BÀI KHẤN NGUYỆN TẠI GIA

Con niệm la vô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời
Mười phương chư Phật
Chư Phật mười phương

Con xin thỉnh cầu đến các cấp: Trung ương Tòa Trời

Xin các Thần chứng tâm cho con mấy lời tại gia

Con lòng thành khấn nguyện tại nhà

Con xin Trời Bác - Chứng đà độ cho

Con xin gia đình mạnh khỏe ấm no

Đại họa gieo xuống - Con xin kho dược Thần

Con xin thuốc chuyển về trần

Theo dòng thơ Linh ứng - Tổ Tiên dẫn về

Con niệm la vô A Di Đà Phật (3 lần)

--------------------------------------

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top