ĐẠI LINH SƠN

                        VIẾNG HỒN Liệt Sĩ 27 - 7

                                           VÀ DẪN CHUYỆN

 

 

Nhớ ơn Chiến Sĩ hồn thiêng

Phục hồn Chiến Sĩ - Không riêng người nào

Ơn hồn Chiến Sĩ thanh cao

27-7 hùng hào ứng Linh

Hỡi Linh hồn người Chiến Sĩ quang vinh

Kính Linh hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ví Người như cả Thiên Đình

Bao hồn Chiến Sĩ chung tình ái ân.

 

Quân dân tình nghĩa trọng chân

Quân dân cả nước, Có Thần mới nên

27 tháng 7 khắc tên

Anh hùng Liệt Sĩ vững nền độ Âm

Luyện hồn, cô lại ngọc ngâm

Ngày nay chứng chỉ chữ tâm vững tòa

Khai tâm trí tuệ là hoa

Linh hồn phù trợ là quà Âm nhân

Phục hồn Chiến Sĩ vì dân

Tôn vinh cao đạo Linh Thần cao sang

Xuất từ nguồn nước Văn Lang

Kính tôn Liệt Sĩ vẻ vang ngày này

Ứng Linh xuất gửi lời thay

Ơn Người trải nhuộm đắng cay - Nay đền

Lượng vàng trao gửi tận tên

Mà sao nay thấy vững bền tương lai

Sắc Âm đè nặng hai vai

Trao tất năng lượng, biệt tài cứu ân

Hào hùng Chiến Sĩ chật sân

Thương Người vất vả, tần ngần lắm thay

Tám giờ cúi lập đàn chay

25 âm lịch - Đàn này chứng Âm.

 

Đại Thần nhân trí trực khâm

Đuổi cho Mỹ cút Tầu thâm tự lùi

Đuổi cho hồn ác tự lui

Cái độc cái ác tự lùi hố sâu.

 

Thuận tình thế giới 5 châu

Đông Tây Nam Bắc Á - Âu tâu về.

 

Hồn Linh đính nguyện lời thề

Chưa đuổi hết giặc - chưa về nghỉ ngơi

Trần Âm chưa được thảnh thơi

Thần gương chiếu sáng - Ngời ngời phong quang

Nay Trời Thiên Địa mở toang

Lệnh Thiên ban xuống - Sắc Hoàng thành công

Ơn người Chiến Sĩ thành đồng

A Nam Đại Việt, Tiên Rồng phù duyên

27 gửi sắc chuyên viên

25 tháng 6 Giao Liên cúng giàng.

 

Báo nhau không phải mã vàng

Chỉ cần cầu nguyện Đoàn Tràng Âm vui

Đoàn Tràng cầu nguyện ác lui

Cần An phả độ Âm vui mát Thần

Có Thần là hướng chỉ dân

Con đường Cách mạng - Chính Thần dẫn đi

Cứu bao bệnh họa - Mới thì bình an

Đoàn Tràng thanh lọc Thần gian

Linh nay Chúa Núi thượng ngàn hàn huyên

25 Linh áp tuyên truyền

Áp Linh gửi sắc bí huyền việc công

Bí huyền toàn phép Thần Thông

Hoàn cầu Trái Đất - Mênh mông Ông Trời

Tuân lời nên chẳng rong chơi

Nên kho thuốc dược - Chẳng vơi vẫn đầy

Nguyễn Hoàng nay nhận phúc dầy

Quả nhân nhân quả - Ứng Thầy dầy Âm

Luyện hồn Chiến Sĩ - Ngọc ngâm

Hồn luyện - Tán thuốc Linh Âm tâm tòa.

Ai về nghe lệnh là quà

Ai nghe tâm mát là hoa nhập Thần

Nhân duyên đây đó Trời phần

Chắp tay quì gối ta cần tôn nghiêm

Cúi quì - Phả độ thanh liêm

Chữ Thần nổi sách - Là điềm hậu vui

Chủ nhang đầu nóc đầu dui

Giáng thơ gửi giải điềm xui dân mừng.

Sơn Lâm Thần thiện - Núi rừng

Vui ngày mồng 9 - Tin mừng đẹp sao

Mồng 9 tháng 7 thanh cao

Mồng 9 tháng 7 tự hào mái Thiên

Thần ơn vất vả Giao Liên

Sơn Thần phả độ - Khuôn viên Hòa Bình

Hòa Bình Tiên mọc công trình

Hòa Bình phát lộc Cung Đình dựng ngay

Dựng ngay để giải độc cay

Tiên sư cấp sách - Xuất Thầy lương y

Phả Thần giao động bù trì

Hy sinh tất cả cũng vì tương lai.

Ứng Linh hoàn tất do ngài

Thế kỷ 21 đề tài bước ra

Lúc này là bãi trường xa

Âm Dương đồng quyết - Đuổi tà ngoại bang

25 văn ứng cúng Giàng

Còn bao lơ lửng - Lọc sàng loại ra

Quỉ đi - Sạch cửa sạch nhà

Lòng ta trong sạch - Không tà bám theo

Linh hồn Liệt Sĩ vui reo

Linh hồn đồng khởi hướng theo ngọn cờ.

 

Lá cờ Tổ quốc tôn thờ

Tôn vinh Cách mạng từng giờ thiêng liêng

Cách mạng không phục vụ riêng

Bảo nhau - Không lễ láng giềng bạn thân

Bạn thân tình cảm nên gần

Người người nhân thiện ta cần yêu thương

Tình Bác cao đạo tấm gương

Bác như ngọn đuốc - Soi đường đêm đen

Giáo đời để ác lấn chen

Hãy vì dân nước - Đừng hèn lo riêng

Giáo đời cúi lễ phân miêng

Hồn thiêng sông núi thiêng liêng độ phù

Đừng làm điều ác Hồn thu

Hãy gắng làm thiện - mặc dù khó khăn

Sinh ra đeo gánh nghiệp căn

Dù sinh nơi chốn đất cằn gắng vươn

Hướng đi Cách mạng làm sườn

Tinh thần Cách mạng tự vươn Âm phù

Sinh nhân kết quả dưỡng tu

Bình minh chiếu rọi phá u ám mờ.

Thế kỷ 21 - Có thay đổi cách thờ

Tôn vinh kính Bác dưới cờ vàng sao

Đó là: Bùa hộ mệnh sắc cao

Phật thương Thánh độ sắc trao về nhà

Việt Nam ta hãy thờ ta

A Nam Đại Việt Vua nhà Quốc Vương

Nước nào chẳng có kỷ cương

Luật gia phép nước thông thương hội kỳ.

Hỏi ai còn thắc mắc gì

Ngoại bang hồn lấn - Suy bì làm sao

Bì sao, sánh nổi sắc cao

Tuốt gươm Thánh sử - Hùng hào Việt Nam

Hồn thiêng sông núi hội đàm

Quyết phá thù địch lòng tham lấn tràn

Thạch Sanh Hồn xuống gảy đàn

Tự dưng xảy họa quét càn ác đi.

Người đời lưu sử mãi ghi

Bản quyền xã tắc - Bất di dịch lòng

Hội này Chiến Sĩ mở xong

Cứu tinh tháo ngục - Lưu vong quay về

Ơn Thần phả độ Đục Khê

Trên sen Hương Tích nổi về phù nay

Ơn Người cầm bút ghi thay

Giản dị mộc mạc - Dân cày chép thơ

Nếu ai - Cố ý làm ngơ

Lưu vong mở ngục - Bất ngờ chịu thay

Nhớ rằng: sàng lọc sảy xay

Rõ ràng: Ăn mặn - Tâm chay đúng thời

Định cao - Định thấp do Trời

Chứ đâu có phải - Từ đời mà nên

Có Thần phù trợ mới bền

Nếu không hoảng loạn bắt đền ai đây?

 

Linh Sơn đón gió Trời Mây

Nổi chữ thanh thản - Gửi cây bút Thần

Thần Linh nhập sắc gửi dân

Vì nay liên hệ cấp cần cứu nhau

Cứu nhau mục đích tránh đau

Chưa hết hoạn nạn làm giàu phí công.

Sơn Linh ban phép Thần Thông

Gửi qua làn gió phép lồng nghĩa thơ

Sơn Thần gửi gắm hồ sơ

Tán Hồn luyện thuốc không mơ mà thành

Gửi ban văn hóa đầu ngành

Uốn nắn tư tưởng hợp thành mộng duyên.

Kho thuốc bí mật phần nguyên

A Nam Thần Thánh bản quyền thu chi

Nghe Linh vượng tiến bước đi

Bảo hộ vững thổ Thần Y cấp phù

Cách mạng gian khó mặc dù

Cách mạng cũng có Âm phù - Thì mới thành công

Anh hùng Cách mạng thành đồng

Ơn Linh Âu Lạc - Tiên Rồng bàn giao

Ơn hồn Chiến Sĩ luyện sao

Nhập hồn Chiến Sĩ đi vào lòng dân

Lòng dân Cách mạng có Thần

Việt Nam độc lập ta cần tôn khiêm

Đất Nam năng lượng song kiêm

Nổi Thần phát Thánh chính điềm quy chung.

Việc Trời mốc định đóng khung

Việt Nam - Thế giới - Qui chung sau này

Điềm Trời nhân quả lạ thay

Sơn Thần gia phả - Mở ngày khai trương

Sơn Thần gia phả mở đường

Bước ra - Dẹp loạn chiến trường bằng Linh

Trần gian mở sách mà bình

Tu gia đại lộc gia đình trình trên

Tòa Thiên hội nghị bốn bên

Thu lại gia phả nổi lên Sơn Thần

Nổi lên quả thật rất cần

Viếng hồn Liệt Sĩ mát trần muôn nơi

Sơn Thần vang gọi khắp nơi

Vong Linh Chiến Sĩ nhận lời xung phong

Nghĩa vụ đều phải làm xong

Sơn Thần phả độ thuận lòng an dân.

Sắc Linh gửi tất thơ vần

Mong đời giải nghiệp nợ nần cần nhau

Nhanh lên kẻo muộn rất đau

Nhanh lên - Thiên Địa ngả màu phanh phui

Nhanh lên kẻo họa điềm sui

Nhanh lên hãm lại mũi dùi đừng xuyên

Nhanh lên bài ngả - Trời tuyên

Trời là tuyên huấn tuyên truyền lòng dân

Trời Ta là tất lòng Thần

Hồn thiêng Liệt Sĩ nổi trần đấu tranh.

Có Thần ủng hộ mới lành

Không Thần che chở tan tành thịt xương

Vì dân phả độ Thần thương

Mong đời nghiêm luật kỷ cương nước nhà

Mong đời tâm tự tách tà

Tu tâm tích đức giữ nhà là thiêng

Thần Thánh không phải của riêng

Vậy ai cầu nguyện phân miêng đều về

Sơn Thần nối điện - Với Vương Quốc Thủy Tề

Gạn vét lòng đáy mang về trần gian

Hỏi tội những kẻ nợ nan

Thu lại tiền của sẻ san dân nghèo

Sơn Thần mấy núi chẳng trèo?

Mấy ngàn chẳng vượt mất đèo chẳng qua

Y học Thần đỗ thủ khoa

Ban gia pháp lệnh loa loa Trạng truyền

Loa loa chiếu chỉ lời tuyên

Liều thuốc bí mật nhổ nguyền phạm sai

Pháp lệnh đóng dấu giáp lai

Xếp văn từ ngữ chẳng sai lệch dòng

Pháp lệnh gửi bộ quốc phòng

Huy động lực lượng sắc phong chín tòa

Sơn Thần đề nghị tặng quà

Mở kho đại lộc về nhà phát ban

Mở kho giải độc dân an

Kêu gọi Chúa Núi thượng ngàn phát tâm

Mở kho đại lộc Sơn Lâm

Không giờ bật tiếp nắp hầm dựng lên

Trần gian đã chấm tuổi tên

Sơn Thần phả ngọc đỡ lên mái tầng

Ai muốn xin thuốc tự dâng

Về nhà đã thấy nhẹ bâng - bệnh lùi

Về nhà suôn sẻ niềm vui

Vì tà ngấm thuốc tự lui lúc nào?

Nay Thần Y học thấp cao

Tích cực tu luyện thuốc sao chuyển về

Không gian ô uế nặng nề

Quì xuống xin đón thuốc về tại gia

Trời xa nhưng Đất chẳng xa

Khấn Thần Thổ Địa tại nhà uy nghiêm

Thần Thổ Cách mạng thanh liêm

Giữ uy phong cách lệnh nghiêm thế thời

Tâm sự ai chống nổi Trời

Chẳng qua bởi thế bởi thời mà thôi

Giúp dân đâu kể vị ngôi

Là Thần nhân trí đâu ngồi chỉ sai.

 

Sơn Thần lập địa tầng hai

Cầu thang thuận bước khỏi dài khó lên

Dựng cột câu đối hai bên

Đại Thần phả ngọc - Khắc tên trên tòa

Trên tòa khắc cốt thủ khoa

Thu về câu đối thái hòa hai bên

Hậu cung phát lộc cứ lên

Hải Sơn lâm sản vẫn đền hướng đông

Thuốc của người Thổ người Mông

Thuốc hồn Liệt Sĩ có công mang về.

Nay ơn Vương Quốc Thủy Tề

Vét Âm loạn lạc mang về thu đi

Cám ơn Thần nữ sử ghi

Không ghi sao có Thần Y dược Trời

Biết ơn - Sơn phả ra lời

Sao thuốc hộ vệ - cả Trời qui Âm

Qui trước những người mang tâm

Di sản quý báu Sơn Lâm phả Thần

Báo nhau chuẩn bị rất gần

Sơn Thần phả độ lộc phần Thần Dân

Xây dựng phải có xuyến ngân

Cho nên kho thuốc cấp cần mở ra

Thuốc quí là có Thần Sa

Thuốc thang thang thuốc về nhà bệnh lui

Thuốc hay đến mức quỉ lùi

Quỉ lùi xuống hố mép sùi bọt ra

Bọt sùi vì ngấm Thần Sa

Thần Sa Thần vẩy

Phép phù thủy đạt ma hết đời.

Bàn giao thuốc quí từ Trời

Chứ như mê mẩn - Dưới đời biết sao

Nếu tâm tự lọc thuốc vào

Nếu tâm sai lệch khác nào rào nhau

Mở tâm mở tính mau mau

Biết san biết sẻ - Biết màu qui chung

Khói mây sơn thủy mịt mùng

Thần thu thuốc quí - Điệp trùng bao la

Thu tất sơn hải gần xa

Mang về phát lộc dân ta tức thời

Để ai tự đến không mời

Vì đây là ý Ông Trời Vua Âm

Thu hết hải sản Sơn Lâm

Lấy độc giải độc phép Âm ban truyền

Uy nghiêm mà giữ bản quyền

Tôn nghiêm thu hết bí huyền quyền to.

 

Tích giữ là do Chúa Kho

Xin phép thủ trưởng kho đo mọi bề

Nếu ai muốn thuốc thì về

Có ban tư vấn chuyên đề bề trên

Chiều nay hội nghị bốn bên

Cầu Ngài Vương Quốc thu lên thuốc Thần

Xin thuốc để cứu người trần

Xin thuốc nghiệp trướng nợ nần giải tan.

Đại Pháp - Lý giải Cầu An

Tu gia nhập ý - Đoàn Tràng phát minh

Dựng thờ quyết giữ uy linh

Tinh thần nhân thiện - Hồ Chí Minh tên vàng

Tinh thần vì nước sẵn sàng

Mở kho lưu trữ - Tiềm tàng ngàn xưa.

Hồn thiêng là nắng là mưa

Nhân hòa địa lợi - Để vừa lòng nhau

Người đi trước - Rước người sau

Để Ngài Thiên định đổi màu không oan

Chiến tranh - Vì cực - Vì đoan

Hãy mau mở sách tính toan mọi bề

Nghe Linh - Trách nhiệm - Hãy về

Chỉ cần lơ đãng - Lề mề là nguy.

Phật thật chỉ một nhất duy

Phật giả hành đạo khóa khuy ép tường

Sơn Thần báo trước để lường

Nông thôn thành thị phố phường bệnh nguy

Hãy đến nghe lệnh mà quì

Hãy về sang sửa mà quì tại gia.

 

Phần Âm còn ta với ta

Tiên Ông mở pháp - Hoa Đà thuốc Tiên

Thuốc theo dòng chảy bút nghiên

Đạt ma - Phù thủy - Thôi miên thu về

Thu vào thân thể nặng nề

Sơn Thần phả độ - Dẫn về lập chay

Kêu gọi mở thuốc cấp ngay

Xây dựng chẳng phải mượn vay

Thử tâm chút xíu chung tay

Sơn Thần phả độ lập chay thuốc tràn.

Đoàn Tràng cùng với Cầu An

Là kho thuốc quí - Thượng ngàn của Ta

Xây dựng nhận lộc đề đa

Chính Thần phả độ gần xa cấp về

Chính Thần nhân trí Đục Khê

Cây đa bến nước bốn bề phong lưu.

Hóa thân đầy đủ kế mưu

Thay đổi thế kỷ dắt dìu văn chương

Long mạch thuận mở thông thương

Đại Pháp - Thuốc quý chữ Vương hoàn cầu

Đại Pháp nghiệm đủ phép màu

Thu chi năng lượng - Tại lầu Thiên Tiên.

Mười sáu giờ dừng bút chép biên

Cám ơn Thần bút Phật hiền Như Lai

Như Lai pháp giới quản cai

Tòa sen Hương Tích phép Ngài độ duyên

Như Lai chứng quả pháp quyền

Như Lai - Bồ Tát - Chỉ truyền mở kho

25 - tuyên bố lý do

27 tháng 7 mở kho rực Trời

Cầu siêu nghiêng dốc cả Trời

Bao nhiêu thuốc quí - Thế thời dồn toa

Sắc không thuốc bóp thuốc xoa

Ai về được lĩnh loa loa ban truyền.

Cám ơn chữ nổi chuyên viên

Cám ơn công sức Nguyễn Điền sử lưu

 

Hoàng Thiên Long sắc phong sắc đủ

Đong từ Địa Phủ đã đủ lượng Âm

Ngọc nổi kỹ ngâm - Vàng tâm xin đón.

Scroll to top