Hội tu gia TP Hải Phòng họp mặt giao lưu đầu xuân 23 - 02 - 2014

 

XEM THÊM

Hội tu gia Thái Bình Bộ 3 sám hối

XEM THÊM

Họp mặt, giao lưu Hội tu gia Tp Hải Phòng 26 - 03 - 2013

XEM THÊM

Hội tu gia Hà Nam Lễ tổng kết năm 26 - 10 - 2012

XEM THÊM

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top