NGÀY XÁ TỘI 15 THÁNG 7
-----***-----
Mười rằm xá tội vong ân
Gọi mời lưu lạc nơi gần nơi xa
Xưa kia cháo đổ lá đa
Nay:
Xin mời về tất nhà ta nơi này
Trần gian ta đứng bậc Thầy
Ta chính Dân Cày - Cứu độ chúng sinh.
Hôm nay gọi tất sinh linh
Báo rằng:
Động cả Thiên Đình - Động Âm
Để đuổi Mỹ cút Tàu thâm
Nay bùa gạt hết - Đường ngầm ngoi lên
Mong dân cố tránh đạn tên
Thực hiện y Pháp - Độ bền càng cao
Đinh Hợi thông báo hụt hao
Núi gồng lấp biển - Bồ cào lấp san
Pháp này là Pháp bảo an
Giếng Thần phân biệt thật gian quỉ lùi
Ác nhân gặp gở điềm xui
Y lời Kinh Pháp - Quỉ lùi hố sâu.
Nay cuộn băng trắng ghi thâu
Gần xa lưu lạc đâu đâu mời về
Xưa: Lá đa, lá mít, lá đề
Nay là thế kỷ thiện về - Giải oan
Vậy nên - Xóa luật hàng quan
Nay Thần nhân thiện giải oan Linh Hồn.
Ngày nay đức đạo bảo tồn
Thế kỷ 21 - Thế Tôn phục thù
Càn khôn Di Lặc thả thu
Quan Âm Bồ Tát - Hỏa mù tung ra
Linh bảy là bãi trường xa
Nức lòng thổn thức bài ca - Cứu đời
Dẫu sao - Cũng bởi tại Trời
Lập nên thế kỷ - Dạy đời qui dân
Bóng lừa chuyền thẳng sang sân
Thời thời thế thế ta cần đấu tranh
Việt Nam đạo cả đàn anh
Hoàn cầu thế giới - Ai tranh Linh Thần.
Mười rằm điềm ứng xuống cân
Cho toàn nhân loại muôn dân được nhờ
Pháp đạo - Pháp lý tôn thờ
Hôm nay Thiên Tướng - Hồ sơ nắm rồi
Giao Liên nhiệm vụ làm tôi
Giao Liên - Nhiệm vụ cứu hồi nơi oan
Đây chính là:
Chiến tranh tâm lý cực đoan
Về đây giải phóng - Kết đoàn nắm tay
Thời nào thế ấy đổi thay
Thực lòng ăn mặn - Tâm chay - Ngay tường.
Cấp trần gửi tới Trung ương
Động Âm lục cả phố phường - Về đến nông thôn
Thu ác vào túi càn khôn
Luyện sao thành thuốc - Linh Hồn bảo kê
Hỡi ơi! Đau đớn thảm thê
Quyết tâm giải quyết - Bộn bề bằng xong
Mười rằm tháng bảy cân đong
Mười rằm tháng bảy - Sáng trong gương Thần
Còn ai lơ lửng tần ngần
Cứu ai hoảng loạn tinh thần - Cần nâng.
Sửa ai - Nét mặt câng câng
Thu lò bát quái - Địa tầng đón xin
Phô tô in nét bản in
Đã là Trời Đất - Chẳng xin kẻ nào
Việt Nam - Dân chủ - Tự hào
San lấp không đào - Mà hố tự sâu
Tìm đây chứ phải tìm đâu
Đừng để cơ sự - Máu ngầu nhân gian.
Sách này là sách bảo an
15 tháng 7 lập đàn chạy chung
Mong sao xoá hết hạn xung
Chung mối đoàn kết - Ta cùng bảo nhau
Dù rằng bữa cháo bữa rau
Bảo nhau đạo hạnh - Cùng màu đức nhân
Ra tay vì nước vì dân
Hy sinh tất cả - Vì cần bảo an
Giếng Thần phân biệt thật gian
15 tháng 7 - Lập đàn chạy xong.

7h - 15.7. Đinh Hợi
HOÀNG THIÊN LONG

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top