VIẾNG BÁC 2/9/2007
------***------
Bác ơi! Thổn thức trong mơ
Bác ơi! Đau đớn hồn thơ sử Hồng
Bác ơi! Đại Việt Tiên Rồng
Ra đi - Tháng chín ngày mồng số hai
Bác ơi! Một đời ước hẹn làm trai
Một Trời cao cả - Mồng hai ngày này
Bác ơi! Ước nguyện trình bày
Trước dân trước Đảng - Nơi Thầy vinh quang
Mồng hai tháng chín lừng vang
Mồng hai tháng chín kho vàng lượng Tiên.

Bác mong dân nước bình yên
Con cầu thế giới thiên nhiên hài hòa.

Hôm nay đứng trước cung Tòa
Ngàn người nước mắt - Lệ nhòa xót thương
Hồn Bác - Day dứt vấn vương
Thuận rồi Pháp lý kỷ cương ngày này.

Bác trao kho sách trình bày
Bác nay tin tưởng Dân cày nhất tâm
Hồn Bác là chính Hồn Âm
Linh Bác - Là chính lương tâm muôn người
Ngày dân độc lập reo cười
Cũng ngày đau đớn - Bác Người ra đi
Bác nhà khoa học lương Y
Một pho sử sách thiếu gì - Về dân
Bác ơi! Hồn Bác Linh Thần
Bác dặn con cháu - Phải cần cứu nhau
Thời nào thế ấy trước sau
Ai giỏi cứu nước - Tranh nhau làm gì?
Ai sánh Trời Đất ra thi
Hay là phản Quốc - Ngờ nghi Bác Hồ
Bác nay xây dựng tiền đồ
Hồn Bác hòa nhập Linh mồ Tổ Tiên.

Giáng về gửi đạo tất nhiên
Chỉ mong thế giới - Bình yên kiên trì
Hồn Thiêng ai sánh ai bì
Nhưng ai xưng nhất Bác nhì - Không sao
Thiên Đình chuyển vận chép sao
Mở ra thế kỷ tự hào tương lai
Một thời cống hiến làm trai
Nay về cõi Phật - Linh Ngài kết tu
Một đời tôi luyện công phu
Một thời trai trẻ - Chu du đi tìm
Ôi tình Tổ Quốc trái tim
Vì lòng nhân nghĩa đi tìm tương lai
Một thời nén chịu lòng trai
Ác nhân tìm đuổi - Đóng vai kẻ hèn
Một thời mở cửa phá then
Đuốc soi rực lửa - Chiếu đèn dân đi.
Bác là khoa học ngành Y
Tinh thần nâng cấp - Dân thì bệnh tan
Bác là Pháp lý bảo an
Mang tình nhân đạo - Chứa chan hài hòa
Hôm nay mồng hai tháng chín - Hồn Bác trao quà
Bác trao chữ giỏi - Thủ khoa nhất Trời...
Bác bảo khoa học trên đời
Cũng do ý Bác - Một Trời đức tâm.
Bác ơi! Bác thác về âm
Để Bác tìm hiểu lỗi lầm nguyên nhân
Hồn Bác phục vụ nhân dân
Chính Hồn vĩ đại - Cán cân nhân loài
Dù trong hay ở nước ngoài
Bác là ngô, sắn, đậu, khoai - Cùng dùng
Bác dặn mưa gió bão bùng
Hãy mang Bảo Vật - Cùng dùng che thân
Một đời vì nước vì dân
Hãy tin ở Bác - Phải cần cứu nhau
Chớ đừng thoái thác Bác đau
Chớ vì quyền chức - Tranh nhau hững hờ
Bác về phê điểm từng giờ
Ngày nay chính đạo - Tôn thờ gốc ta.
Tuy rằng thân xác đi xa
Linh Hồn Bác rọi ánh pha về đời
Hồn Bác cao thượng như Trời
Nhưng đâu thanh thản mà chơi cuộc này
Trần gian Bác dựng người Thầy
Toàn năng vi tính - Đủ đầy Bác tin
Phô tô Bác gửi máy in
Giao Liên - Chính thực - Con tin Đất Trời
Nào ai nghi hoặc trả lời?
Long Hoa rực lửa - Một Trời Bác trao
Máy này nhiệm vụ chép sao
Cứu nhau - Cứu hết đồng bào - dân an
Thả hồn tình Bác chứa chan
Nguyện sao dược liệu - Phát ban dân lành.
Hôm nay Linh Bác - Tất Thành
Cho Bác xin hỏi - Các cấp đầu ngành nghĩ sao?
Giao Liên tự nguyện chép sao
Thuốc Tiên mới có tự hào phát ban
Linh Hồn Bác gửi chứa chan
Mồng hai tháng chín - Bác bàn thương dân
Vọng hồn vang tiếng chuông ngân
Xua tan bóng tối - Linh Thần mở ra
Hồn Bác kêu gọi thiết tha
Đại Pháp của Bác - Tu nhà nhất Y.
Bác là khoa học lương Y
Chứ Bác không thể từ bi - khi cần
Bác là một khối Long Thần
Muốn trừ giặc ác - Thánh Thần ra tay
Thiên Đình cao nhất cử thay
Cử Bác mang tất - Thuốc hay về trần
Bác là vị thuốc tinh thần
Bác vẫn đo tính - Cấp dần ai ngoan
Lịch sử do Bác tính toan
Pháp lý được phép - Hồng khoan quan toà.
Bác mong dân nước thái hòa
Mồng hai tháng chín trao quà - Tận nơi
Thời gian Bác chẳng được chơi
Kho thuốc Bác luyện - Không vơi chỉ đầy
Trần gian Bác gửi tất Thầy
Nơi Bác tin tưởng - Ngất đầy thuốc Tiên
Hồn Bác sao luyện - tán nghiền
Không gian Bác tỏa cứu hiền cứu oan
Đo đếm do Bác tính toan
Sai đâu Bác chịu hoàn toàn lắng lo
Dược liệu hoàn tán từng kho
Nếu ai tâm đức - Bác cho ngày này
Bác thương từ kẻ ăn mày
Cũng do từ Bác - Nên Thầy vinh hoa
Đào tạo cho đỗ thủ khoa
Chính là ý Bác - Trao quà gửi dân
Giàu nghèo Bác cũng trọng trân
Vì ai cũng một - người dân thôi mà
Quỉ sứ khắc sợ thật thà
Nay Bác gửi Pháp tu nhà - Nhất Y.
Xem ai ngạo mạn ra thi
Xem ai Bút sử - Ra ghi Đất Trời
Mồng hai tháng chín gửi nơi
Mồng hai tháng chín không mời - mà đông
Nhuộm hình gửi phép Thần Thông
Mà xem chữ có - Chữ không nhất Tòa
Chữ này đỗ đạt thủ khoa
Chữ Thầy cao vị - Nhất Tòa thuốc Tiên
Chữ xuống phải nhận chép biên
Cho nên Bác gửi - Giao Liên Long Thần
Vì nay việc rất cấp cần
Đừng để nhỡ nhần - Dân nạn dân oan
Chiến tranh tâm lý cực đoan
Có Bác giải phóng - Hoàn toàn dược Y.
Bác đọc - Điền buộc phải ghi
Bác khuyên các cấp ngờ nghi - Bác buồn
Thần Thánh đâu lệ bán buôn
Bác nay canh cánh - Nỗi buồn người oan
Chiến tranh họa xảy cực đoan
Nay Bác quán triệt - Hoàn toàn bằng Linh
Một đời Bác đã hy sinh
Mà nay không mở - Không bình cứu dân.
Bác nay cấp thuốc tinh thần
Người ngoan được nhận - Dù gần hay xa
Bác làm cố ý chạm va
Để ghi phóng sự từ xa chiểu về
Cõi Linh đâu phải hành nghề
Vì thương dân nước - Báo về cứu nhau
Thiên Đình tát nước không khau
Trần gian Bác cử - Tranh nhau chỉ thừa
Nếu giữ bánh đúc cùi dừa
Độc dược tỏa xuống - Ngăn ngừa chống sao?
Đoàn Tràng là phép tối cao
Gửi Điền vất vả bản sao tin này
Nếu ai biết trước là Thầy
Mồng hai tháng chín - Giảng thay Bác Hồ.
Bác gửi sử sách sơ đồ
Một kho tư liệu - Bác Hồ Chí Minh
Nay cả thế giới vận mình
Mở kho sử sách - Mà bình cứu nhau
Mở trước hơn hẳn mở sau
Mở trước cứu trước - Mở sau đau nhiều.
Bác nay trăn trở trăm chiều
Bác lo oan thác - Tiêu điều cơ nguy
Bác bật chìa khóa hướng đi
Kèm theo Kiếm Bảo - Thế uy Tiên Rồng
Trăm năm cấy đức thiện trồng
Ngày nay tin tưởng - Cánh đồng hoa ngâu
Tìm đây chứ phải tìm đâu?
Đừng để đứng trước - Bể sầu oan gia
Bác xuống Đạo Pháp tu nhà
Lòng tâm ăn ở - thật thà quỉ lui.
Mồng hai tháng chín tin vui
Muôn dân hướng đạo - Tùi ngùi giải đi
Xin mời khoa học ngành Y
Chữa bao căn bệnh - Mỗi khi không tiền
Không tiền - Cầu nguyện phép Tiên
Khoa học minh chứng - Tất nhiên ta cùng
Sách này bảo vệ đóng khung
Sách này lưu sử - Của chung nhân loài.
Hãy tìm trưng dụng người tài
Bác khuyên - mách bảo - Phép Ngài lượng ban
Phép Bác phân biệt thật gian
Mang tình nhân loại - Chứa chan san về.
Nơi đây bến nước Đục Khê
Thế kỷ 21 - Hướng về Tâm Linh
Phải dưới sự chỉ đạo - của Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác là Anh cả - Thiên Đình phân công
Bác mang bầu dược Thần Thông
Bác là Hồn nước - Núi sông Ông Trời
Báo rằng thay đổi thế thời
Nay mang tin nhắn - Ông Trời về dân.

1h k 5’ - 19.7. Đinh Hợi
HOÀNG THIÊN LONG

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top