HƯỚNG VỀ 27-7
------***------
Vâng 61 năm - Vẫn thăm viếng mộ
Hồn thiêng phả độ - Ủng hộ nhân dân
Dân gắn hồn Thần - Người trần ai thấy?

Hồn thiêng biết mấy - Hồn thiêng sống dậy
Cúi lạy Linh Hồn
Nối dòng Tử Tôn - Linh Hồn mát mẻ
25 ngày lẻ - Vui vẻ nguyện cầu
Linh xuống đỡ đầu - Sắc màu nổi cốt
27 ngày tốt - Mai mốt chốt then
Ốc vít khớp ren - Lấn chen đẩy loại.

Đẩy khỏi phá hoại - Thải loại gian tà
Tự xin về nhà - Còn lại ta ta
Quỉ ma thu nốt
Ngón rụng từng đốt - Mặt lột quỉ tà
Trên đất lợi hà - Ma già ma trẻ
27 ngày lẻ - Suôn sẻ mọi bề
Lộc rót chuyển về - Mọi bề cấp phát.

------------------------

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top