hành trình văn hóa
Giờ cũng là muộn quá - Sự lượng xá cơ may
Công lệnh xuống đổi thay - Việc làm ngay để đấy.
Bính Tuất lò máy sấy - Nóng ổ chấy bò ra
Xuống từng đợt từng pha - Có thanh tra báo lại
Biết rồi mà sao dại - Đừng đổ tại thiên nhiên
Trời gửi cả Nguyễn Điền - Nhờ Giao Liên nói hộ
Mà vừa đe vừa rộ - Người mách hộ oan gia
Thì phép Trời đâu tha - Tội gấp ba gấp bốn.
Vòng tay Trời sao trốn - Tội tày cốn sao tha
Phải trị hết quỉ ma - Để dân ta thoát khỏi
* Đặt rất nhiều câu hỏi - Điền không giỏi mà Trời
Chỉ mượn Bút mượn lời - Nói hộ Trời lời cấp
Nhắn cấp cao cấp thấp - Rằng chuyện gấp cần ngay
Không chung tay còn đe dọa - Muốn vậy thì nếm họa
Đừng ăn vạ kêu Trời!
Trời giận chẳng trả lời - Là kiếp đời chịu thiệt.
Cũng có nơi hết tiệt - Trời hủy diệt thương vong
Ai ra chắn bình phong? Ai có dòng gia phả?
Phải phân biệt thật giả - Thiêng mồ mả nhà mình
Phải nên ngẫm kỹ bình - Bản tường trình thế kỷ
Xuống văn Ngài thủ thỉ - Xếp sắp chỉ hướng đi
Mà không chịu tâm y - Thì quân khi nếm vậy.
- Linh hồn thiêng sống dậy - Dập ba lạy cứu hồi
Có nhân tách nhánh chồi - Mọc xanh đồi thế kỷ
Vẫn miệt mài tỉ mỉ - Vẫn thủ thỉ bảo ban
Vẫn bảo vệ bảo an - Vẫn sẻ san giàu - khó
Bính Tuất năm con chó - Báo trước khó nhiều bề
Mà vẫn cứ lề mề - Tâm chẳng hề thúc giục
Vì luật pháp thủ tục - Qua khâu mục nhiều phần
Nên cái cần xếp lại - Hỏi đó khôn hay dại
Giờ thì đổ tại ai?
Việc Trời đã định khai - Đành ra vai diễn vậy.
Chớ nói càn làm bậy - Đừng thể cậy quyền cao
Nếu để dân hụt hao - Thì Trời sao tha thứ
Luật án theo căn cứ - Mồm ngắc ngứ nói chi
Luật pháp chiểu lệnh y - Sẽ thực thi y án
Thôi hết đường oán thán.
Sự chồn chán Trời hành - Hết thiêng lấy đâu lành
Bị ngả cành đốc rễ.
Vậy! Sự tôn nghiêm giữ lễ - Để bê trễ mất thiêng
Nếu ai cũng vì riêng - Thì đâu thiêng hồn nước
Hơn người là biết trước - Vì Hồn nước thiêng liêng
Lẽ sống thực phân miêng - Sống vì riêng phải xóa
Phép Ngài về hiện hóa - Cài then khóa chốt lời
Văn cùng chữ nổi Trời - Đừng nghĩ chơi vớ vẩn
Đừng vì chung mà lẩn - Đừng sống bẩn không ưa
Luật giờ này hiểu chưa? - Gọi không thưa đành vậy.
Hồn thiêng mà sống dậy - Huyền ba lạy phép công
Quyền thu Bắc dẹp Đông - Ví Ngộ Không Triển Vệ
Hết thời văn trình đệ - Thì mặc kệ chức quyền
Phép trong tay bí huyền - Thỏa lời tuyên phá sản
Gió phong Trời ai cản - Thật đơn giản giây giờ
Chỉ tích tắc tình cờ - Lập ban thờ vô chủ
Thôi thế là đi ngủ - Nằm địa phủ ngục sâu
Sự chờ đợi quá lâu - Đành thuẫn mâu giải quyết
Bốc phét là lý thuyết - Ra nghị quyết không làm
Trí tuệ không hội đàm - Thâm hay tham là thế
Văn Trời đâu phải ế - Cứu tắc bế mà thôi
Nếu quyền chức nước đôi - Giật đổ ngôi đơn giản.
Một trận gió thanh thản - Ai ngăn cản được Trời
Vì thay thế đổi thời - Mới xuống lời chỉ bảo
Lọc hết loại gian giảo - Dùng rổ sảo đậy che
Thời buổi - Cháo lẫn chè - Còn cậy bè cậy phái
Phải còn lẫn lộn trái - Trời xuống lái tách phân
Phân rõ từng thành phần - Dùng cán Thần nổi cốt
Phép hóa thân ẩn lốt - Lọc hồn cốt ẩn trong
Phải gạn thế mới xong - Gọi cân đong thế kỷ.
Tròn sáu giờ cho nghỉ - Rõ tỉ mỉ chùa Hương
Luận án và kỷ cương - Vẫn tiếp lương hoàn thiện
Muốn song phương toàn diện - Mọi sự kiện đổi thay
Thời gian gấp cần ngay - Cho ngủ ngày chút ít.
Ai say sưa tít mít - Gặp mù tịt mây mờ
Sự Thiên định bất ngờ - Vẫn định giờ chiến thắng
Thiên văn trưa chiều nắng - Chuẩn phần thắng trong tay
Vạn ngàn sự đổi thay - Phải nghiệt cay chắc chắn
Ai than thở dài ngắn - Hồng xanh cắn chát lè
Tiền của lắm phưỡn phè - Đến mùa hè biết nóng
Ngoài dựa Trời trông ngóng - Còn ô bóng nào hơn
Nơi cao nhất phải ơn - Để giận hờn thiệt mạng.
Biết trước chỉ có Trạng - Vất vả đường Cách mạng
Mở sáng rạng núi sông
Quyền Trời tức quyền Ông - Ngang Ngộ Không cưỡi gió
Chứng minh không thành có - Chỉ đón gió mà thành
Vậy chiến thắng ắt giành - Đừng chấp tranh không ổn
Biết điều không mất vốn - Tội tày cốn ai tha
Chuyện rất gần không xa - Cả bao la thu lại
Không bỏ vốn mà lãi - Đáng sợ hãi ngang Trời
Buôn không vốn vẫn lời - Chỉ Ông Trời mới có.
Nếu chữ Trời xếp xó - Đời không ngó mở ra
Là vỏ trái - Chạm va - Nếu nổ ra ai sống?
Phải kết tội là chống - Sẽ chồng đống có nơi
6 giờ 15 phút nói chuyện Trời - Hãy truyền lời xa rộng
Hoàng Đế Nam nhất động - Nhân chia cộng và trừ
Ta nhắn lại qua thư - Đừng chần chừ vì gấp
Báo động đến hỏa cấp - Điềm san lấp cập kề
Đừng chậm chạp lề mề - Là ký phê - Xóa sổ.
Chuyện từ kim về cổ - Ai có sổ ra so
Ai ngủ ngáy o o - Ai đi dò Âm nổi - Ai sắp về trao đổi
Tin nóng hổi khắp Trời - Có hỏi có trả lời
Chuyện không chơi đùa nữa - Xảy thường tình cơm bữa
Cháy cả Trời sao chữa - Chuyện còn nữa còn dài
Chuyện phát từ tổng đài - Do phép Ngài tiếp điện
Có Giao Liên phát hiện - Mọi sự kiện Đất Trời
Ai cần chỉ tận nơi - Chứ nay không mời nữa
Vì Trời là chỗ dựa - Không nương tựa thì thôi
Thích sùng sục tôi vôi - Tăng hơn sôi nghìn độ.
Biết thì nay bảo hộ - Đừng ai rộ mà phiền
Biết duy nhất chỉ Điền - Thu mọi miền Linh ứng
Ai cần ra đối chứng - Xem họng cứng còn đe
Trời cao có quyền đè - Tự hai xe lao một
Chớ khuyên ai dại dột - Rộ đe Trời là dốt
Gắng mà làm việc tốt - Để hồn cốt độ thương
Đừng cậy thẻ nhiễu nhương - Ghìm kỷ cương dân chết.

Nếu Trời mà khao thết - Là chữ hết bình thường
Cho biết trước chẳng lường - Thì chiến trường họa xảy
Thích đầu rơi máu chảy - Cho cả thảy nhân loài
Chuyện nước trong nước ngoài - Không phí hoài đâu hết
Chỉ trách đời mê mết - Coi cái chết bình thường
Vì không lường đáng tiếc
Trời chỉ đưa mắt liếc - Là hề xiếc diễn chơi
Tìm hang ổ chuột dơi - Đập tả tơi cho biết
Giờ đến thời luật siết - Không nhất thiết đợi chờ -

Không để quỉ ám mờ - Mà lập lờ hôi cạn
Nay đến ngày lọc gạn - Lọc hòn sạn khỏi cơm
Lưới ao sâu - rãnh nơm - Phường tá ơm sa thải
Nâng cấp mồ Ông Vải - Xung hạn giải tại nhà
Cùng nhau sống thật thà - Xứng là cha quỉ quái.
Lạy cúi quì ba vái - Lật từ trái phải về
Giải oan thác nặng nề - Giải độc thề lũ quỉ
Ta đại diện cấp ủy - Hồn phong thủy Đại Thần
Về cứu khổ cứu bần - Bảo hộ dân khi cấp
Gạn hết loại tranh chấp - Gạn từ cao đến thấp
Loại ẩn nấp ở hang - Hun chạy phang đập hết
Bài cuối cùng tổng kết - Bằng khao thết hết niên
Rút: trình độ - ví tiền - Là tất nhiên cạn kiệt
Cây Bút Trời mài miệt - Xin nhiệt liệt cám ơn
Không tính toán thiệt hơn - Trời cám ơn vô tận.
Chờ không giờ mạch giận - Phép trao nhận mật công
Thu Tây chuyển về Đông - Hồn Tổ Tông trách nhiệm
Bao sắc từ ẩn nhiễm - Nhận trách nhiệm nặng nề
Trước khó khăn không hề - Vẫn nguyện thề chung sức
Vận quân Âm nô nức - Vùng áp bức cao trào
Kêu gọi tất đồng bào - Triển khai vào chiến dịch
Trong tháng hai xếp lịch - Ai xê dịch được Trời
Ai tạo hóa thế thời - Đo đầy vơi nhân quả
Nổi sơ đồ gia phả - Truyền sứ giả cấp nhanh
Không cản trở mong manh - Có phòng canh chu đáo.
Lùng bắt kẻ lếu láo - Chặt cái gáo xách về
Máu tràn ngập tràn trề - Đừng lề mề chậm trễ
Tôn gia nghiêm giữ lễ - Có Sắc Không bảo vệ
Như thường lệ rõ ràng - Lệnh canh gác kho vàng
Lệnh sẵn sàng cứu nước - Hãy lắng nghe từng bước
Có ngả thước có đo - Có phốt pho kề cận
Đúng không giờ mạch giận - Cuộc xung trận bắt đầu
Siết lệnh hầu sắc tỏa - Nhiệt nóng thường gọi hỏa.
Nhận kết quả trong tay - Ghìm thật chặt cấm lay
Mưa lay phay chuẩn bị - Còn bảy phút đề nghị
Sự chuẩn bị sẵn sàng - Thắp lên một tuần nhang
Rồi lại sang viết tiếp
Đúng không giờ lịch thiệp - Một thông điệp bàng hoàng
Lệnh bật nắp kho vàng - Đã sẵn sàng - chính xác
Nhập ứng khẩu đối tác - Độ chính xác uy linh
Một chất xám hành tinh - Nhập hành trình xuống nốt

Đúng không giờ điểm chốt - Sắc hạ cốt độ bền
Vững móng địa rộng nền - Gọi tận tên càng rõ
Điền chỉ là thằng mõ - Triển Vệ võ thuật cao
Không giờ đã bàn giao - Nén nhận trao sắc yểm.

0h5’ - 9.2. Bính Tuất

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top