Hoàng Thiên Long   Đại Phúc Phúc   Ngày quốc tế lao động 01 - 05 - 2011

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long buổi nói chuyện 25 - 05 - 2011 tại đền Đại Phúc Phúc

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long   Buổi nói chuyện 15 - 04 - 2011 tại đền Đại Phúc Phúc

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long - buổi nói chuyện 25 - 03 - 2011

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long buổi nói chuyện 15 - 05 - 2011 tại đền Đại Phúc Phúc

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long  bệnh nhân về chữa bệnh và phát biểu sau 40 năm mới biết nói 22 - 12 - 2011

XEM THÊM

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top