THƯ BẢO TÍN QUỐC GIA
------***------
Trời xuống mưa bay - Đàn chay vẫn lập
Quân binh dồn dập - Tấp nập khẩn trương
Ba cõi thông thương - Chiến trường xảy họa
Sổ cầm y bạ - Chuyện lạ xuống Trời
Cung cấp về đời - Bao lời cấp cứu
Tuy không kéo níu - Chữ cứu uy linh
Mở kho sử bình - Tường trình luận án
Áp phích đã dán - Phương án dựng xong
Không lệch chẳng cong - Nội trong Bính Tuất.
Linh xuống nhập xuất - Bính Tuất khai trương
Luận án - kỷ cương - Trường thương binh khí
Hoàn thiện nhất trí - Khi bí mở ra
Thư tín Quốc Gia - Quốc Pháp gần xa
Thanh tra nổi rõ - Chuẩn bị cuộc đọ - Vặn vọ không còn
Vì cứu nước non - Phải tròn nghĩa vụ.
Kết viên đoàn tụ - Các cụ lão thành
Cao tuổi đầu ngành - Sẽ giành thắng lợi
Vì lâu không đợi - Thấy lợi thì làm
Chữ hám khác ham - Có tham nghĩa trọng
Có Linh bái vọng - Vẫn trọng tôn vinh
Người Đảng quang vinh - Hồ Chí Minh vĩ đại
Chỉ thắng không bại - Chẳng hại chi ai
Xếp sắp đủ vai - Do Ngài ấn định
Chẳng ai xu nịnh - Niêm tịnh mở tung
Vì nghĩa vụ chung - Ta cùng hướng tới
Chuyện lạ việc mới - Ai tới ai lui
Có điện dùi cui - Không xui không ép.
Vẫn ngồi ghi chép - Giữ phép tôn nghiêm
Giờ không phải niêm - Mà nghiêm hoàn chỉnh
Ông huyện bà tỉnh - Lỉnh kỉnh mò về
Đường lối nghiệp nghề - Nét phê phải chuẩn
Nếu còn luẩn quẩn - Hội chẩn nhắc cân
Hết thời lần khân - Chật sân đông đúc
Họ nhà chữ phúc - Xin chúc chào mừng
Niềm vui chưa từng - Chưa dừng chiến thắng.
Ngày mai có nắng - Lo lắng chi đâu
Biển rộng sông sâu - Mò đâu cũng biết
Bút Thần mải miết - Mài miệt quì bò
Lúc đói khi no - Hẹn hò nay trả
Nước cờ Trời ngả - Gia phả Đế Vương
Bốn hướng mười phương - Kỷ cương hội tụ.
Bút Thần công cụ - Cột trụ trong tâm
Công việc nhận Âm - Vàng tâm xếp núi
Suốt ngày tóc búi - Có cúi có quì
Độc dược có trùy - Có qui có đổi
Giật mình Sao Chổi - Vận đổi rẽ ngang
Mở hỏa nóng rang - Lật trang nghiên cứu
Vớt vát bấu bứu - Dắt díu nhau về
Vội - Hết lề mề - Tràn trề cấp cấp.
Câu chuyện kỷ thập - Thờ lập hướng Đông
Hướng thiện Tổ Tông - Luật Rồng phép nước
Chữ Trời xuống trước - Việc nước lo toan
Giải nghiệp giải oan - Truyền loan xa rộng
Thiên Đình Trời động - Óc lộng inh tai
Tướng nữ đầu thai - Thiên khai báo trước.
Có Trạng có rước - Báo trước điềm Trời
Thiên định ra lời - Không mời khiếu nại
Mọi việc không ngại - Sao lại được Trời
Vất vả như chơi - Hắt hơi ra lửa
Sớm muộn soạn sửa - Mở cửa then Trời
Nghe nuốt từng lời - Ông Trời ấn định
Sắc thẻ Âm lĩnh - Bình tĩnh cũng xong
Canh cánh chờ mong - Nơi lòng thanh thản
Trong tay tài sản - Cơ bản hoàn thành
Chiến thắng phải giành - Điềm lành thắng lợi
Vẫn mong vẫn đợi - Có lợi vẫn làm
Không hám vẫn ham - Đồng cam chung gánh.
Còn ai né tránh - Họa tránh khỏi sao
Đánh giá thấp cao - Bồ cào vơ vít
Vơ rồi tít mít - Chát chít hở hàn
Thạch Sanh cung đàn - Giãn hàn tùy chốn
Một lần không tốn - Thì bốn lần sau
Tu gấp bảo nhau - Kẻo đau hơn hoạn
Nghiệp căn cung đoạn - Nổi loạn cõi trần
Biết hối nhỡ nhần - Xin Thần giải hộ.
Liên hoan rầm rộ - Ủng hộ toàn dân
Ai nấy trọng trân - Toàn dân toàn Đảng
Nơi Trường Pháp giảng - Có Đảng trong lòng
Có dòng lưu sử - Trời bầu Bác cử
Thật thử không còn - Thu cả trái tròn
Thu cả nước non - Sắc son trung hiếu
Tướng công mệnh chiếu - Thăm phiếu hết thời
Chỉ đạo do Trời - Qui đời một mối
Hỏi ai từ chối - Còn ai chống đối
Bỏ cối không trật - Trốn chạy thành tật
Sự thật chấp hành - Bàn ngả phôi phanh
Ai ganh chả được - Vì ganh đâu có dược
Cá cược cũng xong - Ấn định thương vong
Đóng khong que cắm - Thiên Đình đã ngắm
Địa cắm khai phong - Việc gì cũng xong
Trong vòng pháp luật - Mời Ngài võ thuật
Ngả quật đối phương - Khép án không thương
Từ Trung ương trở xuống - Bồi dưỡng ăn uống
Cho luống vồng to - Thời buổi ăn no
Ăn cho quỉ rút - Đánh cho ác cút
Lực sút vì âm - Khuyên chớ nghĩ lầm
Đường ngầm nối điện - Nối bao sự kiện
Lập biện hùng hồn - Đáp án bảo tồn
Linh Hồn kết tụ - Vũ khí công cụ
Nghĩa vụ mỗi người - Hương sen Tháp Mười
Tên Người mãi mãi - Điều thiện tồn tại
Còn lại qui chung - Đất nước anh hùng
Hoàng Cung bảo lãnh - Trời là sức mạnh
Tròn vạnh địa cầu - Nơi phép đạo màu
Rồng chầu phú quí - Sách dùng khi bí
Như ví có tiền - Sách lược kèm Tiên
Tất nhiên chuyển đổi - Nhiều tin nóng hổi
Có đổi có trao - Có chào hân hạnh.
Thời tiết hơi lạnh - Sức mạnh tinh thần - Việc mở là cần
Cứu bần nghĩa vụ - Văn chương công cụ
Cột trụ vững vàng - Êm ái nhẹ nhàng
Sẵn sàng tuyên chiến - Chắc chắn tai biến
Cống hiến không thừa - Nếu cản ngăn ngừa
Là chưa chính đáng - Việc Trời mở sáng
Hoành tráng oai phong - Bước tiến thong dong
Thuận dòng gia phả - Có thu có thả
Có ngả nước cờ - Có lực quân cơ
Rừng thơ vũ khí - Thay tiền nằm ví
Khi bí sẵn chờ - Nghĩa lớn tôn thờ
Định giờ ra mắt - Nhớ - Bảo vệ nghiêm ngặt
Đối mặt bất ngờ - Định trước nước cờ
Chờ giờ cơ mở - Nhẹ nhàng Đất thở
Cơ mở vận Trời - Thấu lý đạt lời
Lệnh Trời phải biết - Uy nghiêm nhất thiết
Luật siết oái oăm - Hai giờ đi nằm
Ngày rằm chảy hội - Hướng về nguồn cội
Hà Nội thủ đô - Đường xá ô tô
Cụ Hồ đón rước - Định luật xuống trước
Việc nước báo giùm - Quây quần họp sum
Báo giùm thiên hạ - Hương bay hữu xạ
Chuyện lạ truyền xa - Rộng khắp sa bà
Trong nhà sắp xếp - Gia phong nề nếp
Sắp xếp gọn gàng - Ngồi xếp thành hàng
Nhẹ nhàng hồi hộp - Linh kiện bọc xốp
Từng tốp chụp quay - Vẫn đàn lập chay
Đổi thay phép lạ - Hồng Quang Bài Hạ
Chuyện lạ Việt Nam - Có Hội Long Tam
Việt Nam chỉ đạo - Bước ra mạnh bạo
Lãnh đạo toàn phần - Việc gì cấp cần
Có Thần báo trước - Cứu dân cứu nước
Cần trước dựng xây - Có sách có Thầy
Mưu bày kế đặt - Sách phải quản chặt
Đối mặt giữ gìn - Trao đổi không xin -
Giữ gìn sức khỏe.

2h15’ - 9.2. Bính Thân - HTL

Ghi chú: Lời tái bút hay mở đầu của biến Cầu An đều có giá trị - Lục vị Thiên khai. Để mở ra Pháp tài - của Phép Ngài thế kỷ. Gỡ oan tỉ mỉ - được chỉ được ban. Được bàn đường lối - để qui chung về một mối. Sau tối hậu thư - nên khuyên ai đừng chần chừ là thiệt. Mà bị hủy diệt thác oan. Mà hãy ngoan tuân thủ theo thư pháp ý tưởng của điềm Trời. Sóng viết gọi theo lời - truyền đạt tín hiệu của bề trên thượng cấp, xuống đời. Hạ sơn gọi vội nhân gian ta phải - và phải gấp nhanh! Để được toại nguyện - Như ý Tất Thành. Mà giành đại thắng. Vậy thì quyền Trời làm mưa nắng. Cướp trắng - công không. Tất cả phải là quyền Ông. Nên mới gửi Pháp xuống kêu gọi: - Phải nhất thiết phục hưng. Và tôn vinh Pháp lý Chính đạo - Chính đường - Chính giác - Tu Gia. Đó là Pháp lệnh chuyển xuống. Mà nhà nhà phải cần có - Nay Ngài gửi lời qua gió. Nhận từ không mà có. Vậy khác hoàn toàn với khoa học. Phải từ có mới thành - Hãy đưa báo tín hiệu đến các cấp đầu ngành. Gọi là tin cập nhật. Đó hoàn toàn là sự thật ngày nay. Ăn mặn tâm chay là Thầy Thượng Đế - tay không cứu thế. Tiếp tế đàng hoàng. Là chính kho vàng - của Đại Pháp Linh quang. Đã nổi phải vang. Đã vàng phải sáng. Chính là hoành tráng. Xứng đáng Nam Thiên gửi tới Nguyễn Điền. Kế ngôi hiền thế kỷ.

Bác mong!
Mỗi người chúng ta hãy gắng lên một tí
Thì sẽ nhanh hoàn thiện
Mỗi gia đình hãy trách nhiệm
Đất nước sẽ trở nên toàn diện.

Hoàng Thiên Long
Giao Liên sao y bản chính
Văn phòng thường trực điện Quốc Gia Âm
Thiên giáng bằng không dây 06
(5.1.2006 - Bính Tuất)

Nữ Thần Giao Liên
Trạng Thiên gửi lời
Nguyễn Thị Điền
Bài Lâm Hạ - Hồng Quang
Ứng Hòa - Hà Tây (Hà Nội mới).

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top