LỄ VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(Bản cáo trạng - Quốc Gia Âm)
------***------
Một Trời rực lửa - Võ Nguyên
Than ôi! Đất Việt lời nguyền khắc sâu
Than ôi! Ai oán bể sầu
Than ôi! Vị Tướng đứng đầu ra đi!
Cốt Hồn là vị Thiên Y
Tối cao tối mật - Có gì? Ai hay?
Than ôi! Thao thức đêm nay
Nuốt lệ - Chìm hẳn đắng cay mấy lần.
Cố Đại Tướng ơi! Xác đã thoát trần
Lúc này dân nước - Rất cần tối cao
Phải chăng đến điểm bàn giao
Động cành lay gốc - Lao xao bến bờ
Khóc Cụ không bật tiếng hờ
Nỗi mong nỗi nhớ - Nỗi chờ bao la.
Cố niên trăm tuổi linh ba
Nỗi đau trăm họ muôn nhà xiết bao
Phải chăng hẹn điểm bàn giao
Thái Sơn ngọn núi - Phủ bao mây hồng
Gió hanh thấy rải cánh đồng
Cao ngọn Hinh Bồng - Cũng mủi xót thay.
Than ôi! Trăm đắng ngàn cay
Một Trời lịch sử - Giáng Thầy Bút Thiên
Bác nay gửi Bút Nguyễn Điền
Than lời vĩnh biệt - Về Thiên độ trần
Bác báo công việc cấp cần
Đón hồn chú Giáp - Xứng Thần Việt Nam
Vĩnh biệt! Cùng Bác hội đàm
Tinh thần bất khuất - Việt Nam kiên cường
Linh Hồn tiếp tục lên đường
Dẹp lũ phản nước - Nhiễu nhương mấy lần.
Chú ơi! Bác bảo - Sáng trần
Chú cùng theo Bác - Vị Thần Tố Linh
Con đường của Bác - Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Vị trí Anh cả Thiên Đình Tòa cao
Cũng là đến điểm bàn giao
Bác về đón Chú tự hào trường lưu
Cũng là Trời sắp kế mưu
Sau này thế giới - Phong lưu đại đồng.
Bác - Chú - Là cốt Tiên Rồng
Hai hai nhưng một bóng lồng - Xẻ hai
Bác - Chú đâu có ngồi ngai?
Một đời cống hiến - Sức trai một lòng
Bác - Chú con cháu Đại Long
Số mười cơn bão cuồng phong đón về.
Ra đi nhất ý quyền thề
Linh Hồn siêu tựa - Ngự về cứu dân
Cách cứu Thần thoại thanh tân
Một Trời Nam Việt - Phân thân cứu đời.
Chú Giáp! Bác đón về Trời
Đường trần kính chuyển - Âm mời tọa Thiên
Chú Giáp - Bát cảnh Thiên Tiên...
Bác giao ngọn Bút - Nguyễn Điền miền quê
Bác xây - Bác Chú đi về
Chỉ đạo - Dẹp hết nặng nề phần Âm.
Biết trần lưu luyến âm thầm
Nhưng đúng ngày tháng - Không nhầm lệch sai
Đến ngày mở sáng Thiên khai
Đủ ngày đủ tháng - Xuất vai Âm trình
Một Trời thấu lý đạt tình
Một Trời nhân quả - Công minh lối này
Võ Nguyên - Cao đấng bậc Thầy
Yểm Linh chìm ẩn Dân cày - Ghi thơ
Hương Tích xưa có rừng mơ
Nay cổng Hương Tích - Rừng thơ viếng Người.
Than ôi! Chấn động tháng 10
Tính âm tháng 9 - Đúng Người ra đi
Hồn ơi! Tán luyện Thiên Y
Ai cầu nguyện khấn - Thuốc gì Người ban
Đêm nay thăm viếng - Trời bàn
Thái Sơn Minh động - Xuống bàn xôn xang
Hoàn cầu lừng tiếng hô vang
Yểm Linh cài vị - Đoàn Tràng Thiên Tiên
Chữ Trời vô lượng vô biên
Linh Hồn vượt thượng - Thánh Tiên - về Trời
Đường Âm đủ pháp lý mời
Nhập Linh giáng hạ - Về Trời niên nay
Sống trần chẳng thể nào thay
Đố ai bí quyết một ngày - Như y.
Than ôi - Đại Tướng ra đi
Trần gian không biết lấy gì? Đền ơn
Công Người tựa núi Thái Sơn
Ra đi dân nước tủi hờn xiết bao?
Cả đêm trong bóng thức thao
Viết nên lịch sử - Tự hào núi sông
Tự hào Huyền cốt Tổ Tông
Sinh ra - Chính hiệu con Rồng cháu Tiên
Định mệnh không phải ngồi thiền
Xác trần yên giấc - Hồn Tiên trên Trời
Đau thắt vạn vạn muôn nơi
Đau từ đáy đất - Đỉnh Trời cao cao
Chỉ vì năm tháng bàn giao
Vĩnh biệt! Vĩnh biệt - Xin chào cõi dương.
Đêm nay Bác giáng luận cương
Linh Hồn Bác đón - Chỉ đường cùng đi…
Than ôi! Luyến tiếc cũng thì…
Vĩnh biệt - (1h44’)
Vĩnh biệt - Xác đi - Hồn về…
Dừng bút lại thấy nặng nề
Cắn bút mà thấy tràn trề nỗi đau.
Đúng - Người đi trước - Rước người sau
Nhân gian sẽ thấy đổi màu - Biến thiên
Giáng lời gửi tiếp Nguyễn Điền
Đông Tây Nam Bắc - Mọi miền Âm qui
Âm qui - Con cháu buộc quì
Hướng về Tổ Quốc - Gấp qui tới ngày
Không đột ngột mà vẫn tiếc thay
Ngàn thu - Yên giấc ngủ say
Bao la bốn cõi - Hồn này cứu tinh
Vẫn là lặng lẽ một mình
Đặt Bút mới có lịch trình - Long Qui
Đặt Bút là ác phải suy
Binh đao vũ lực - Nào gì có đâu?
Mò kim tận đáy biển sâu
Thiên Thánh Phật giáng - Từng câu đáp lời
Xem ra muôn sự tại Trời
Nhưng mà thành sự - Tự đời mới nên
Quả nhân trao phúc đắc bền
Linh Hồn nhắn gửi làm nên chuyến này
Biến thiên chỉ - Đánh giặc ngày
Cho nên mưu kế - Bác bày bằng xong
Linh xuống khai Địa khai Long
Đỉnh Trời đáy đất - Khai lòng vì dân
Uy lực thời thế bằng cân
Hợp thành hội tụ - Hay phân thân do Trời.
Vận nay là thế là thời
Công lao - Như biển cả - Như Trời phương Đông
Ngập bờ Vũ Đại mênh mông
Ơn cây cổ thụ - Ai trồng mà nên?
Vẫn là đoàn kết chắc bền
Khắc nhập khắc nhập - Tuổi tên về Trời
Cuối nữa vĩnh biệt Người ơi
Mạnh như siêu bão - Cả Trời tiễn đưa
Than ôi! Xuất kiệt có thừa
Dọn bãi là chính - Gió mưa cơn bão số 10
Xin vĩnh biệt Người!!!
Xin vĩnh biệt Người!!!
Xin vĩnh biệt Người!!!

2h45’ - 4.9. Quý Tỵ
HOÀNG THIÊN LONG

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top