NGÀY 27 - 7
-----***-----
Ngày nay chiến tích oai linh
Ngày nay chiến dịch Hồ Chí Minh tăng cường
Hôm nay trên bục giảng đường
Luyện hồn Chiến Sĩ chiến trường hôm qua
Thuốc Thần vận chuyển từng toa
Cử nhân tiến sĩ thủ khoa Y Thần
27 tháng 7 giành phần
Một nguồn vi sóng tinh thần khai quang.

Đất nào - Chẳng có Thành Hoàng
Địa Linh công thổ Hồng Quang ứng lời
Đất nào chẳng của Ông Trời
Đất Địa kể cả muôn nơi
Bao la thế giới bầu Trời huyền Tiên
Nay có đất nước bình yên
Thống nhất Nam Bắc mọi miền ơn ai
Nếu là Đất Việt đầu thai
Sinh Linh hiện hóa - Người tài bước ra.
Ngày nay thống nhất nước nhà
Ơn người Liệt Sĩ - Máu đà hy sinh
Hồng Quang thơ nổi lời bình
Nơi đây thế kỷ Công Trình Địa Thiên
Tặng người chiến sĩ Giao Liên
Thu Âm từ khắp mọi miền gần xa
Linh Hồn gửi tới bài ca
Hòa chung nhịp sống - Bánh đà sử quay
Bánh xe lịch sử vần xoay
Gọi Hồn nhân thiện - Cứu thay đồng bào.
Âm ứng nổi phát phong trào
Tán Hồn phân luyện thuốc sao cứu đời
* Các Anh hùng xác hóa hồn Trời
Anh Linh siêu thoát - Muôn đời cứu dân
Anh hùng siêu bậc chính Thần
Hôm nay 27 tháng 7 cùng dân cứu đời
Tán hồn thuốc luyện đỉnh Trời
Đâu đâu đi khắp - Muôn nơi thái bình.

Tìm nơi mở hội - Công Trình
Tìm nơi đệ nhất - Thiên Đình ban trao
Tìm nơi Thiên định đổi sao
Anh hùng Liệt Sĩ tự hào ngự chung
Nơi ngự chính là Hoàng Cung
Ý tưởng cao đẹp thung dung huy hoàng
Nay Thần Thổ Địa Hồng Quang
Nổi Linh chữ ứng dạy vang hoàn cầu
Địa Linh còn tạm Tháp lầu
Mai ngày mở lớn đứng đầu gia phong
Việc gì lớn nhỏ đều xong
Hồn Âm tán luyện - Sáng trong Gương Thần.

Sắc phong y bản
Muốn biết trước chỉ có Thần
Muốn vững trụ gốc chỉ có dân.

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top