Hoàng Thiên Long - Giáo sư Nguyễn Phúc Giác Hải đi công tác theo linh 19-05

 

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long   buổi nói chuyện chia tay 01 - 04 - 2009 cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long mở kho thuốc 16 - 01 - 2009

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long kỉ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 - 07 - 2009

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long   Phóng sự điều tra của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tại Đại Sơn Lâm

XEM THÊM

Hoàng Thiên Long : Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người   Ngày khảo cứu về khả năng ngoại cảm của Thầy Nguyễn Điền

XEM THÊM

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top