HÃY TÌM

NGỌC NỔI

------*****------

15 như động Thiên Đình

Phải chăng chốt Hợi hết Đinh lợn vàng

Thiên hạ ngơ ngác ngỡ ngàng.

Một điềm nhân quả rõ ràng đổi thay

Ngậm ngùi nhân quả đắng cay

Một cơn lốc lửa họa đày nhân gian

Nhiều người tỉnh giấc bất an.

Nhìn cờ chiếu tướng bằng san tan tành.

Thiên cơ đày đọa quở hành

Hỏi nơi lãnh đạo còn lành hay không?

Hỏi ai thấy lửa liều xông?

Liệu có ai thích rộp phồng thịt da?

Có ai - Thích nhập quỉ ma

Đó chính bị nhiễm quỉ tà - Là toi.

Nay! Gương Thần Ngọc Phả sáng soi

Lọp ngọp trong lửa - quỉ ngoi tìm Thần.

Bây giờ đến điểm phải cần,

Bây giờ mới biết - Thơ vần Tố Linh.

Đã biết hiệu nghiệm biến Kinh

Vô hình không sắc mà binh khiển điều,

Tiếc thay những kẻ xông liều.

Vì không phân biệt sớm chiều - Tỏ chăng?

Chỉ vì lãnh đạo quá căng

Cho nên núi lửa ai chằng - Trào phun?

Đại Hồng Thủy - Ai bắc lên đun

Khói um mù mịt ai hun - Ngạt Trời.

Vậy! Hoàng Thiên Long - Đâu có ai mời

Hay thấy - Động Đất - Động Trời thì về mau

- Có phải dân tự bảo nhau?

Chia đôi hai ngả - Trước sau - quỉ - Thần.

- Vì đi là việc cấp cần,

Có đi mới được nhận phần phúc vinh.

- Thôi thì tạm biệt Hợi Đinh

Ta đi theo lệnh - Hồ Chí Minh đây rồi

Quả nhân quay lại tái hồi.

Xanh tươi Cách mạng - Mầm chồi Ngọc Thiên,

Ai tường mượn xác Giao Liên

Đi tìm Ngọc nổi - Tất nhiên - Tiên phù.

Xưa oan - Nay có lộc bù

Khôi phục mối thù - Để phá tù Âm ngục

15 - Người về đông đúc - Thần chúc bình an

Nắng lắm khô khan - Thiêu tàn hoa cỏ,

Chỉ vì lửa đỏ - Khô nỏ địa cầu

Dân chúng héo sầu - Vì màu ngả úa,

Sát gạo không lúa - Vì Chúa thu chi

Vì ác thu đi - Lấy gì mà sống?

Hỏi - Lãnh đạo cứ chống - Chồng đống trái oan.

Lãnh đạo tính toan - Cực đoan dân quá

Đinh này mãn khóa - Đau quá là đau.

Cứ mải tranh nhau - Cứ mải làm giàu

Nên - Màu không nhuộm.

- Đường lối còn luộm thuộm - Vẫn nhuộm ác tâm.

Ấy là chuyện Âm -

Vậy! Để nguy lâm đến dân chúng

- Giữa sai và đúng - Còn lúng túng lùng tùng

Còn miếng tẹt miếng phùng -

Còn lùng nhùng - Lụng nhụng.

Vì ai hiểu Kinh Thiên - Để tụng.

Nên vẫn ăn vụng đụng nhau

Chưa biết phân biệt - Giữa vàng và thau,

Chưa biết cùng bảo nhau - Dẫn đến đau hơn hoạn

Nên mới sinh ra loạn - Từng cung đoạn - Hoạn đời

Xảy ra khắp mọi nơi - Thần dạo chơi xem hết.

15 rồi đến Tết - Chuẩn bị nhận khao thết

Của cái tết chuột thui - Nhiều họa xảy điềm xui

Ai tùi ngùi - Tìm giải - Lời Tổ Tiên Ông Vải

Xin hối cải luật Thiên - Vì thay đổi tất nhiên

Xin lệnh Tiên - ban cứu - Không hối cải - ai cứu

Chẳng kéo níu kẻ nào - Vì Thần phải tự hào

Một phong trào gió cuốn - Một Cách mạng ý muốn

Sự lôi cuốn lòng Âm - Để cứu người chính tâm

Để sửa sai lỗi lầm.

Khuyên - Chớ để máu đầm cơ sự

Nếu kẻ nào tư lự - Thề danh dự không xin

Nếu kẻ nào không tin - Hết giữ gìn hộp sọ

Còn kẻ nào vặn vọ - Thử ra đọ xem sao

Thử so sánh thấp cao

Xem - Còn tự hào không nhé?

Đối với Trời - Mày bé

Dù tránh né lôi ra - Lôi để bắt tà ma

Đừng nấp áo cà sa - Đừng quỉ ma trận trạo.

Nếu giỏi người lãnh đạo

Phải thành thạo Âm dương

Phải hàn mạch thông thương

Phải nắm bắt kỷ cương - Để phùng tương cứu loạn

Lãnh đạo - Mà để dân đau hơn hoạn

Để bạo loạn nổi khùng

Chẳng đào hố - Lắm thùng

Vậy! Thì dùng - Phí gạo

Nếu là người lãnh đạo - Phải mạnh bạo thế thời

Phải tuân thủ ý Trời. Vì - Trời là nơi cao nhất

Đối với nhân gian - Phải phụ thuộc là quyền Trời tất

Vậy! Chỉ Ông Trời là nhất

Chỉ Ông Trời hoàn tất

Còn hay mất - Là quyết định ở Ông

Trời Đất là Sắc Không

Trời Đất là Bao Công.

Toàn Thần Thông đánh giặc

Áo giáp không cần mặc

Mà quỉ giặc tự lui - Mà quỉ giặc tự lùi

Vận tùi ngùi độc ngấm - Tự chui vào núi cấm

Tự mình làm mình lấm - Bùn ai thấm hết ngay

Quần áo chẳng kịp thay - Vì không Thầy chỉ bảo

Đường lối thì mờ ảo - Thần tra khảo - Lắc đầu

Thần hỏi đến phép màu - Thì thối sầu loét rữa

Nếu để chậm còn vữa - Thối từ giữa thối ra

Sống chung lũ quỉ ma - Nên thật thà - Biến dạng.

Giờ tai quái nhất hạng - Biết Cách mạng là chi

Cái đúng lại ngờ nghi - Thần Thiên Y - Tung phép

Ôi thiệt đơn thiệt kép - Màn đã khép hài Đinh

Mà vẫn kém thông minh - Lệnh rút binh bê bối

Binh rút về không lối - Vậy từ chối lối đường

Quên đạo lý luân thường - Tự tìm đường - Bạo loạn

Loạn là đau hơn hoạn - Từng cung đoạn loạn ngôn

Quên thuần thói tử tôn - Tưởng mình khôn hóa dại

Dại - Gặp phải thời hiện đại - Vậy mài mại tanh tao

Y chết đuối không phao - Thì tự hào hết sạch

Vào lửa dãy đành đạch - Động long mạch tà thần

Nên phát bệnh lên trần - Ai hỏi - Cần Thần mách

Thần hàng ngày có sách - Biết Thần mách cứu nhau

Vậy! Ai bảo trước sau - Thần đổi màu - Vi biến

Thần phải ra tuyên chiến - Thần chỉ tiến không lùi

Thần xuyên thẳng mũi dùi - Quỉ nhựa sùi chảy nước.

Tâm - Tự mình đặt thước - Từng kích thước cự ly

Để nhập thuốc Thần Y - Cứu bệnh gì khỏi nấy.

Thật câu chuyện thế đấy - Lò máy sấy - Thấy nhau

Ai bị sấy chẳng đau - Khẩn - Mau mau nghe lệnh

Nghe lệnh mà chữa bệnh - Bệnh vì mệnh sinh ra

Vì mệnh ngấm độc tà - Nên cả nhà lây nhiễm

Vậy nay! Cứu nhau là trách nhiệm

Chẳng đậy điệm giấu gì - Xin quì trước Thần Y

Để bệnh thì - Tự giải - Tự giải vì tự thải

Tự qui cải lối - đường

Mới biết trước tránh - lường

Họa dọc đường đe dọa

Chính nên vì sợ quá

Vậy mới hóa đồng điên.

Đồng điên - Giải: gặp Điền

Mẫu thu liền - Thỉnh giải.

Tự tâm mình hối cải - Thì Tổ Vải được nhờ

Lòng Âm vẫn trông chờ - Trần dựng cờ - Phát Tướng

Tướng ra trừ nghiệp chướng

Khỏi oan vướng bao người - Phật thương chín dạy mười

Nghe! Nên người - Tồn tại.

6h k 10’ - 14.12. Đinh Hợi
HOÀNG THIÊN LONG

Tiếp:

Ôi năm chuột sát hại - Có phải tại mày không?

Mày sẽ bị cháy lông - Nhận phép công Ông nhé!

Đối với đời mày bé - Đời vẫn xé mày ăn

Vì mày mà khó khăn - Vì mày ăn mày phá

Tính tội mày ai xá? - Đừng hùng bá phá nhau

Là đời đánh mày đau - Lột trắng phau Mậu Tý

Vì đời bị lột ví - Ơi Mậu Tý - Thí toi.

Nay Phả Thần gương soi - Mày phải ngoi ra hết

Đinh hết rồi sang Tết - Đóng mày chết ngoi lên

Dùng cả bẫy nỏ tên - Mày sao bền cả họ

Bẫy sập mày dập sọ - Mày sao đọ với đời.

Dù con giống từ Trời - Nếu khoét đời - Đập chết

Đời chờ Đinh tổng kết - Ra đập chết chuột ngày

Mày - Loại hại dân cày - Sống nợ vay - oan trái

Cả chuột đực chuột cái - Lột rồi thái bỏ quay

Dù trốn chạy - Lồng xoay - Cũng phải quay quì bái

Để mùa màng gặt hái - Để hồi tái mầm xanh.

Có rào chắn phòng canh - Trời quở hành chết đói.

Mậu về hun lửa khói - Ruột đau nhói tan hoang

Chết rùng rục ai mang - Lật từng trang kiểm lại

Từng thời kỳ sát hại - Trời hiện đại ma lui

Vẫn còn điềm gở xui - Chuột chui đâu cũng khói

Nay Linh Trời không bói - Nhưng Trời nói cho nghe

Ai muốn cần chở che - Hãy lắng nghe thực hiện

Chớ che đậy bao biện - Là luồng điện hỏa tra

Là điện đâu thứ tha - Ban thanh tra lục soát

Đó là điện cao oát - Dí phải toát mồ hôi

Bước bước vào nước sôi - Ra mồ hôi cũng lột

Vì không khí bí ngột - Nóng có một không hai

Vì họa cảnh thiên tai - Địa tá khai nói lại

Chẳng biết khôn biết dại - Tất đều hại bốn mùa

Giờ hỏi đến sư chùa - Ai bán mua - Mất tóc

Mất tóc giảm trí óc - Đầu mất tóc - Như nhà mất nóc.

Âm hồn khóc kêu oan - Trách cập vì các quan

Mà cực đoan oan trái

- Phép Âm thường lễ bái - Mà cúi vái hết thiêng

Nếu chỉ vì lợi riêng - Thì phép thiêng đâu có?

Nếu chỉ vì cái đó - Mà kệ nó - Mặc dân

Thì Thần Phật bắc cân - Cứu nhân dân trước vậy

Vì ích riêng che đậy - Kẻ làm bậy đậy nhau

Vậy không trước thì sau - Thần sai lau sạch sẽ

Sơ đồ nổi Thần vẽ - Mà có lẽ cho qua

Thuốc Thần chuyển từng toa - Không nhập nhòa đâu nhé!

Thần thuốc thang cấp thẻ - Đừng bát mẻ bưng ăn

Vì sự nghiệp - Đừng ngăn - Lời khuyên răn dạy dỗ

Luyện đến ngày thi đỗ - Trời dọn cỗ mời ăn

Chẳng còn gì khó khăn - Lời khuyên răn nên nhớ

Bằng chứng là nguyên cớ - Đừng ú ớ là nguy

Phải bằng được lùng truy - Bắt bái quì - Trị tội.

Đương nhiên Trời không vội - Nhưng có tội phải quì

Không được để chữ tùy - Là khốn nguy - Uy hại.

Sống trong thời hiện đại - Ngờ nghệch dại mà khôn

Mà lại lắm ngữ ngôn - Bùa đã chôn chặt đáy

Vi tính là cái máy - Dập in cháy hành tinh

Dồn tốc độ thông minh - Chốt cho Đinh thật chặt

Rất cần ra đối mặt - Thái băm chặt từng câu

Sắt nhiệm màu từng khúc - Bộ hạ Thần thôi thúc

Thần chúc phúc đại gia - Thần chúc phúc toàn gia.

Nhắn:

Ai có nhà thì giữ - Ai có nhà Phật ngự.

Thề danh dự cứu oan - Thời tâm lý cực đoan

Cứu ai ngoan tuân lệnh.

14.12. Đinh Hợi
Vẫn HOÀNG THIÊN LONG

Tài Liệu

Kinh Thiên Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia Linh Bác kêu gọi - Thông điệp cấp cấp - ĐPĐTTG Phần niệm Kinh

Bài học tìm hiểu

Tìm hiểu về bài Niệm Kinh Đoàn Tràng Đôi lời tìm hiểu về phần niệm kinh Cầu An Ất Dậu 2005 Bài tìm hiểu Bảo Thư Cầu An Bính Tuất 2006
Scroll to top