ĐẠI PHÁP ĐOÀN TRÀNG
- TU GIA -

Đại Pháp Đoàn Tràng - Việt Nam thế giới
Qui toàn việc mới - Quốc thới hoàn công
Thế giới đại đồng - Thần Thông vô lượng
Cách mạng lòng Ta:
                              - Cũng vì dân
Tấm lòng cao đạo
                              - Cũng vì Thần
Nghiên Bút ra tay
                              - Để cứu bần
Sớm tối nguyện trì
                              - Để cứu ân

Ngựa đỏ xuống đường
Lệnh 02
Nhà nho sĩ hào kiệt
Nguyễn Trãi

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top