VIẾNG BÁC 2/9/2007

 

Bác ơi! Thổn thức trong mơ

Bác ơi! Đau đớn hồn thơ sử hồng

Bác ơi! Đại Việt Tiên Rồng

Ra đi – Tháng chín ngày mồng số hai

Bác ơi! Một đời hẹn ước làm trai

Một Trời cao cả mồng hai ngày này

Bác ơi! Ước nguyện trình bày

Trước dân trước Đảng nơi Thầy vinh quang

Mồng hai tháng chín lừng vang

Mồng hai tháng chín kho vàng lượng Tiên.

 

Bác mong dân nước bình yên

Con cầu thế giới thiên nhiên hài hòa.

 

Hôm nay đứng trước cung tòa

Ngàn người nước mắt – Lệ nhòa xót thương

Hồn Bác – Day dứt vấn vương

Thuận rồi pháp lý kỷ cương ngày này.

 

Bác trao kho sách trình bày

Bác nay tin tưởng dân cày nhất tâm

Hồn Bác là chính hồn Âm

Linh Bác – Là chính lương tâm muôn người

Ngày dân độc lập reo cười

Cũng ngày đau đớn – Bác người ra đi

Bác nhà khoa học lương y

Một pho sử sách thiếu gì – về dân

Bác ơi! Hồn Bác Linh Thần

Bác dặn con cháu phải cần cứu nhau

Thời nào thế ấy trước sau

Ai giỏi cứu nước – Tranh nhau làm gì?

Ai sánh Trời Đất ra thi

Hay là phản quốc – Ngờ nghi Bác Hồ

Bác nay xây dựng tiền đồ

Hồn Bác hòa nhập linh mồ Tổ Tiên.

 

Giáng về gửi đạo tất nhiên

Chỉ mong thế giới – Bình yên kiên trì

Hồn Thiêng ai sánh ai bì

Nhưng ai xứng nhất Bác nhì – Không sao

Thiên Đình chuyển vận chép sao

Mở ra thế kỷ tự hào tương lai

Một thời cống hiến làm trai

Nay về cõi Phật Linh Ngài kết tu

Một đời tôi luyện công phu

Một thời trai trẻ - Chu du đi tìm

Ôi tình Tổ Quốc Trái Tim

Vì lòng nhân nghĩa đi tìm tương lai

Một thời nén chịu lòng trai

Ác nhân tìm đuổi – Đóng vai kẻ hèn

Một thời mở cửa phá then

Đuốc soi rực lửa chiếu đèn dân đi.

Bác là khoa học ngành y

Tinh thần nâng cấp – Dân thì bệnh tan

Bác là pháp lý bảo an

Mang tình nhân đạo - Chứa chan hài hòa

Hôm nay mồng hai tháng chín – Hồn Bác trao quà

Bác trao chữ giỏi – Thủ khoa nhất Trời

Bác bảo khoa học trên đời

Cũng do ý Bác – Một Trời đức tâm.

Bác ơi! Bác thác về Âm

Để Bác tìm hiểu lỗi lầm nguyên nhân

Hồn Bác phục vụ nhân dân

Chính Hồn vĩ đại – Cán cân nhân loài

Dù trong hay ở nước ngoài

Bác là ngô, sắn, đậu, khoai cùng dùng

Bác dặn mưa gió bão bùng

Hãy mang bảo vật cùng dùng che thân

Một đời vì nước vì dân

Hãy tin ở Bác phải cần cứu nhau

Chớ đừng thoái thác Bác đau

Chớ vì quyền chức tranh nhau hững hờ

Bác về phê điểm từng giờ

Ngày nay chính đạo – Tôn thờ gốc ta.

Tuy rằng thân xác đi xa

Linh Hồn Bác rọi ánh pha về đời

Hồn Bác cao thượng như Trời

Những đâu thanh thản mà chơi cuộc này

Trần gian Bác dựng người Thầy

Toàn năng vi tính – Đủ đầy Bác tin

Photo Bác gửi máy in

Giao Liên – Chính thực – Con tin Đất Trời

Nào ai nghi hoặc trả lời

Long Hoa rực lửa – Một Trời Bác trao

Máy này nhiệm vụ chép sao

Cứu nhau – Cứu hết đồng bào dân an

Thả hồn tình Bác chứa chan

Nguyện sao dược liệu – Phát ban dân lành.

Hôm nay Linh Bác – Tất Thành

Cho Bác xin hỏi – Các cấp đầu ngành nghĩ sao?

Giao Liên tự nguyện chép sao

Thuốc Tiên mới có tự hào phát ban

Linh Hồn Bác gửi chứa chan

Mồng hai tháng chính Bác bàn thương dân

Vọng hồn mang tiếng chuông ngân

Xua tan bóng tối – Linh Thần mở ra

Hồn Bác kêu gọi thiết tha

Đại pháp của Bác tu nhà nhất y.

Bác là khoa học lương y

Chứ Bác không thể từ bi khi cần

Bác là một khối Long Thần

Muốn trừ giặc ác – Thánh Thần ra tay

Thiên Đình cao nhất cử thay

Cử Bác mang tất thuốc hay về trần

Bác là vị thuốc tinh thần

Bác vẫn đo tính cấp dần ai ngoan

Lịch sử do Bác tính toan

Pháp lý được phép hồng khoan quan tòa.

Bác mong dân nước thái hòa

Mồng hai tháng chín trao quà – Tận nơi

Thời gian Bác chẳng được chơi

Kho thuốc Bác luyện – Không vơi chỉ đầy

Trần gian Bác gửi tất Thầy

Nơi Bác tin tưởng – Ngất đầy thuốc Tiên

Hồn Bác sao luyện tán nghiền

Không gian Bác tỏa cứu hiền cứu oan

Đo đếm do Bác tính toan

Sai đâu Bác chịu hoàn toàn lắng lo

Dược liệu hoàn tán từng kho

Nếu ai tâm đức – Bác cho ngày này

Bác thương từ kẻ ăn mày

Cũng do từ Bác – Nên Thầy vinh hoa

Đào tạo cho đỗ thủ khoa

Chính là ý Bác – Trao quà gửi dân

Giàu nghèo Bác cũng trọng trân

Vì ai cũng một người – Dân thôi mà

Quỉ sứ khắc sợ thật thà

Nay Bác gửi pháp tu nhà nhất y.

Xem ai ngạo mạn ra thi

Xem ai bút sử - Ra ghi Đất Trời

Mồng hai tháng chín gửi nơi

Mồng hai tháng chín không mời mà đông

Nhuộm hình gửi phép Thần Thông

Mà xem chữ có – Chữ không nhất tòa

Chữ này đỗ đạt thủ khoa

Chữ Thầy cao vị - Nhất tòa thuốc Tiên

Chữ xuống phải nhận chép biên

Cho nên Bác gửi – Giao Liên Long Thần

Vì nay việc rất cấp cần

Đừng để nhỡ nhần – Dân nạn dân oan

Chiến tranh tâm lý cực đoan

Có Bác giải phóng hoàn toàn dược y.

Bác đọc Điền buộc phải ghi

Bác khuyên các cấp ngờ nghi – Bác buồn

Thần Thánh đâu lệ bán buôn?

Bác nay canh cánh – Nỗi buồn người oan

Chiến tranh họa xảy cực đoan

Nay Bác quán triệt – Hoàn toàn bằng Linh

Một đời Bác đã hy sinh

Mà nay không mở - Không bình cứu dân.

Bác nay cấp thuốc tinh thần

Người ngoan được nhận – Dù gần hay xa

Bác làm cố ý chạm va

Để ghi phóng sự từ xa chiểu về

Cõi Linh đâu phải hành nghề

Vì thương dân nước – Báo về cứu nhau

Thiên Đình tát nước không khau

Trần gian Bác cử - Tranh nhau chỉ thừa

Nếu giữ bánh đúc cùi dừa

Độc dược tỏa xuống – Ngăn ngừa chống sao

Đoàn Tràng là phép tối cao

Gửi Điền vất vả bản sao tin này

Nếu ai biết trước là Thầy

Mồng hai tháng chín – Giảng thay Bác Hồ.

Bác gửi sử sách sơ đồ

Một kho tư liệu – Bác Hồ Chí Minh

Nay cả thế giới vận mình

Mở kho sử sách – Mà bình cứu nhau

Mở trước hơn hẳn mở sau

Mở trước cứu nước – Mở sau đau nhiều.

Bác nay trăn trở trăm chiều

Bác lo oan thác – Tiêu điều cơ nguy

Bác bật chìa khóa hướng đi

Kèm theo kiếm bảo – Thế uy Tiên Rồng

Trăm năm cấy đức thiện trồng

Ngày nay tin tưởng – Cánh đồng hoa ngâu

Tìm đây chứ biết tìm đâu

Đừng để đứng trước bể sầu oan gia

Bác xuống đạo pháp tu nhà

Lòng tâm ăn ở thật thà quỉ lui.

Mồng hai tháng chín tin vui

Muôn dân hướng đạo tùi ngùi giải đi

Xin mời khoa học ngành y

Chữa bao căn bệnh – Mỗi khi không tiền

Không tiền cầu nguyện phép Tiên

Khoa học chứng minh – Tất nhiên ta cùng

Sách này bảo vệ đóng khung

Sách này lưu sử - Của chung nhân loài.

Hãy tìm trưng dụng người tài

Bác khuyên mách bảo – Phép Ngài lượng ban

Phép Bác phân biệt thật gian

Mang tình nhân loại – Chứa chan san về.

Nơi đây bến nước Đục Khê

Thế kỷ 21 hướng về Tâm Linh

Phải dưới sự chỉ đạo của Linh – Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác là anh cả Thiên Đình phân công

Bác mang bầu dược Thần Thông

Bác là hồn nước núi sông ông Trời

Báo rằng thay đổi thế thời

Nay mang tin nhắn ông Trời về dân.

Scroll to top