KINH THIÊN PHÁT NGUYỆN
LỜI MỞ ĐẦU
*
*     *

       Cuốn Đại Pháp Đoàn Tràng tu gia là – cuốn Đại Thần nhân trí gieo xuống muôn nhà – để phục vụ con người ta biết sửa sang và chuyển đổi cách thờ thực hiện cách thờ theo lối mới. Hoàn toàn văn minh mang tính thiện trừ ác – có tác dụng như từng chiếc chìa khóa đang được mở và khai thác. Từng các ngăn tủ mật mã bí ẩn của thế giới loài người. Đặc biệt là (tu tại gia).

       - Đại pháp nói lên một hệ thống có trình tự của một công trình dịch sử của Tâm Linh từ thế kỷ 21 này.

       Đại pháp mang tính pháp nhân – pháp lý – pháp quyền bao gồm toàn bộ luật của hệ thống Quốc Gia Âm – Quốc Gia Âm có quyền chỉ định và thi hành – cai quản – quản lý nhân sự toàn bộ cõi nhân gian bằng sắc không vô thượng mang tính nhân văn cộng đồng sâu sắc – Thần bí của trái đất hành tinh.

       - Nghĩa là đại diện cho “cõi sắc không vô hình điều khiển cõi hữu hình”. Đại Pháp xuống muôn nhà ví như dòng nước mát ngấm đến tận nguồn đáy của cõi Âm Tiên Tổ cho đến đường trần con cháu để cùng chung chí hướng.

       Nguyện phát tâm kính thành và tôn vinh đến đỉnh cao của đạo đức con người và còn dạy rằng: Đại Pháp cầu tài được nhân tài – cầu đức nhân cho đức – cầu lộc được phúc lộc – nhưng ngược lại nếu gây tai hoặc cố tình gây tai sẽ phải nhân tai. Mang chủ đề dẹp ác nhân thiện nếu khi ta biết nguyện chí tâm thành và thực hiện đúng y Pháp.

       - Vì sự thay đổi tuần hoàn của lịch sử buộc con người ta phải thuận theo dòng lịch sử dịch vận thế! Nên Linh Bác gieo xuống báo trước căn dặn và ngăn chặn được chừng nào quý chừng đó. Nhưng vẫn khẳng định:

       “Nếu ai là một Thần Dân
        Sẽ đều phải cầu kính Kinh Thần của ta”    

       - Đúng vậy: Có cầu có nguyện mới thành – Nhưng phải đúng pháp – đúng thời – đúng thế. Nghĩa là:

“Thời nào thế đấy sách Thầy

Nếu không Thầy không sách – Đố mày làm nên”

Theo đúng thời thế mới bền

Qui luật nhân quả dạy nên nghĩa tồn

Trong nhà kính Bác – Là bùa chôn trừ tà

Tu đâu bằng chốn tu nhà?

Thứ nhất lương thiện thật thà Phật ban

Khó khăn như có Trời bàn

Nước Tiên tưới mát – Ly tràn lộc nhân

- Đại Pháp vẫn dùng để phục vụ Người cần.

Đại Pháp Linh Tố Nhận phần tương lai

Bác Hồ dẫn đường lối mở khai

Khai phong – Khai phủ Khai tài trí nhân

Bác hết lòng để phục vụ nhân dân

Việt Nam thế giới – Nhận phần la vô.

Vâng! Đại Pháp đã đủ lịch trình

Đại Pháp đã đủ lời bình tòa cao

Đại Pháp – Có “Đàn Nam Giao”

A Nam Đại Việt sử trào

A Nam Đại Việt đồng bào năm châu

Năm châu đều có nhiệm mầu

Đại Pháp chữ Đại – đứng đầu pháp nhân

- Bác gửi Linh giáng xuống trần

Nay Linh chỉ định – là Thần khai quang

Linh đi chỉ dẫn Thành Hoàng

Kinh Thiên Đại Pháp – Hồng Quang nơi này

- Phú Dư Đại Phúc trình bày

Nơi nhân phúc lớn – gửi Thầy sắc không.

Mở đầu là sắc sắc Phú Ông

Cao ngôi là chính Khổng Minh Không ba tòa

Hoàng Thiên Long – Ngài đỗ thủ khoa

Đại Sơn Lâm ẩn số Sao ra thuốc Thần.

Mỗi thời đều có chỉnh cân

Vì thế thay đổi để Thần ban y – Cổ truyền

Sao thuốc toàn bằng phép bí huyền

Hoàng Thiên Long – Đại Phúc – Bản quyền tố Linh

- Nhuận lời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đứng cao là Anh Cả Thiên Đình chỉ huy

Nếu ai muốn bước vào – Đều phải thuận qui.

- Đã qui đều phải cúi quì mới nên

Tại gia muốn Tốt – Đẹp – Bền?

Vậy đi đúng hướng – Vững nền dài lâu

- Tìm đây – Ai hỏi – Tìm đâu?

Sắc không vô lượng nhiệm mầu lang y

Thơ Thiên ai sánh ai bì

Trần gian ai giỏi ra thi sánh Trời?

Sách Trời truyền khắp muôn nơi.

Kinh Thiên phục vụ Thảnh thơi tâm hồn

       - Đó! Chính là thành quả vĩ đại trong công cuộc cải cách đổi mới vĩ đại của thế giới Tâm Linh – Giữa cũ và mới. Tiến tới thành công – Đại thành công. Cho thế giới hòa bình tự do và độc lập.

       - Người là Trái Đất – Luôn tạo ra lịch sử. Nay mở sang trang:

       - Sử vàng mở nhân loại sang trang đó là chính Bác Hồ. Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và cho cả thế giới.

       - Lịch sử vàng mở nhân loại sang trang, Việt Nam thế giới vẻ vang lâu dài. Đó là bí quyết cái tài của Trời Thiên. Bác gửi lời người chiến sĩ Giao Liên. Cái tên thân mật – Nguyễn Điền ngày nay.

Đường Âm toàn bộ đổi thay

Yêu cầu xúc tiến làm ngay cấp cần

Một cuộc đổi mới thanh tân

Mong sao nhân loại – Trọng trân nghĩa vàng

Viết xong có nghĩa vụ trình làng

Để loài người biết – Kho vàng Thiên trao

- Đổi đời là một cuộc bàn giao

Vàng Thiên tự nổi – Không đào bận chi

- Linh Bác xuống đọc Điền ghi

Nhận qua làn gió vu vi chuyển về

Quốc Gia Âm lọc kỹ duyệt phê

Nổi chữ qua gió gửi về cõi dương

- Gửi lại toàn bộ kỷ cương

Dược thu nấu lại – Bốn phương gửi về.

- Nay trước nguy cơ: Giữa bệnh và họa nặng nề?

Nguy cơ bão lửa chuyển về khó khăn

Nguyên Bộ Quốc Phòng đường Âm – Quá trở trăn

Vậy nên cương quyết can ngăn lỗi lầm

Hoa tiêu chỉ Để tránh lỗi lầm

Thì sao không thực hiện – Lại để lâm họa về?

Đó là phương án chủ đề

Thiên cao phát nguyện lời thề sắc son

Cùng nhau giữ lấy nước non

Giữ cho cung mệnh – Vuông tròn thì hơn …

Nghĩa là đáp lại:

“Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

                                                Một lòng thờ Mẹ kính Cha

                                     Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.   

Scroll to top