VẪN CON ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH
------*****------

Ta báo tới các bệnh nhân

Về nhà tiếp chỉ - Trọng trân ý Thần

Thuốc Tiên Ta vẫn để phần

Cứu khổ độ bần - Tác dụng dài lâu

Ta là Vương Quốc chiều sâu

Thuốc Tiên Ta đã trình tâu Đế Hoàng

Thuốc quí dẫn từ Hồng Quang

Quyền Ta lãnh thổ - Thành Hoàng từng nơi.

Thổ Thần lững thững đi chơi

Nhiệm thu Cách mạng thế thời - Xem ai?

Thổ Thần tá khẩu là khai

Thổ Thần cầm dấu giáp lai - từng nhà

Xem ai chuyển đổi thật thà?

Xem ai ủng hộ Vua Bà chiêu binh

2007 chữ Hợi chốt Đinh

Âm Dương thấu lý đạt tình hòa nhân

Thuốc Thần bộ hạ cử phân

Mang đi thiên hạ cứu dân đồng bào

Không vì thành tích phong trào

Không thiếu trách nhiệm - Ào ào thu quân

Mỗi gia đình bệnh nhân - đều phải nhất thủ lệnh tuân

Đều phải y án dập khuôn ý Thần

Nay mai Ta báo rất gần

Có nước giếng Thần - Cần cấp cho ngay

Thuốc Thần Ta đố - Mượn vay

Mà thuốc qui hoạch - Chung tay việc Trời.

Thổ Thần lững thững đi chơi

Về đây báo cáo chuyện đời đâu đâu

Để cuộn băng trắng ghi thâu

Để sau thế giới - trưng cầu thiện nhân

Thổ Thần báo cáo - Đại Thần

Xin thuốc cứu bần - Phong tỏa mọi nơi

Đó là tác dụng việc chơi

Đó là tác dụng cứu đời tay không

Thế mới gọi - Thời thế quyền Ông

Thế mới tác dụng đến - Ông Táo, Ông Công trong nhà

Thế mới gọi tu gấp - Tách tà

Tại gia là chính tại nhà mỗi ai

Muôn nơi Thổ Địa tá khai

Muôn nơi Thổ Địa ngả bài huyền công

Sách này mai giảng dân thông

Từ ngữ không thiếu - mênh mông biển Trời

Nhờ trần mới phát nên lời

Mới gọi Tiên phép xuống đời dạy răn

Mỗi người đều có nghiệp căn

Mỗi mệnh đều có trở trăn ít nhiều

Ai cũng hưởng lạc sáng chiều

Nay Thần nhắn nhủ - Chớ liều không nghe

Thần Âm phát độ chở che

Bốn mùa Thu Hạ - Đông Hè bình yên

Bệnh quỉ phá án - Phải Tiên

Nhân gian thử xét - có tiền đố mua

* Nếu kẻ lừa đảo phân Vua…?

Thần Thánh vô lượng - Giả thua chớ đùa

Thần thật không ngự đình chùa

Thế kỷ 21 - Rút bùa về tại gia

Đình chùa để lại quỉ ma

Đêm nay mồng sáu - (0hk20’- 6.6) Thanh tra báo giùm

Không biết đứng trước miệng Hùm

Sinh mệnh - Dưỡng bệnh mách giùm nếu nghe?

Không nghe sao được chở che

Nếu ăn cháo đổ lẫn chè lè ra

Chuyện Âm báo cả trẻ già

Duy nhất tu nhà - tà ẩn tà lui

Thiện về ác hết chỗ chui

Còn đâu giáo giở quen mui nạt người

Xưa: Được ăn mày lại còn cười

Ai cũng con người - Sao chẳng như nhau?

Thật là: Một thời chuyển thế khá đau

Long Hoa Tam Hội - Trước sau tiếp trình

Long Hoa mở sáng lời bình

Thấu lý - Rồi lại hợp tình phải nghe

Không Trời có Đất - Ai che?

Không Thần không Thánh - Ai đè mà đau

Biết điều khoa học bảo nhau

Nhân chứng bằng chứng - Trước sau phải thành

* Long Hoa Tam Hội sẽ giành

Các cấp liên ngành - Liệu có - Nghiên cứu nổi không?

Kiếp người mong ngóng chờ trông

Nhân quả tồn tại - Chân không có gì?

Liên ngành các cấp cố lỳ

Đừng để đút lót - Tì tì đẫy xơi

Đại Thần lững thững đi chơi

Đâu đâu ngõ ngách - Không mời cũng hay

Đi đâu không mượn chẳng vay

Cho nên nhiều kẻ - Thấy cay đố tìm

Phép Âm ai thấy nổi chìm

Vô tình chỉ thấy - Gọng kìm kẹp đau

Có kẻ ngăn cản trước sau

Chỉ vì quyền chức - Tranh nhau làm giàu

Đố ai nhìn thấy phép màu

Tự nhiên lại bị sạch làu tay không.

Cho nên - Ông bảo quyền Ông

Quyền Ông đã ký Ông Công từng nhà

Ông xem - Tráo trở - Thật thà

Không cho ngõ tỏ - Trong nhà phải thiêng

Ông Công, Ông Táo - Từng nhà có riêng

Nhà nào biết trọng phân miêng thiêng nhiều

* Nhà nào vô phúc cứ liều?

Thế là Thần giận - Không điều bảo kê

Thần giận - là chỉ thảm thê

Rút thật - Vô nghiệm - Thả mê bê về

Dù cho giấy rách - Cũng phải giữ lấy lề

Có thông long mạch - Thì Tổ Tiên mới về tại gia.

Vậy thì: Ai thả - Ai tha?

Không nhìn thấy quỉ - Mà xót xa vô chừng

Thật là thắt cổ không thừng

Mang con bỏ chợ - Vào rừng hái hoa

Trong nhà - thì thờ phụng qua loa

Đình chùa miếu mạo -

Dồn toa mang đến - Để đợi phúc dày

Ai ngờ làm phúc mà gặp tội tày

Ai nhìn thấy sắc - Thấy Thầy mà hay

Làm gì cũng muốn được ngay

Kính Phật - Không biết trọng Thầy vứt đi

Không phân tích - Nên cái đúng thì lại ngờ nghi

Luật sai trái đạo - Dám bì sánh so

Thật là - Mặt nạ đeo mo

Đeo cho khốn khổ - Đeo cho mặt dày

Lòng Âm kết luận tội tày

Không sách ngạo mạn sinh thầy là ta?

Ai biết chính đó quỉ ma

Ai hay cao thấp - gần xa dối mình

Hỏi chữ - Chữ ở Thiên Đình

Hỏi Thần - Thần dạy công minh về đời

Ai hay sứ giả người Trời

Bốn phương hành đạo nhập đời phát ra

Trời cao Đất thấp gần xa

Quỉ thần lục lọi - Thanh tra báo về.

Báo ai lững thững lề mề

Chơi giăng là đĩ xiếc hề lộn quanh

Ngoảnh đi lắm kẻ khúc khoanh

Ngoảnh lại nhân thế - Đoành hoành sỏ xiên.

Thật thà đâu được bình yên?

Chỉ vì không thuốc không tiền - Ai cho?

Đói rét - Thì nằm vậy lò co

Kẻ giàu thừa thãi - Mới lò dò bới ăn

Cho nên: Giàu có - Khó khăn

Phân tách có phải nghiệp căn gắn vào

Thi đua - Thành tích - Phong trào

Gần xa nô nức tự hào tiến lên

Đạo đức gói để cạnh bên

Đánh trống ghi sổ có tên được rồi.

Rượu bia thì phải có mồi

Nhìn lên - Cúi xuống - Có vạt khố sồi che thân?

Ai về - Nhắn nhủ lòng dân

Ai đi Ta gửi lòng Thần chuyện chung

Chuyện mở phải do Hoàng Cung

2007 mở bung - Rộng khắp hoàn cầu

Chuyện ác là Mỹ - Mà thâm là Tàu

Ngày nay bài ngả - Phép màu ác thâm

Chữ nổi nhưng vẫn làm Âm

Thiên Hoàng dạy dỗ - Tự tâm khắc thành

Khuyên ai muốn hưởng điềm lành

Tu cho đạt quả - Luyện thành gian nan.

Giàu nghèo - Lưu ý - Sẻ san

Trời gieo nhân quả - Bình an lạ thường

Văn xuống cho biết để lường

Nông thôn, thị trấn - Phố phường nếu ngoan

Chiến tranh tâm lý cực đoan

Đến ngày cơ mở - Dừng khoan là sập Trời

Thương dân - Dẫn chuyện giáo đời

Thời thế - Thế thời - Sau biết dở hay?

Được phép ăn mặn tâm chay

Ai người biết trước - là thầy biết sau.

Thế thời phân định - Chớ có tranh nhau

Cán cân đã xuống - Làm giàu phí công

Tâm Linh - Xử tội Lý Thông

Sư Tổ - Chỉ đạo Ngộ Không hoàn thành

2007 giao canh

Chữ Trời xuống gấp - Báo nhanh hoàn cầu.

1h k 20’ - 7.6. Đinh Hợi
HOÀNG THIÊN LONG

Tiếp:

Một giờ tiếp chỉ lệnh Thiên

Sao thuốc - sắc thuốc tất nhiên phải thành.

Sắc không báo lại điềm lành

Long Hoa thắng trận - Nay giành chiến công

Lời Thiên phát sóng Tổ Tông.

Tám phương chín hướng - Đất Rồng khai quang.

Nơi đây chốn Tổ Thành Hoàng,

Phúc Viên bản tự - Hồng Quang ngày này.

Linh nổi dẫn chuyện - Sách Thầy

Đố ai hay biết mưu bày - Làm chi?

Khi Thần nổi chữ Điền ghi

Cả Trời Bồ Tát Thiên Y - Thuốc về

Đã nhổ xong cốt quyền thề

Cho nên bệnh trọng - Bệnh viện trả về - Ta lại cứu nguy

Ta cứu thì buộc - Dân phải qui

Chứ đã mang bệnh - Còn tùy đợi ai?

Mệnh bệnh - cũng chính do Ngài

Cho nên mới gọi cái tài thu quân.

Trời Đất ngon ngả xếp khuôn

Nếu đâu giả đạo - Mà chuồn là nguy

Mang bệnh thụ bệnh là suy

Nếu không y lệnh bái quì đâu xong

Sắc không đầy đủ khoá còng

Thần Âm đã khóa - Đừng hòng mở ra.

Biết điều quì thật được tha

Tránh sao văn bản thanh tra từng ngày

Hoàng Mẫu đã xuống mưu bày

Nếu không y lệnh - Biết ngày nào khôn

Hội này là của Thế Tôn

Cả Trời hoàn kế phát ngôn cứu đời

Ai bảo Điền giỏi - Thì phải hỏi Trời.

Đâu đời thuận dễ như chơi mà về

Từng phần ban phát mục kê

Thế kỷ 21 - Trúng đề Tâm Linh

Dẫn chuyện - Là Bác Hồ Chí Minh.

Cả hoàn cầu - Đang vận động mình,

Vua Nam - Thế giới mở bình khỏi oan

Thế thời phân định tính toan

Nhân nhân quả quả - Cực đoan thu về.

Lộc Âm Tướng phát - Tràn trề

Ngọc nổi bốn bề sáng đạo hành tinh

Thần dân phải dựa Pháp Kinh

Nhân hòa địa lợi - Hợp tình ngoài trong.

* 15 kế hoạch hoàn xong,

Thuốc dược - Lai láng từng dòng suối Tiên…

Tiền trần phát gửi Giao Liên,

Trọng trách xây dựng - Nguyễn Điền khoa văn

Trần gian Thần đố - Cản ngăn.

Gắng lên vinh dự - Khó khăn không còn.

Có tu thì phúc mới tròn

Con đường Cách mạng - Chính ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH.

1h30’ - 7.6. Đinh Hợi
HOÀNG THIÊN LONG

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top