Chuyên mục này bao gồm các đĩa tiếng được chuyển đổi từ những video Thầy giảng có trên kênh YOUTUBE. Định dạng file audio .mp3. Độc giả có thể nghe trực tiếp qua website hoặc tải về các thiết bị cá nhân một cách dễ dàng.

Đang cập nhật........................................

Scroll to top