ĐẠI LINH SƠN

                        VIẾNG HỒN LIỆT SỸ 27 - 7

 

 

Nhớ ơn Chiến sỹ hồn thiêng

Phục hồn Chiến sỹ

                Không riêng người nào

Ơn hồn Chiến sỹ thanh cao

27-7 hùng hào ứng Linh

Hỡi Linh hồn người Chiến sỹ, quang vinh

Kính Linh hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ví Người như cả Thiên Đình

Bao hồn Chiến sỹ chung tình ái ân

 

Quân dân tình nghĩa trọng chân

Quân dân cả nước

                Có Thần mới nên

27 tháng 7 khắc tên

Anh hùng Liệt sỹ vững nền độ âm

Luyện hồn cô lại ngọc ngâm

Ngày nay chứng chỉ chữ tâm vững tòa

Khai tâm trí tuệ là hoa

Linh hồn phù trợ là quà âm nhân

Phục hồn Chiến sỹ vì dân

Tôn vinh cao đạo Linh Thần cao sang

Xuất từ nguồn nước Văn Lang

Kính tôn Liệt sỹ vẻ vang ngày này

Ứng Linh xuất gửi lời thay

Ơn Người trải nhuộm đắng cay - nay đền

Lượng vàng trao gửi tận tên

Mà sao nay thấy vững bền tương lai

Sắc Âm đè nặng hai vai

Trao tất năng lượng biệt tài cứu ân

Hào hùng Chiến sỹ chật sân

Thương Người vất vả

                Tần ngần lắm thay

8h cúi lập đàn chay

25 âm lịch - đàn này chứng Âm

 

Đại Thần trí trực khâm

Đuổi cho Mỹ cút Tầu thâm tự lùi

Đuổi cho hồn ác tự lui

Cái độc cái ác tự lùi hố sâu

 

Thuận tình thế giới 5 châu

Đông Tây Nam Bắc Á - Âu tâu về

Hồn Linh đính nguyện lời thề

Chưa đuổi hết giặc - chưa về nghỉ ngơi

Trần Âm chưa được thảnh thơi

Thần gương chiếu sáng -

                Ngời ngời phong quang

Nay Trời Thiên Địa mở toang

Lệnh Thiên ban xuống -

                Sắc Hoàng thành công

Ơn người Chiến sỹ thành đồng

A Nam Đại Việt

                Tiên Rồng phù duyên

27 gửi sắc chuyên viên

25 tháng 6 Giao Liên cúng giàng

Báo nhau không phải mã vàng

Chỉ cần cầu nguyện Đoàn Tràng âm vui

Đoàn Tràng cầu nguyện ác lui

Cần An phả độ Âm vui mát Thần

Có Thần là hướng chỉ dân

Con đường Cách mạng

                Mới thì bình an

Đoàn Tràng thanh lọc thật gian

Linh nay Chúa núi thượng ngàn hàn huyên

25 Linh áp tuyên truyền

Áp Linh gửi sắc bí huyền việc công

Bí huyền toàn phép Thần Thông

Hoàn cầu Trái Đất

Mênh mông Ông Trời

Tuân lời nên chẳng rong chơi

Nên kho dược thuốc chẳng vơi vẫn đầy

Nguyễn Hoàng nay nhận phúc đầy

Quả nhân nhân quả - ứng Thầy dầy Âm

Luyện hồn Chiến Sỹ - Ngọc ngâm

Hồn luyện - Tán thuốc Linh Âm tâm tòa

Ai về nghe lệnh là quà

Ai nghe tâm mát là hoa nhập Thần

Nhân duyên đây đó trời phần

Chắp tay quỳ gối ta cần tôn nghiêm

Cúi quỳ - phả độ thanh liêm

Chữ Thần nổi sách - là điềm hậu vui

Chủ nhang đầu nóc đầu dui

Giáng thơ gửi giải điềm xui dân mừng

Sơn Lâm Thần thiện - núi rừng

Vui ngày mồng 9 - Tin mừng đẹp sao

Mồng 9 tháng 7 thanh cao

Mồng 9 tháng 7 tự hào mái Thiên

 

Thần ơn vất vả Giao Liên

Sơn Thần phả độ - khuôn viên Hòa Bình

Hòa bình Tiên mọc công trình

Hòa bình phát lộc Cung Đình dựng ngay

Dựng ngay để giải độc cay

Tiên sư cấp sách - xuất Thầy lương y

Phả Thần giao động bù trì

Hy sinh tất cả cũng vì tương lai

Ứng Linh hoàn tất do ngài

Thế kỷ 21 đề tài bước ra

Lúc này là bãi trường xa

Âm Dương đồng quyết - đuổi tà ngoại bang

25 văn ứng cúng giàng

Còn bao lơ lửng - lọc sàng loại ra

Quỷ đi - sạch cửa sạch nhà

Lòng ta trong sạch - không tà bám theo

Linh hồn Liệt Sỹ vui reo

Linh hồn đồng khởi hướng theo ngọn cờ

Lá cờ Tổ quốc tôn thờ

Tôn vinh Cách mạng từng giờ thiêng liêng

Cách mạng không phục vụ riêng

Bảo nhau - không lễ láng giềng bạn thân

Bạn thân tình cảm nên gần

Người người nhân thiện ta cần yêu thương

Tình Bác cao đạo tấm gương

Bác như ngọn đuốc - sai đường đêm đen

Giáo đời để ác lấn chen

Hãy vì dân nước - đừng hèn lo riêng

Giáo đời cúi lễ phân miêng

Hồn thiêng sông núi - thiêng liêng độ phù

Đừng làm điều ác hồn thu

Hãy gắng làm thiện - mặc dù khó khăn

Sinh ra đeo gánh nghiệp căn

Dù sinh nơi chốn đất cằn gắng vươn

 

Hướng đi Cách mạng làm sườn

Tinh thần Cách mạng tự vươn âm phù

Sinh nhân kết quả dưỡng tu

Bình minh chiếu rọi phá u ám mờ

 

Thế kỷ 21 - có thay đổi cách thờ

Tôn vinh kính Bác dưới cờ vàng sao

Đó là: Bùa hộ mệnh sắc cao

Phật thương Thánh độ sắc sao về nhà

Việt Nam ta hãy thờ ta

A Nam Đại Việt Vua nhà Quốc Vương

Nước nào chẳng có kỷ cương

Luật gia phép nước thông thương hội kỳ

Hỏi ai còn thắc mắc gì

Ngoại bang hồn lấn - suy bì làm sao ?

Bì sao , sánh nổi sắc cao

Tuốt gươm Thánh sử - hùng hào Việt Nam

Hồn thiêng sông núi hội đàm

Quyết phá thù địch lòng tham lấn tràn

Thạch Sanh hồn xuống gảy đàn

Tự dưng xảy họa quét càn ác đi

Người đời lưu sử mãi ghi

Bản quyền xã tắc - bất di dịch lòng

Hội này Chiến Sỹ mở song

Cứu tinh tháo ngục - lưu vong nay về

Ơn Thần phả độ Đục Khê

Trên sen Hương Tích nổi về phù nay

Ơn Người cầm bút ghi thay

Giản dị mộc mạc - dân cày chép thơ

Nếu ai cố ý làm ngơ

Lưu vong mở ngục - bất ngờ chịu thay

Nhớ rằng: sàng lọc sảy xay

Rõ ràng: ăn mặn - tâm chay đúng thời

Định cao - định thấp do Trời

Chứ đâu có phải - Từ đời mà nên

Có Thần phù trợ mới bền

Nếu không hoảng loạn bắt đền ai đây ?

 

Linh Sơn đón gió Trời Mây

Nổi chữ thanh thản

                Gửi cây bút Thần

Thần Linh nhập sắc gửi dân

Vì nay liên hệ cấp cần cứu nhau

Cứu nhau mục đích tránh đau

Chưa hết hoạn nạn làm giàu phí công

Sơn Linh ban phép Thần Thông

Gửi qua làn gió phép lồng nghĩa thơ

Sơn Thần gửi gấm hồ sơ

Tán hồn luyện thuốc không mơ mà thành

Gửi ban văn hóa đầu ngành

Uốn nắn tư tưởng hợp thành mộng duyên

Kho thuốc bí mật phần nguyên

A Nam Thần Thánh bản quyền thu chi

Nghe Linh vượng tiến bước đi

Bảo hộ vững Thổ Thần Y cấp phù

Cách mạng gian khó mặc dù

Cách mạng cũng có Âm phù

                Thì mới thành công

Anh hùng cách mạng thành đồng

Ơn Linh Âu Lạc - Tiên Rồng bàn giao

Ơn hồn Chiến Sỹ luyện sao

Nhập hồn Chiến Sỹ đi vào lòng dân

Lòng dân Cách mạng có Thần

Việt Nam độc lập ta cần tôn khiêm

Đất Nam năng lượng song kiêm

Nổi Thần phát Thánh chính điềm quy chung

Việc Trời mốc định đóng khung

Việt Nam - thế giới - quy chung sau này

Điềm Trời nhân quả lạ thay

Sơn Thần gia phả - mở ngày khai trương

Sơn Thần gia phả mở đường

Bước ra - dẹp loạn chiến trường bằng Linh

Trần gian đại lộc gia đình trình trên

Tòa Thiên hội nghị 4 bên

Thu lại gia phả nổi lên Sơn Thần

Nổi lên quả thật rất cần

Viếng hồn Liệt Sĩ mát trần muôn nơi

Sơn Thần vang gọi khắp nơi

Vong Linh Chiến Sỹ nhận lời xung phong

Nghĩa vụ đều phải làm xong

Sơn Thần phả độ thuận lòng an dân

Sắc Linh gửi tất thơ vần

Mong đời giải nghiệp nợ nần cần nhau

Nhanh lên kẻo muộn rất đau

Nhanh lên Thiên địa ngả màu phanh phui

Nhanh lên kẻo họa điềm sui

Nhanh lên hãm lại mũi dùi đừng xuyên

Nhanh lên bài ngả - Trời tuyên

Trời là tuyên huấn tuyên truyền lòng dân

Trời ta là tất lòng Thần

Hồn thiêng Liệt Sỹ nổi trần đấu tranh

Có Thần ủng hộ mới lành

Không Thần che chở tan tành thịt xương

Vì dân phả độ Thần thương

Mong đời nghiêm luật kỷ cương nước nhà

Mong đời tâm tự tách tà

Tu tâm tích đức gửi nhà là thiêng

Thần Thánh không phải của riêng

Vậy ai cầu nguyện phân miêng đều về

 Sơn Thần nối điện - Với Vương Quốc Thủy Tề

Gạn vét lòng đáy mang về trần gian

Hỏi tội những kẻ nợ nan

Thu lại tiền của sẻ san dân nghèo

Sơn Thần mấy núi chẳng trèo ?

Mấy ngàn chẳng vượt mất đèo chẳng qua

Y học Thần đỗ thủ khoa

Ban ra pháp lệnh loa loa Trạng truyền

Loa loa chiếu chỉ lời tuyên

Liều thuốc bí mật nhổ nguyền phạm sai

Pháp lệnh đóng dấu giáp lai

Xếp vần từ ngữ chẳng sai lệch dòng

Pháp lệnh gửi bộ quốc phòng

Huy động lực lượng sắc phong chín tòa

Sơn Thần đề nghị tặng quà

Mở kho địa lộc về nhà phát ban

Mở kho giải độc dân an

Kêu gọi Chúa Núi thượng ngàn phát tâm

 

Mở kho đại lộc Sơn Lâm

Không giờ bật tiếp nắp hầm dựng lên

Trần gian đã chấm tuổi tên

Sơn Thần phả ngọc đỡ lên mái tầng

Không giờ muốn xin thuốc tự dâng lên

Về nhà đã thấy nhẹ bâng - bệnh lùi

Về nhà suôn sẻ niềm vui

Vì tà ngấm thuốc tự lui lúc nào ?

 

Nay Thần Y học thấp cao

Tích cực tu luyện - thuốc sao chuyển về

Không gian ô uế nặng nề

Quỳ xuống xin đón thuốc về tại gia

Trời xa nhưng Đất chẳng xa

Khấn Thần Thổ Địa tại nhà uy nghiêm

Thần Thổ Cách mạng thanh liêm

Giữ uy phong cách lệnh nghiêm thế thời

Tâm sự ai chống nổi Trời

Chẳng qua bởi thế bởi thời mà thôi

Giúp dân đâu kể vị ngôi

Là Thần nhân trí đâu ngồi chỉ sai

 

Sơn Thần lập địa tầng hai

Cầu thang thuận bước khỏi dài khó lên

Dựng cột câu đối 2 bên

Đại Thần phả ngọc - Khắc tên trên tòa

Trên tòa khắc cốt thủ khoa

Thu về câu đối thái hòa hai bên

Hậu cung phát lộc cứ lên

Hải Sơn Lâm sản vẫn đền hướng đông

Thuốc của người thổ người mông

Thuốc hồn Liệt Sĩ có công mang về

Nay ơn Vương Quốc Thủy Tề

Vét Âm loạn lạc mang về thu đi

Cám ơn Thần nữ sử ghi

Không ghi sao có Thần Y dược Trời

Biết ơn - Sơn phả ra lời

Sao thuốc hộ vệ - cả Trời quy Âm

Quy trước những người mang tâm

Di sản quý báu Sơn Lâm phả Thần

Báo nhau chuẩn bị rất gần

Sơn Thần phả độ lộc phần Thần dân

Xây dựng phải có xuyến ngân

Cho nên kho thuốc cấp cần mở ra

Thuốc quý là có Thần Sa

Thuốc thang thang thuốc về nhà bệnh lui

Thuốc hay đến mức quỷ lùi

Quỷ lùi xuống hố mép sùi bọt ra

Bọt sùi vì ngấm Thần Sa

Thần Sa Thần vẩy phép phù thủy đạt ma hết đời

Bàn giao thuốc quý từ Trời

Chứ như mê mẩn - dưới đời biết sao

Nếu tâm tự lọc thuốc vào

Nếu tâm sai lệch khác nào rào nhau

 

Mở tâm mở tính mau mau

Biết san biết sẻ - biết màu quy chung

 

Khói mây sơn thủy mịt mùng

Thần thu thuốc quý - điệp trùng bao la

Thu tất sơn hải gần xa

Mang về phát lộc dân ta tức thời

Để ai tự đến không mời

Vì đây là ý Ông Trời Vua âm

 

Thu hết hải sản Sơn Lâm

Lấy độc giải độc phép Âm ban chuyền

Uy nghiêm mà gửi bản quyền

Tôn nghiêm thu hết bí huyền quyền to

Tích giữ là do Chúa kho

Xin phép thủ trưởng kho đo mọi bề

Nếu ai muốn thuốc thì về

Có ban tư vấn chuyên đề bề trên

Chiều nay hội nghị bốn bên

Cầu Ngài Vương Quốc thu lên thuốc Thần

Xin thuốc để cứu người trần

Xin thuốc nghiệp trướng nợ nần giản tan

Đại pháp - lý giải cầu an

Tu gia nhập ý - Đoàn Tràng phát minh

Dựng thờ quyết giữ uy linh

Tinh thần nhân thiện - Hồ Chí Minh tên vàng

Tinh thần vì nước sẵn sàng

Mở kho lưu trữ - tiềm tàng ngàn xưa

Hồn Thiêng là nắng là mưa

Nhân hòa địa lợi - để vừa lòng nhau

Người đi trước - rước người sau

Để Ngài Thiên định đổi màu không oan

Chiến tranh - vì cực - vì đoan

Hãy mau mở sách tính toan mọi bề

 

Nghe Linh - trách nhiệm - hãy về

Chỉ cần lơ đãng - lề mề là nguy

Phật thật chỉ một nhất duy

Phật giả hành đạo khóa khuy ép tường

Sơn Thần báo trước để lường

Nông thôn thành thị phố phường bệnh nguy

Hãy đến nghe lệnh mà quỳ

Hãy về sang sửa mà quỳ tại gia

Phần Âm còn ta với ta

Tiên Ông mở pháp - Hoa Đà thuốc Tiên

Thuốc theo dòng chảy bút nghiên

Đạt ma - phù thủy - thôi miên thu về

Thu vào thân thể nặng nề

Sơn Thần phả độ - dẫn về lập chay

Kêu gọi mở thuốc cấp ngay

Xây dựng chẳng phải mượn vay

Thử tâm chút xíu chung tay

Sơn Thần phả độ lập chay thuốc tràn

Đoàn Tràng cùng với Cầu An

Là kho thuốc quý - thượng ngàn của Ta

Xây dựng nhận lộc đề đa

Chính Thần phả độ gần xa cấp về

Chính Thần nhân trí Đục Khê

Cây đa bến nước bốn bề phong lưu

 

Hóa thân đầy đủ kế mưu

Thay đổi thế kỷ dắt dìu văn chương

Long mạch thuận mở thông thương

Đại Pháp - thuốc quý chữ Vương hoàn cầu

Đại Pháp nghiệm đủ phép màu

Thu chi năng lượng - tại lầu Thiên Tiên

16 giờ dừng bút chép biên

Cám ơn Thần bút phật hiền Như Lai

Như Lai pháp giới quản cai

Tòa sen Hương Tích phép Ngài độ duyên

Như Lai chứng quả pháp quyền

Như Lai - Bồ Tát - chỉ truyền mở kho

25 - tuyên bố lý do

27 tháng 7 mở kho rực Trời

Cầu siêu nghiêng dốc cả Trời

Bao nhiêu thuốc quý - Thế thời dồn toa

Sắc không thuốc bóp thuốc xoa

Ai về được lĩnh loa loa ban truyền

Cám ơn chữ nổi chuyên viên

Cám ơn công sức Nguyễn Điền sử lưu

 

Hoàng Thiên Long sắc phong sắc đủ

Đong từ Địa Phủ đã đủ lượng Âm

Ngọc nổi kỹ ngâm - Vàng tâm xin đón

Kho sách văn thiên tòa trời

Học tập làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

Tin địa phương

Scroll to top